2021 m. vasario 27 d., šeštadienis

Šąlantys lietuviai ir tiesiai-kreiva daugiabučių modernizacija

 

Viešoje erdvėje pasirodė iš kojų verčianti statistika, kad daugybė šalies gyventojų negali pakankamai prisišildyti savo būsto ir yra priversti šalti savo namuose. 

okia lemtis ištiko ko ne 30% lietuvių, o blogesnė padėtis tik Bulgarijoje.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rimantas-zabarauskas-salantys-lietuviai-ir-tiesiai-kreiva-daugiabuciu-modernizacija-18-1461646?copied


Viešoje erdvėje pasirodė iš kojų verčianti statistika, kad daugybė šalies gyventojų negali pakankamai prisišildyti savo būsto ir yra priversti šalti savo namuose. Tokia lemtis ištiko ko ne 30% lietuvių, o blogesnė padėtis tik Bulgarijoje.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rimantas-zabarauskas-salantys-lietuviai-ir-tiesiai-kreiva-daugiabuciu-modernizacija-18-1461646?copied
Viešoje erdvėje pasirodė iš kojų verčianti statistika, kad daugybė šalies gyventojų negali pakankamai prisišildyti savo būsto ir yra priversti šalti savo namuose. Tokia lemtis ištiko ko ne 30% lietuvių, o blogesnė padėtis tik Bulgarijoje.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rimantas-zabarauskas-salantys-lietuviai-ir-tiesiai-kreiva-daugiabuciu-modernizacija-18-1461646?copied

 

 

2021 m. vasario 23 d., antradienis

Pfizer vakcinos aprašymas

 


 

"Pupų dėdė" yra kandidatas į Šilumos tarybą ...

 

Buitinių vartotojų sąjunga 

 Energetikos ministerijai                                                  21.02.23.  Nr. 2

   

DĖL ŠILUMOS TARYBOS SUDĖTIES    

 

        Susipažinę su Lietuvos respublikos energetikos ministro    2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr.. 1-277 „Dėl šilumos tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo“ pakeitimo projektu teikiame jam vieną esminę pastabą.

  Į šilumos tarybą numatomas skirti Vidmantas Macevičius – Mažeikių rajono meras (Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas) yra buvęs energetikos viceministras,  tuo metu vadovavęs Šilumos tarybai.

 Deja jo vadovavimo metu Šilumos taryba absoliučiai neveikė.

 O pastarasis visiškai ignoravo į vartotojų asociacijų kreipimąsi dėl netvarkos šalies šilumos ūkyje.

 Dėl viso to jis buvo vadinamas  Pupų dėde“.

 Todėl jo skyrimas į Šilumos tarybą yra visiškas nonsensas.

  Todėl, vertinant ministerijos konstitucinę priedermę  tarnauti  žmonėms, tokiems subjektams neturi būti vietos Šilumos taryboje.

  Nebent už jo stovi kokia nors force majore ......


          Prezidentas  Antanas Miškinis

                                                

 

 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip tampa energetikų klano nariu …..

 

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius AB „Litgrid“ per akcijų biržą pranešė, kad . R. Masiulis  bendrovės vadovo  pareigas pradės eiti nuo 2021 m. vasario 22 d., kai bus užbaigtas jo atsistatydinimo procesas iš AB „Vilniaus šilumos tinklai” valdybos nario pareigų.

 .Pagal gerosios valdysenos praktiką kandidatą „Litgrid“ valdybai padėjo atrinkti bendrovę valdančio holdingo UAB „EPSO-G" atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. 

Atranką vykdė tarptautinė personalo paieškos ir atrankos agentūra „MPS Baltic“.

Atrankoje dalyvavo 15 kandidatų, jos metu pokalbiai vyko su 11 iš jų.

Valdybos sprendimas skirti R. Masiulį „Litgrid“ generaliniu direktoriumi buvo priimtas po kandidato patikros pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.

Lenkiant galvą  prieš geros valdysenos praktiką ir kandidato atrankos ir patikrinimo  procedūrą,   tenka pastebėti, kad R. Masiulis, būdamas AB Vilniaus šilumos tinklai valdybos   nariu, vienkart dalyvavo    milijoninių pelnų, kuriuos ši bendrovė gavo iš  nevykdomos tiek  karšto vandens  ruošimo, tiek tiekimo veiklos,  skirstyme.

T.y. dalyvavo  Valstybiniame  rekete.

Tokiu būdu,  buvęs Energetikos ministras, Susisiekimo ministras, AB Vilniaus šilumos tinklai   valdybos  narys, už SGD terminalo statybą apdovanotas ordinu, buvo visapusiškai patikrintas  kad taptų energetikų klano, kuris tame tarpe de fakto valdo Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą (kas paneigs),  nariu...........

 

2021 m. vasario 22 d., pirmadienis

Kieno „zadaniją“ vykdo „triumviratas“ ????

 

 Jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai LR Konstitucija nustato Seimo, Prezidento, Vyriausybės kompetencijas valstybės valdyme.

Vadovaujantis ta pačia logika turi būti aišku, kad tik jų veikimas  savo kompetencijos ribose, nesikišimas į ne savo kompetencijas, gali užtikrinti Valstybės interesų tenkinimą.

Tiktai ar taip yra, kam tai naudinga, kas tam pritaria??

 Kad tai naudinga mūsų valstybės ardomąją veiklą vykdančioms užsienio valstybėms,  turėtų būti savaime aišku, tačiau vis tik nemaža dalis visuomenės tuo netiki, kaip netiki vakcinų nuo Covid-19 veikimu.

Savaime suprantama, kad pilietinė žiniasklaida turėtų objektyviai informuoti visuomenę, ją šviesti.

Turėtų..............

Tačiau šiandien rytą per Žinių radiją apie Covid-19 problemas, karantiną, Prezidento veiksmus, jo apkaltą diskutavo „triumviratas“: Žinių radijo laidų vedėjas Aurimas Perednis, LRT Tyrimų skyriaus vedėja Indre Makaraitytė, Lietuvos ryto laidos Alfa taškas vedėjas Rimvydas Paleckis.

      Jeigu diskusija vyktų kur nors virtuvėje, tai būtų visai tinkama, tačiau kada ji vieša –klausimas kokia gi jos informacinė vertė visuomenei?

Kad „triumviratas“ nežinotų LR Konstitucijos Prezidentui nustatytų kompetencijų –neįtikėtina.

Taigi „triumviratas“ žiano, kad Prezidentas, išvykdamas iš šalies kiekvieną kartą nevykdė LR Konstitucijos ir tuo pačiu sulaužė savo priesaiką, ir tuo pačiu nusipelnė apkaltos.

Ir čia „triumviratui“ nederėtų apsimesti šluotomis kalbant apie nugirstas kalbas apie Prezidento apkaltą, o kelti klausimą, kodėl Seimas to nedaro.

Tikrai vertas dėmesio R. Paleckio siūlymas Prezidentui pasikviesti jį kritikuojančius žurnalistus į savo kabinetą kavos.

Betgi šis ponas žino, kad dargi Seimo pirmininkei tik suteikiama garbė pastovėti kampe prie Prezidento    durų ......................

Ir taip elgiamasi su visais Seimo nariais ir ministrais ..............

Ir tik viena Ministrė pirmininkė nusipelnė pagarbos, nes neleidžia taip iš savęs tyčiotis.

Tai kodėl apie tai tyli „triumviratas“ ??

Kodėl „triumviratas“ postringauja apie vos ne apie  sąmokslą prieš Prezidentą, kada yra akivaizdu, kad A. Valinskas buvo teisus, kad dabar turime Prezidentą be kiaušių (perkeltine prasme) .............

Argi nėra  „triumviratui“ akivaizdu, kad Prezidentas ar tai nesuvokia, ar nesugeba suvokti, kas yra Valstybės interesas ir elgiasi  kaip koks „narcizas“ ......

 Todėl ir klausimas – kieno „zadaniją“ vykdo „triumviratas“ ????

 

2021 m. vasario 20 d., šeštadienis

Ar tai tai žino savimi patenkintas, buvęs teisingumo ministras Vilniaus meras ???

 Vilniuje yra nemaža daugiabučių namų, kuriuose rūsiuose yra patalpos, kur  paklotos šiluminės trasos.

Šios patalpos (taip vadinami techniniai koridoriai) priklauso nuosavybės teise Vilniaus savivaldybei.

Tokiu būdu Vilniaus savivaldybė yra šių daugiabučių namų bendrasavininkė ir turi tokias pat pareigas, kaip ir visi kiti daugiabučių namų butų ir patalpų savininkai, kaip tai nustato Civilinis Kodeksas:

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė,....................................................................................

3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus5. Lėšų, skirtų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kaupimą reglamentuoja įstatymai.

 Taigi Civilinis Kodeksas yra, Vilniaus savivaldybės patalpos daugiabučiuose namuose yra, betgi Vilniaus savivaldybėje yra toks  tūlas Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas (  kaip  Rusijos imperijoje yra Čečėnijos valdovas).

Tokiu būdu visi raštai savivaldybei šiuo klausimu patenka pas poną poskyrio vedėją..

O jis Vilniaus savivaldybės vardu iš pradžių teigia, kad daugiabučiuose namuose savivaldybei priklausančių patalpų  nėra.

O pateikus  atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad techniniai koridoriai priklauso nuosavybės teise Vilniaus savivaldybei,  jis tai  pripažįsta.

Tačiau jis techninius koridorius vadina kolektoriais, kurie randasi už  pastatų ribų,  ir tvirtina::

Atsižvelgiant į tai, kad Kolektoriuje nėra bendro naudojimo objektų, nėra teikiamos
Pastato techninės priežiūros bei administravimo paslaugos ir Kolektorius yra skirtas miesto inžinerinių komunikacijų priežiūrai (eksploatavimui) vykdyti, neturime mokėti Pastato bendro naudojimo objektų administravimo mokesčių ir kitų, su Pastato išlaikymu, susijusius mokesčių

 Taigi ir suk galvą, kas gi yra.

Ar poskyrio vedėjas yra baisiai nekompetentingas, ar jis įžūliai tyčiojasi, ar iš tikro savivaldybės turtas yra taip netinkamai apskaitomas ir valdomas.

Šiaip ar taip jis veikia savivaldybės vardu ir Vilniaus meras turi tai žinoti.

Tiktai problema, kaip apie tai jį informuoti, nes jis mūsų laiškus blokuoja .....

 

 

.

 

 

2021 m. vasario 18 d., ketvirtadienis

„Prezidento pėstininkas" .....................

..

Yra taip.

Centralizuotai šildomuose daugiabučiuose namuose randasi šilumos punktai – šilumos įrenginiai, kuriuose namo poreikiams ruošiamas karštas vanduo , o taip pat per šilumokaitį vykdomas pastato šildymas.

Naujos statybos daugiabučiuose namuose  visa pastato šildymo ir karšto vandens sistema su šilumos punktais yra pastatų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.

Tačiau senos, sovietinės statybos daugiabučiuose namuose labai daug kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo įrengti – yra jų arba savivaldybių nuosavybė.

O nuosavybės teisę, kaip žinome,  saugo LR Konstitucija.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama

 

Betgi yra viena valdžios institucija (kurios vadovus Prezidento teikimu skiria Seimas) kuri mano ir veikia taip, kaip jai tinka ir patinka, o ne taip, kaip tai nustato LR Konstitucija ir įstatymai.

Veikia panašiai, kaip Rusijoje Putino pėstininko valdoma Čečėnija............

Lietuvoje atitinkamai  tai būtų „Prezidento pėstininkas“.

Atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra  neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui,  paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

 Taip sprendžia „Prezidento pėstininkas“ - Turi apmokėti svetimos nuosavybės priežiūrą ir TAŠKAS.

Jei tai būtų tik tai, tai dar būtų pusė bėdos.

Visa bėda, kaip sakoma, tame, kad „Prezidento pėstininkas“ uždeda dar ir mokestį už karšto vandens ruošimą ....

Tokiu būdu, nors  ir šilumos tiekėjas jokių karšto vandens ruošimo sąnaudų nepatiria, bet  pelną iš to tai gauna...

Ir nemažą – pvz. Vilniaus šilumos tiekėjas kasmet skiriama  ~ 3 milijonus eurų .... nepatiriant karšto vandens ruošimo sąnaudų ....

Tokia yra „Prezidento pėstininko“ malonė Vilniaus šilumos tiekėjui.

Bandymas iš esmės apskųsti „Prezidento pėstininko“ sprendimą dėl apmokėjimo už svetimos nuosavybės priežiūrą Lietuvos administracinių ginčų komisijai baigėsi nesėkmingai.

Ir tik galima spėlioti kodėl:

Ar dėl Ginčų komisijos nekompetencijos.

Ar dėl pataikavimo "Prezidento pėstininkui ".....


---------------------------------------------

Sumoje:

Geras klausimas – Ar žino Prezidentūra apie „savo pėstininko“ veiklą ?

Atsakymas – Turi žinoti, nes n kartų buvo informuota.

Geras klausimas – Tai kodėl savo tylėjimu tam pritaria.

Atsakymas – Todėl, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba yra iš esmės „Prezidento pėstininkas“.

Kitaip nebūtų taip, kaip yra ...

O gal kas išdrįs pamanyti kitaip ???

 

.