2021 m. vasario 18 d., ketvirtadienis

„Prezidento pėstininkas" .....................

..

Yra taip.

Centralizuotai šildomuose daugiabučiuose namuose randasi šilumos punktai – šilumos įrenginiai, kuriuose namo poreikiams ruošiamas karštas vanduo , o taip pat per šilumokaitį vykdomas pastato šildymas.

Naujos statybos daugiabučiuose namuose  visa pastato šildymo ir karšto vandens sistema su šilumos punktais yra pastatų savininkų bendroji dalinė nuosavybė.

Tačiau senos, sovietinės statybos daugiabučiuose namuose labai daug kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo įrengti – yra jų arba savivaldybių nuosavybė.

O nuosavybės teisę, kaip žinome,  saugo LR Konstitucija.

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama

 

Betgi yra viena valdžios institucija (kurios vadovus Prezidento teikimu skiria Seimas) kuri mano ir veikia taip, kaip jai tinka ir patinka, o ne taip, kaip tai nustato LR Konstitucija ir įstatymai.

Veikia panašiai, kaip Rusijoje Putino pėstininko valdoma Čečėnija............

Lietuvoje atitinkamai  tai būtų „Prezidento pėstininkas“.

Atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra  neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui,  paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

 Taip sprendžia „Prezidento pėstininkas“ - Turi apmokėti svetimos nuosavybės priežiūrą ir TAŠKAS.

Jei tai būtų tik tai, tai dar būtų pusė bėdos.

Visa bėda, kaip sakoma, tame, kad „Prezidento pėstininkas“ uždeda dar ir mokestį už karšto vandens ruošimą ....

Tokiu būdu, nors  ir šilumos tiekėjas jokių karšto vandens ruošimo sąnaudų nepatiria, bet  pelną iš to tai gauna...

Ir nemažą – pvz. Vilniaus šilumos tiekėjas kasmet skiriama  ~ 3 milijonus eurų .... nepatiriant karšto vandens ruošimo sąnaudų ....

Tokia yra „Prezidento pėstininko“ malonė Vilniaus šilumos tiekėjui.

Bandymas iš esmės apskųsti „Prezidento pėstininko“ sprendimą dėl apmokėjimo už svetimos nuosavybės priežiūrą Lietuvos administracinių ginčų komisijai baigėsi nesėkmingai.

Ir tik galima spėlioti kodėl:

Ar dėl Ginčų komisijos nekompetencijos.

Ar dėl pataikavimo "Prezidento pėstininkui ".....


---------------------------------------------

Sumoje:

Geras klausimas – Ar žino Prezidentūra apie „savo pėstininko“ veiklą ?

Atsakymas – Turi žinoti, nes n kartų buvo informuota.

Geras klausimas – Tai kodėl savo tylėjimu tam pritaria.

Atsakymas – Todėl, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba yra iš esmės „Prezidento pėstininkas“.

Kitaip nebūtų taip, kaip yra ...

O gal kas išdrįs pamanyti kitaip ???

 

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą