2021 m. vasario 20 d., šeštadienis

Ar tai tai žino savimi patenkintas, buvęs teisingumo ministras Vilniaus meras ???

 Vilniuje yra nemaža daugiabučių namų, kuriuose rūsiuose yra patalpos, kur  paklotos šiluminės trasos.

Šios patalpos (taip vadinami techniniai koridoriai) priklauso nuosavybės teise Vilniaus savivaldybei.

Tokiu būdu Vilniaus savivaldybė yra šių daugiabučių namų bendrasavininkė ir turi tokias pat pareigas, kaip ir visi kiti daugiabučių namų butų ir patalpų savininkai, kaip tai nustato Civilinis Kodeksas:

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė,....................................................................................

3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

4. Butų ir kitų patalpų savininkai taip pat privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus5. Lėšų, skirtų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), kaupimą reglamentuoja įstatymai.

 Taigi Civilinis Kodeksas yra, Vilniaus savivaldybės patalpos daugiabučiuose namuose yra, betgi Vilniaus savivaldybėje yra toks  tūlas Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vedėjas (  kaip  Rusijos imperijoje yra Čečėnijos valdovas).

Tokiu būdu visi raštai savivaldybei šiuo klausimu patenka pas poną poskyrio vedėją..

O jis Vilniaus savivaldybės vardu iš pradžių teigia, kad daugiabučiuose namuose savivaldybei priklausančių patalpų  nėra.

O pateikus  atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad techniniai koridoriai priklauso nuosavybės teise Vilniaus savivaldybei,  jis tai  pripažįsta.

Tačiau jis techninius koridorius vadina kolektoriais, kurie randasi už  pastatų ribų,  ir tvirtina::

Atsižvelgiant į tai, kad Kolektoriuje nėra bendro naudojimo objektų, nėra teikiamos
Pastato techninės priežiūros bei administravimo paslaugos ir Kolektorius yra skirtas miesto inžinerinių komunikacijų priežiūrai (eksploatavimui) vykdyti, neturime mokėti Pastato bendro naudojimo objektų administravimo mokesčių ir kitų, su Pastato išlaikymu, susijusius mokesčių

 Taigi ir suk galvą, kas gi yra.

Ar poskyrio vedėjas yra baisiai nekompetentingas, ar jis įžūliai tyčiojasi, ar iš tikro savivaldybės turtas yra taip netinkamai apskaitomas ir valdomas.

Šiaip ar taip jis veikia savivaldybės vardu ir Vilniaus meras turi tai žinoti.

Tiktai problema, kaip apie tai jį informuoti, nes jis mūsų laiškus blokuoja .....

 

 

.

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą