2017 m. liepos 24 d., pirmadienis

Kainų komisijos vadovybė yra savo "teisininkų" įkaitė ....

   


 Šiandien  2017-07-24, 13 val. 30 min. įvyko Buitinių vartotojų sąjungos prezidento A.Miškinio ir energetikos eksperto R. Zabarausko  susitikimas su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke I. Žiliene, administracijos direktoriumi Ž. Klimka, Kainų komisijos specialistais.

Susitikime buvo  paliestos dvi temos:
1.Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymas.
2.Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo būtinybė.

Kad būtina pakeisti Šilumos ūkio įstatymą, kas liečia karšto vandens tiekimą daugiabučiams namams, sutiko abi pusės.

Energetikos ekspertas R. Zabarauskas, ant lentos nupiešdamas principinę šilumos tiekimo daugiabučiams namams schemą, pademonstravo, kad centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas nevyksta, kad karštas vanduo ruošiamas pastatų šilumos punktuose, kuriuos valdyti šilumos tiekėjams draudžia Šilumos ūkio įstatymas.

Tam neprieštaravo niekas iš Kainų komisijos pusės.

Tačiau, pradėjus kalbėti apie nevykdomas centralizuotai apruošto karšto vandens pirkimo- pardavimo sutartis, prabilo  pasitarime dalyvaujanti Kainų komisijos teisininkė, kuri su giliausiu įsitikinimu tvirtino, kad Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad karšto vandens tiekėjas turi būti, turi būti centralizuotai paruošto karšto vandens kaina, turi būti ir atitinkamos sutartys.

Susitikimo eiga parodė, kad   Kainų komisijos taip vadinami „teisininkai“ yra įtikinę Kainų komisijos vadovybę, kad netiekiamos paslaugos kainos turi būti nustatinėjamos, kad turi būti ir nevykdomos paslaugos sutartys, kad visa tai nustatyta Šilumos ūkio įstatyme.

Į klausimą, koks gi įstatymas nustato, kad neteikiamos paslaugos kaina turi būti taikoma, atsako nepasigirdo.

Argumentai, kad sutartys pagal Civilinį kodeksą turi įstatymo galią ir turi būti vykdomos, kaip sakoma, atsitrenkė į sieną  .....

Nežiūrint to, susitikimas neabejotinai buvo naudingas abiems pusėms.

Visų pirma, vadovaujantis sveiko proto logika, Kainų komisijos pirmininkė turėjo suvokti, kad  Komisijos „teisininkai“  ją dezinformuoja, kad Komisijos vadovybė yra jų įkaitas.

Juo labiau, kad šis kriminalas,   tęsiasi jau kokius septynis metus, o Komisijos pirmininkę tą „Valstybinį reketą“ gavo kaip palikimą, kaip ir tuos „teisininkus“ ....

 Pasidomėjus vieno tokio žymaus Kainų komisijos  „teisininko“ kvalifikacija buvo gautas atsakymas, kad šis specialistas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities  teisės krypties arba jam prilygintą išsilavinimą, teisinio darbo energetikos srityje patirties ...........

Taigi ... taigi ...., kaip sakoma, būtų linksma, jei nebūtų liūdna ..... jei nebūtų „Valstybinio reketo“, visos aibės Kainų komisijos įvykdytų akivaizdžių ir nepaneigiamų teisės aktų pažeidimų, nustatant valstybės reguliuojamas kainas.

 Tuo tarpu, eksperto R. Zabarausko  preliminaria nuomone, šilumos vartotojai kiekvienam kubiniam metrui karšto vandens, kurį patys sau pasiruošia pasisamdę pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojus, patiria nuostolių ~15 procentų karšto vandens kainos.

Tokiu būdu AB „Vilniaus šilumos tinklai“, valdomi konservatorių,  „nuskriaudžia“ šilumos vartotojus sulig kiekvienu suvartotu karšto vandens kubiniu metru 0,77 euro,

Savaime suprantam, kad tai buvusiam premjerui, prokurorams, Seimo nariams, teisėjams ir t.t. yra vieni niekai.

Tačiau pensininkams, skaičiuojantiems kiekvieną centą,  tai visai kas kita.

Betgi ne tiktai tame esmė, o esmė tame, kad tiek metų trunka toks sveiko proto logika nesuvokiamas nonsensas, akivaizdžiai parodantis, kad iki teisinės valstybės mūsų šaliai su tokia jos valdžia, gal ir arčiau kaip iki mėnulio, bet tikrai nelabai daug ....


Vienkart akivaizdžiai parodantys, kokia neišprususi, žiauriai savigarbos stokojanti  yra visuomenė, kaip  lengvai ji yra  manipuliuojama tipo  „rubikonu, jo  berniukais“,  taip, kaip ir kaip ir „Rusija puola"   ...

Vienkart ypatingai būtina pažymėti, kad susitikimo metu Kainų komisijos pirmininkė keletą kartų prasitarė apie tai  kad jai rūpi, kas gali būti naudinga vartotojams.

Mūsų nuomone ji tą padarė nuoširdžiai,  tuo besirūpindama.

Betgi, mūsų nuomone, jai pritariant, iš esmės vartotojams turi būti naudingas tik  teisingumas, jo vykdymas, o ne spragų įstatymuose ieškojimas, ar jų apėjimas.

Beje taip 2010 metais ir atsirado konservatorių valdomos Energetikos   ministerijos „berniukų“  iniciatyva neteikiamos paslaugos mokestis, kuris yra atseit naudingas šilumos vartotojams.

Tuometinė Kainų komisijos pirmininkė D. Korsakaitė nubaudė tūkstantinėmis (litais) baudomis tris šilumos tiekėjų atstovus, kurie viešai įrodinėjo, kad taip nedera daryti.

Gerai, kad teismas vadovavosi sveiko proto logika ir šias baudas panaikino.

Pažymėtina, kad ekspertas R. Zabarauskas gyvena daugiabučiame name, kur šilumos punktas yra jo savininkų, o ne šilumos tiekėjo,  nuosavybė.

Todėl visiškai suprantamas yra jo pasipiktinimas netiekiamos paslaugos kaina, jo pritarimas, kad tai iš tikro yra „Valstybinis reketas“.

Deja susitikimo metu taip ir nebuvo išgirsta, ką gi Kainų komisija ruošiasi daryti su neteikiamos paslaugos sutartimis.

Buvo tiktai pažadėta, kad bus priimtas skundas dėl AB „Vilniaus šilumos tinklai“ karšto vandens pirkimo –pardavimo sutarties nevykdymo.
-------------------------

P.s.
Tokiu būdu be atsako taip ir  liko klausimas – Kada gi  baigsis tas „Valstybinis reketas“, kada ir kas grąžins milijonus šilumos vartotojams ??

  Sprendžiant pagal tai, kad  naujas Seimo Ekonomikos komitetas bendru sutarimu patvirtino 2016 metų Kainų komisijos veiklos ataskaitą ir tuo pačiu iš esmės „Valstybinį reketą“, šis „Valstybinis reketas“  yra valstiečių vartotojų teisių „gynimo“ politikos dalis ....

Neteisėtas šilumos tiekėjų pelnas šilumos vartotojų sąskaita – kaip matome, šioje vietoje vieningos visos Seimo partijos, dargi liaudies numylėta  ir Seimo narius avinais išvadinusi A. Maldeikienė .........


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą