2013 m. liepos 23 d., antradienis

Kas atsakys, kad Elektroninio bilieto sistemos eksploatuojamos neteisėtai.

  BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
antanasm@iti.lt , www.krantai.lt,  http://krantai.blogspot.com/
*************************************************************************** 


Metrologijos įstatymas nustato:

 Teisinis metrologinis reglamentavimas taikomas matavimo priemonėms, kurios naudojamos „nustatant prekių, energijos, paslaugų kiekį ir vertę tiesioginio pardavimo sandoriuose tarp pirkėjo ir pardavėjo bei atsiskaitant už suteiktas paslaugas ir prekes, kai nuo jų kiekio matavimo priklauso kaina“.

  Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą  tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
  Todėl, vien   vadovaujantis sveiko proto logika,  akivaizdu, kad elektroninio bilieto sistemoms turi būti taikomas teisinis metrologinis patvirtinimas, ką ir teigia Valstybinė metrologijos tarnyba.

    Vienkart ji  pažymi, kad „nei Vilniaus UAB „Susisiekimo paslaugos“ nei kitos įstaigos, Lietuvoje naudojančios elektroninių bilietų duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemas, nesikreipė į VMT dėl tokių sistemų metrologinio įteisinimo“. Tuo tarpu LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS  305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas nustato:

1. Tas, kas išleido į apyvartą arba naudojo matavimo priemonę, kuriai taikoma valstybinė metrologinė kontrolė, be patikros, kalibravimo įspaudo ar kitokio kontrolės rezultatų įforminimo arba pakeitęs matavimo priemonės parametrus po valstybinės metrologinės kontrolės,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo.
   Tačiau kaip ten bebūtų,  tenka pažymėti, kad Vilniaus savivaldybės administracija  jau septyni mėnesiai, kaip neatsako į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prašymą nurodyti, „ar dėl elektroninių  bilietų duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos metrologinio patvirtinimo buvo kreiptasi į Valstybinę metrologijos tarnybą.“

    Akivaizdu, kad be prokuratūros įsikišimo, kaip sakoma, „elektroninio bilieto vežimas iš vietos nepajudės...“

    Žinoma, jeigu Prezidentūra duos jai tam leidimą .......
   Tikėkimės, kad duos, kas būtų jos realus indėlis į kovą su korupcija ....

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą