2013 m. liepos 6 d., šeštadienis

Klausimas – ar galima pasitikėti tokia Energetikos ministerijos vadovybe ?                             BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
                  Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
**************************************************************


 Šilumos ūkio įstatymui nuo 2011 11 01 nustačius, kad šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų   valdymas perduodamas daugiabučių namų valdytojams ( bendrijoms, savivaldybių paskirtiems administratoriams, jungtinės veiklos sutarties įgaliotiems asmenims) šiai datai Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija to įgyvendinimui  turėjo parengti atitinkamus poįstatyminius teisės aktus.
  
Deja  tas iki šiol nepadaryta.

  Jeigu Prezidentei, Premjerui, Energetikos ministrui, prožektuoajnt šilumos ūkio globalines reformas,  tokios, atsiprašant,smulkmenos“  visiškai nerūpi, tai šilumos tiekėjai yra labai ir labai sunerimę dėl savo nuosavybės likimo, dėl nepadengtų investicijų juos įrengti.
  
Visų pirma nebuvo parengta šilumos punktų   perdavimo tvarka, jų perdavimo –priėmimo aktų standartinės formos.
   
Jeigu  buvusi Energetikos ministerijos vadovybė to nepadarė, tai esama turėjo pakankamai laiko šią klaidą ištaisyti.

 Taigi laikas bėga, o Energetikos ministerija šiai aktualiai problemai, kaip sakoma, atsuko savo plačią nugarą, tuo tarpu  šilumos tiekėjai nebežino ką daryti ir pradeda iš nevilties ir nežinios, kaip sakoma, „improvizuoti tarybinės  liaudies dainų temomis...“

 Kaip rašo Marijampoles laikraštis „Suvalkietis“ „Marijampolės  šilumos“ direktoriui  Juozui Bartaškevičiui, kaip ir dera tikram suvalkiečiui,  kilo geniali mintis, kad šilumos punktus daugiabučių namų savininkai turi  nuomoti, jeigu   nuspręs jų neišsipirkti  ....

  Ir jeigu Energetikos ministerija toliau dels, kas žino, kokios dar „genialios mintys“  gali kilti šilumos tiekėjų galvose ...

 Juokas juokais, betgi pabandykime įsivaizduoti save jų vietoje.

  O jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai visiškai vietoje klausimas, ar galima pasitikėti  tokia ministerijos vadovybe.

  Kokį gi rimtesnį projektą jai galima patikėti, jeigu ji iki šiol šios problemos neišsprendžia ????

   Ir kaip bebūtų liūdna, bet  faktas tas, kad nesant ministerijos vadovybės tarpe energetikos specialistų, viceministrų funkcijas iš esmės kartais atlieka ..... skyrių  vyriausieji specialistai ....

  Ką jie parašo, tą viceministrai, neturėdami jokio supratimo apie problemą, ir pasirašo ....
 
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą