2015 m. sausio 16 d., penktadienis

Tokiu atveju viskas ir suprantama, ir pateisinama ....

 Kainų Komisijos pateikta informacija, pastaroji, 2010 m. gruodžio 15 d.    nustatydama bazines šilumos kainas   UAB Vilniaus energijai, žinojo, kad Vilniaus  antrojoje termofikacinėje elektrinėje (TEC-2) yra įrengtas kondensacinis ekonomaizeris, tačiau šios investicijos įtakos  ir su ja susijusių  sąnaudų  į šilumos kainą neįskaičiavo, nes ši investicija nebuvo suderinta nei su Vilniaus miesto savivaldybės taryba, nei su Kainų Komisija.


Kadangi savivaldybės taryba (konservatoriai ir paksistai) nederino tokios efektyvios investicijos (skirtos tiek kurui taupyti, tiek mažinti aplinkos taršą)  į Vilniaus šilumos ūkį,  tai šilumos tiekėjas  jas atliko savo sąskaita.   


 [ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas,  panaudojus degimo produktuose esančios drėgmės kondensacijos šilumą, katilo agregato efektyvumą gali padidinti iki 108 proc. pagal žemutinę kuro šiluminę vertę.

 Toks efektyvumas duoda juntamą deginamo kuro ekonomiją -  1 MWh šilumos  pagamint  reikia 6,8 proc. mažiau kuro.]


O 2014 metų  spalį Kainų Komisijos Šilumos skyrius atliko preliminarius kondensacinio ekonomaizerio teikiamo kuro sutaupymo skaičiavimus, pagal kuriuos darytina išvada, kad dėl į šilumos kainą įskaičiuoto kuro kiekio ir faktiškai šilumos gamybai naudojamo kuro kiekio skirtumo, kuris susidarė dėl kuro sutaupymo naudojant kondensacinį ekonomaizerį, ši investicija yra atsipirkusi. 


Atsižvelgiant į tai Kainų komisija 2014-10-23  nutarimu atitinkamai sumažino šilumos kainų dedamąsias.

  

   Deja, vietoje gero žodžio, šilumos tiekėjas  susilaukė   Kęstučio  Masiulio, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotojo, šios partijos energetikos nepakeičiamo „eksperto“,  kaltinimų, kad šilumos tiekėjas vengia investicijų ........ kad galimai šilumos tiekėjas nuskriaudė šilumos vartotojus kokiais 20 milijonų litų ...


Pažymėtina, kad dargi aršus UAB Vilniaus energija kritikas, buvęs Vilniaus šilumos tinklų  (ši  savivaldybės įmonė kontroliuoja, kaip UAB Vilniaus energija vykdo nuomos sutartį )  direktorius pareiškė: „Jeigu komisija ekonomaizerio į šilumos kainą neįtraukė, tai niekas nieko nepermokėjo, jeigu dabartiniu metu jie nori įtraukti, tada mes permokėtume, nes šis ekonomaizeris yra atsipirkęs, tad Kainų komisija jo išlaidų neturėtų įtraukti į šilumos kainą“.


   Tuo tarpu šio konservatorių energetikos „eksperto“  įvairių įvairiausių  kaltinimų Vilniaus šilumos tiekėjo adresu  apstu daugelyje žiniasklaidos priemonių.


Paskutinė jo paleista antis -  Šilumininkai vėl pradėjo vadovauti Vyriausybei.


Šiaip ar taip Kęstutis Masiulis yra ne bet kas, o :


  • Seimo narys,
  • Seimo Maldos parlamentinės grupės narys,
  • Išsimokslinimas: fizikas teoretikas, humanitarinių mokslų daktaras.
  • Išsilavinimas: socialinių mokslų profesorius.

 O svarbiausia, kad jis yra prisiekęs sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei, ir šiam tikslui paprašęs Dievo  pagalbos.


  Todėl manyti, kad Seimo nariui, Įstatymų leidėjui, fizikui teoretikui, humanitarinių mokslų daktarui, socialinių mokslų profesoriui  yra neprieinama suvokti Šilumos ūkio įstatymo nuostatas, kad šilumos kainos yra valstybės reguliuojamos, kad šilumos kainas, pajamas, pelną nustato Kainų komisija, kad šilumos tiekėjo pelnas nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio, būtų nelogiška.


   Tokiu būdu tenka konstatuoti, kad  šis Įstatymų leidėjas   viešai    išsako netiesą  žmones,   kas visiškai nesiderina su krikščioniškomis vertybėmis ir Priesaika.


 Be abejo labai būtų įdomu sužinoti, kokiomis gi krikščioniškomis vertybėmis jis vadovaujasi, jeigu jau taip elgiasi.


Deja labai ir labai jau yra   panašu į tai, kad humanitarinių mokslų daktaras yra ne krikščionis, ir  vadovaujasi  ne krikščioniškomis vertybėmis, o Talmudu,  aplinkinius žmones laikydamas gojais, kuriuos leidžiama apgaudinėti, jiems meluoti ...


Tokiu atveju viskas ir suprantama, ir pateisinama ....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą