2015 m. sausio 3 d., šeštadienis

Būtina atitinkamai įvertinti labai galimai korupcinius Vyriausybės ir Kainų komisijos veiksmus
   Atsižvelgdama į 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pakeistą Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų aprašą, Kainų komisija  suderino  UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015–2016 m. taikomą gamtinių dujų kainodaros nebuitiniams vartotojams ir sistemų operatoriams tvarką.
    
Tokiu būdu gamtinių dujų  permoka už laikotarpį nuo 2013 01 01 iki 2014 04 30 suvartotas gamtines dujas bus gražinama ir tiems nebuitiniams vartotojams,  kuri jiems nepriklauso, kurie tuo metu pirko dujas ne iš AB Lietuvos dujos.
  
Tokiu būdu už gamtines dujas permokėjusių šilumos vartotojų sąskaita gamtinių dujų nuolaida naudosis ir pramonės įmonės, kurios minėtu laikotarpiu gamtines duja pirko tiesiog iš Gazpromo.
  
Tuo tarpu sveiko proto logika,  viešasis interesas ir teisingumo principas reikalauja, kad permoka turi būti grąžinta tiems šilumos vartotojams, kuriems ji ir priklauso.


Ryšium su tuo Seimo Antikorupcinė komisija  viešai prašoma pagal savo kompetenciją įvertinti labai jau  galimai korupcinius Kainų komisijos ir Vyriausybės veiksmus, o Prezidentės vyriausioji  patarėja Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Giedrė Kaminskaitė – Salters  informuoti LR Prezidentę apie šilumos vartotojų interesų pažeidimą.

Kadangi viešasis šilumos vartotojų interesas yra akivaizdžiai  ir nepaneigiamai  pažeistas, o Prokuratūros įstatymas prokurorams suteikia teisę jį ginti, tikimės kad ir Prokuratūra atliks savo priedermę, kaip tai deklaruoja generalinis prokuroras Darius Valys: „Prokuroras privalo gerbti teisinės valstybės principus, nekaltumo prezumpciją, pagrindines žmogaus teises ir laisves, būti žmogaus saugumo garantas ir teisėtų interesų gynėjas.“   

Tikimės, kad nuošalyje neliks ir kandidatė į Seimo narius Aušra Maldeikienė, vartotojų asociacijos  „Viešasis interesas“ direktorė.

O kol kas  viešąjį vartotojų interesą   gina tik Lietuvos šilumos tiekėjų  ir Lietuvos energijos gamintojų asociacijos .......


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą