2015 m. sausio 25 d., sekmadienis

Na bet argi svarbu, kad karo atveju šalis būtų okupuota taip ir neįvedus karo padėties, nepaskelbus mobilizacijos, svarbu kad turime šalies nepriklausomybės simbolį SGD terminalą, kad jau žinome, kaip reikės elgtis karo padėties, mobilizacijos atveju ......


LR Konstitucija nustato:

67 straipsnis
Seimas:

20) įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją padėtį, skelbia mobilizaciją ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas
142 straipsnis
Seimas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją,
priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus.
 
144 straipsnis
Jeigu Valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Jos trukmė - iki šešių mėnesių
84 straipsnis
Respublikos Prezidentas:
16) ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;
17) įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;


142 straipsnis
Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos Prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įveda karo padėtį visoje Valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobilizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų - nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.

144 straipsnis
Jeigu Valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį. Jos trukmė - iki šešių mėnesių.
Tarp Seimo sesijų neatidėliotinais atvejais tokį sprendimą turi teisę priimti Respublikos Prezidentas, kartu šaukdamas neeilinę Seimo sesiją svarstyti šio klausimo. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.
Nepaprastąją padėtį reguliuoja įstatymas


Tokiu būdu:

 Seimas įveda karo padėtį, skelbia mobilizaciją ar demobilizaciją, priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas, kai prireikia ginti Tėvynę.

Tačiau  jeigu Valstybėje iškyla grėsmė konstitucinei santvarkai ar visuomenės rimčiai, Seimas gali visoje valstybės teritorijoje ar jos dalyje įvesti nepaprastąją padėtį, o gali ir jos neįvesti .... gali palaukti kol konstitucinė santvarka bus pakeista ....  kada nebereikės ginti Tėvynės ......

O gal  šalies konstitucinės santvarkos pakeitimas  „su žaliųjų žmogeliukų“ ar kokių nors „koloradikų“  pagalba    yra nesusijęs  su Tėvynės gynimu ???

  Vienas Konstitucijos straipsnis Prezidentui suteikia teisę SKELBTI NEPAPRASTĄJĄ PADĖTĮ,  kitas straipsnis Prezidentui tiktai suteikia teisę PRIIMTI SPRENDIMĄ ĮVESTI NEPAPRASTAJĄ PADĖTĮ........

 Vienas Konstitucijos straipsnis įpareigoja Prezidentą nedelsiant skelbti karo padėtį, mobilizaciją, kitas straipsnis Prezidentui tiktai suteikia teisę priimti  sprendimus  dėl karo padėties įvedimo,   dėl mobilizacijos ir pateikti  šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui.

Konstitucijos nuostatas detalizuoja atitinkami įstatymai.

Paimkime pavyzdžiui Karo padėties  įstatymą, kuris nustato: „ Karo padėtį įveda Seimas, kai prireikia ginti Tėvynę arba vykdyti Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus. 

Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar jos teritorijos vientisumui, sprendimą ...  dėl karo padėties įvedimo PRIIMA Respublikos Prezidentas nedelsdamas ir šį sprendimą teikia tvirtinti artimiausiame Seimo posėdyje, o tarp Seimo sesijų – nedelsdamas šaukia Seimo neeilinę sesiją. Seimas nutarimu patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.“

Betgi Konstitucijos 142 straipsnis nustato:
Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos Prezidentas nedelsdamas  ...  ĮVEDA karo padėtį visoje Valstybėje ar jos dalyje,   teikia šį  sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų - nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.

Vis tiktai  sprendimo priėmimas dėl karo padėties įvedimo yra ne tas pats, kas karo padėties įvedimas.

Kodėl rengiant Karo padėties įstatymą buvo pasirinktas šalies saugumui nepalankesnis Konstitucijos straipsnis 2000 metų birželio mėnesį ?

Gal todėl, kad Seimo pirmininkas buvo sovietinis marksistinės etikos profesorius su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis .........

 Sumoje akivaizdu, kad Konstituciją ruošusiųjų tarpe buvo „kurmių“,  kurių dėka dabar  ir klumpa šalies saugumas.

   Tokiu būdu,  esant tokiai Konstitucijai, tokiems Įstatymams, plius Prezidentės sistemingas Konstitucijos nevykdymas, mūsų  šalis būtų okupuota  taip ir  neįvedus    karo padėties, nepaskelbus mobilizacijos .....

  Na bet argi tai svarbu, svarbu kad turime šalies nepriklausomybės simbolį SGD terminalą, kad jau žinome, kaip reikės elgtis karo padėties, mobilizacijos atvejais  .....


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą