2015 m. sausio 30 d., penktadienis

Tiesa, kaip taisyklė, nebūna maloni ...
Pasirodo, kad nuo Rusijos  paskelbto embargo kenčia ES !!!!

O ES ir JAV  žada sankcijas Rusijai griežtinti, jeigu Rusija nepasiprotins ...

Tokiu būdu Vakarai "kariauja" su Rusija.

O tuo tarpu  Izraelis, kaip liaudis sako, "žinda dvi karves ...."

Jį  tradiciškai globoja ir gina JAV, o su Rusija Izraelis palaiko  itin draugiškus santykius.

Ir vos tiktai JAV delikačiai pabando paprotinti   Izraelį su palestiniečiais elgtis civilizuotai, pastarasis  pradeda iš Obamos  tyčiotis.

JAV turi kentėti, kadangi Izraelis gali pereiti Rusijos globon,  kaip kad buvo Izraelio valstybės sukūrimo pradžioje.

Tokiu būdu  Izraelis lieka neutralus agresijos prieš Ukrainą atžvilgiu.

Yra dar vienas momentas Izraelio veiksmuose.

 Rusija su Ukraina elgiasi labai panašiai, kaip Izraelis su palestiniečiais.

Izraelis užėmė Palestiną - "Dievo pažadėtą" žemę, atliko joje etninį valymą, dabar ją kolonizuoja - Putinas  Ukrainoje realizuoja  "Rusija vieninga ir nedaloma" politiką.

Vakarams palestiniečiai tiek ir terūpi, o Ukrainos gynimas daugiau yra imitacija, siekiant išsaugoti savo veidą griuvus į purvyną.

Nes Vakarai Ukrainai pažadėjo jos sienų neliečiamybę mainais už atominio ginklo atidavimą Rusijai .....

Kaip kad JTO pažadėjo apsaugoti bosnių musulmonus nuo serbų žudikų  jos įkurtoje Serebrenicos "saugumo zonoje", į kurią jie subėgo, ir kur buvo serbų  išžudyti,  abejingai stebint olandų kareivoms .... ...

   Tik ~ 6.000 vyrų ir paauglių ......  na ir ne krikščionių gi, ne izraelitų,  o tiktai musulmonų ....

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą