2016 m. gruodžio 12 d., pirmadienis

Ar šie Įstatymų nevykdantys ministrai sulaužė priesaiką ar ne ??

Vyriausybės įstatymas nustato:

7 straipsnis. Ministro Pirmininko ir ministrų prisaikdinimas
1. Pradėdami eiti savo pareigas, Ministras Pirmininkas ir ministrai prisiekia. Prisiekiantis asmuo perskaito nustatytą priesaikos tekstą:
1) „Aš (vardas, pavardė)
prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai,
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą,
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!“
arba
2) „Aš (vardas, pavardė)
prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai,
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą,
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. “

Tokiu būdu  visi Ministrai pirmininkai ir ministrai prisiekdavo gerbti ir vykdyti LR įstatymus,  dargi prašydami Dievo pagalbos .................

O kaip ministrai vykdo įstatymus, pavyzdžiu paimkime  Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymą, kuris nustato:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė,
    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija,
    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

ir pasidomėkime, kaipgi šios valdžios institucijos įvykdė šio įstatymo reikalavimus.

   Mūsų nuomone, kas paneigs,  kad ne kas kitas, o tik šių  institucijų vadovai – Premjeras ir atitinkami ministrai yra atsakingi už šio įstatymo  vykdymą.

  Jeigu taip, tai ar  Aplinkos  ministras nesulaužė priesaikos, nes ministerija iki šiol  tikrai ne tik kad neparengė šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, bet ir jų rengimą, tenkindama nesąžiningus geriamo vandens tiekėjų interesus,  sabotavo ...

  O kurgi buvo Seimas, kodėl jis nekontroliavo šio įstatymo vykdymo ???

  Ir toli, toli gražu ne tik jo ....

  Štai   Energetikos ministerija iki 2011 metų lapkričio 1 dienos   turėjo priimti  poįstatyminius  Šilumos ūkio įstatymo teisės aktus, kas liečia šilumos tiekėjo šilumos punktų priežiūros, be sutarčių  su jų savininkais, pavedimą daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.

   Betgi energetikos ministras, nevykdantis Šilumos ūkio įstatymo, buvo Jos Kilnybės pamalonintas valstybiniu apdovanojimu, o šioje Vyriausybėje Premjeras ir Jos Kilnybė jį parinko, o Seimas tikrai  jį patvirtins  Susisiekimo ministru ........... .....  

Taigi .... taigi .....

Tokiu būdu  Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas (Baigęs Riomerio universitetą būdamas Seimo nariu; Konstituciniame teisme Prezidento R. Pakso apkaltos metu atstovavęs Seimą, kaip kaltintojas;  pareiškęs, kad jis galėtų būti teisingumo ministru) 
 turėtų viešai atsakyti,  ar šie  Įstatymų nevykdantys ministrai  sulaužė priesaiką ar ne ??

O gal vis tik, vadovaujantis sveiko proto logika, naujas  Seimas turėtų nustatyti kitas šių įstatymų poįstatyminių teisės aktų priėmimo datas  ??

Sumoje, kas paneigs, kad kol kas Seimo įstatymų leidyba neturi grįžtamo ryšio.


O gal ir to ryšio nėra tikslingai ???

O kaip nuspręs naujas Seimas ....????

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą