2014 m. gruodžio 31 d., trečiadienis

Vartotojų teisių gynimo asociacijos "Viešasis interesas" direktorė Aušrą Maldeikienė, ekonometrijos specialistė, prašoma, apjungusi ekonomikos teoriją ir matematinę statistiką, ir suteikus skaitines reikšmes nevykdomos karšto vandens teikimo veiklos procesams, paprotinti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją .....Kainų komisijai  pranešus,  kad  bus svarstomas   vieno provincijos  šilumos tiekėjo  karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo klausimas, Buitinių vartotojų sąjunga paprašė svarstymą atidėti, kadangi Komisijos pažymoje rašoma, kad karšto vandens tiekimo veikla užsiima  tiktai 2,5 darbuotojo.

Vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip neįmanoma suprasti, kaip gi DU SU PUSE DARBUOTOJŲ gali užtikrinti viso miesto  centralizuotai paruošto, į pastatus pristatyto ir parduoto karšto vandens tiekimą. ( Šilumos ūkio įstatymas,  2 straipsnis,  Pagrindinės sąvokos. 11. Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.)
    
Ryšium su tuo, geranoriškai, viešojo intereso gynimo tikslu, Kainų komisijai  buvo pasiūlyta  patikslinti, kiek iš tikro darbuotojų užtikrina VISO  šio miesto aprūpinimą   karštu vandeniu, ir karšto vandens kainos nustatymą iki to laiko atidėti.

Deja  Kainų komisija į šį prašymą neatsižvelgė.

Tada Kainų komisija buvo paprašyta informacijos: kokia konkrečiai karšto vandens tiekimo veikla užsiima tie 2,5 darbuotojo.

Į tai Kainų komisijos pirmininko pavaduotojas atsakė: „Pažymėtina, kad bendrovėje karšto vandens tiekimo veiklai priskiriami 2,5 etatų vykdo skaitiklių rodmenų patikrą“.

Na, o kas gi  tada užsiima karšto vandens ruoša, ir kitais karšto vandens tiekimo darbais ???

NIEKAS .....

Ir visiškai teisingai, nes šilumos tiekėjas karšto vandens tiekimo veiklos  nevykdo ...

Veiklos tai nevykdo, tačiau karšto vandens tiekimo kaina nustatoma ............. normatyvinis pelnas apskaičiuojamas ...


O kitame provincijos mieste dar geriau ir gražiau.

Kainų komisija savo pažymoje rašo:
 Pažymėtina, kad Bendrovė vandens tiekimo veiklos nevykdo, t. y. šilumos vartotojai nepasirinko šilumos tiekėjo, kaip karšto vandens tiekėjo.

Pagal projektą daroma prielaida, kad bendrovė karštą vandenį tieks 354 daugiabučiams namams.
  
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nėra karšto vandens tiekėja, skaičiuojamos planuojamos pastoviosios sąnaudos.
 
Ir taip toliau ir panašiai ....

Kaip bebūtų liūdna, pasirodo, kad Kainų komisija nežino, kad nuo 2011 11 01 tuose daugiabučiuose, kur įrengti šilumos punktai, Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai nustatė apsirūpinimo  karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo.

Taigi ir rinktis nebėra ko .....

Tuo tarpu šilumos tiekėjas  Kainų komisijai pateikė ir darbo užmokesčio, vykdant karšto vandens tiekimo veiklą dydį ....  ir realizuoto karšto vandens kiekį  ....................
  
  Taigi šilumos tiekėjas nėra karšto vandens tiekėjas, bet kažkokiu tai būdu karštą vandenį realizuoja, darbo užmokestis už karšto vandens tiekimą mokamas .... normatyvinis pelnas apskaičiuojamas .........

Prezidentės vyriausioji patarėja Ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters buvo viešai paprašyta šią problemą spręsti  ..... , tačiau kol kas atsakymo nesulaukta.

Kadangi yra akivaizdu, kad ši problema yra viešasis interesas, tenka viešai kreiptis į Vartotojų teisių gynimo asociacijos "Viešasis interesas" direktorę Aušrą Maldeikienę, žinomą ekonometrijos specialistę.


Gal gi jinai,   apjungusi  ekonomikos teoriją ir matematinę statistiką,  suteiks skaitines reikšmes nevykdomos karšto vandens teikimo veiklos procesams ............... ir paprotins Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją .....

.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą