2015 m. gegužės 5 d., antradienis

Ar Vyriausioji administracinių ginčų komisija išdrįs paprotinti vieną iš Prezidentės favoritų ....

Energetikos   ministras  Rokas Masiulis asmenišku, jam skirtu laišku,     2015 m. balandžio 22  d.  buvo paprašytas informacijos DĖL  TARPINSTITUCINĖS DARBO GRUPĖS SUDĖTIES:

      Iš esmės pritariant darbo grupės pozicijai dėl apsirūpinimo karštu vandeniu, ir iš esmės nepritariant antikonstitucinei nuostatai priverstinai daugiabučių namų savininkams perduoti šilumos tiekėjų nuosavybėje esančius šilumos punktus,  vienkart  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,   prašome Jūsų asmeninės  informacijos:

Ø  Kokiais motyvais vadovaujantis  į Tarpinstitucinę darbo grupę neįtrauktas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  atstovas.

Ø  Ar pasiūlymas   buvo, tačiau atsisakyta  dalyvauti darbo grupėje.

Ø  Kokiais motyvais vadovaujantis  į Tarpinstitucinę darbo grupę neįtrauktas nė vienos vartotojų teises ginančios asociacijos atstovas.

Ø  Ar pasiūlymai buvo, bet buvo atsisakyta dalyvauti darbo grupėje.     Vienkart energetikos ministras, kaip ministerijos vadovas  pasirašęs  įsakymus dėl Tarpinstitucinės grupės sudarymo,     maloniai  buvo paprašytas    asmeninio atsakymo, o ne pavesti atsakyti ministerijos darbuotojams.

  Deja energetikos ministras asmeniškai į mūsų laišką neatsakė, o atsakyti pavedė  viceministrui Vidmantui Macevičiui, kuris informavo, kad į darbo grupės sudėtį įtraukti Kauno energijos ir Panevėžio energijos atstovai, o vartotojų interesus atstovauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovas.

Kaip matome, į nė vieną mūsų klausimą neatsakyta.

O Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra valstybės institucija, o ne vartotojų asociacija ....

Tuo tarpu,  mūsų turima informacija, tai  pats energetikos ministras uždraudė  į darbo grupę  įtraukti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovą .....

Mes gerai suprantame, kad darbo grupė gali pasitelkti tiek Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, tiek vartotojų asociacijų atstovus ...esant poreikiui ......

  Tiktai labai gaila, kad to poreikio nėra ...., o tuo tarpu  tiek Energetikos ministerija, tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nevykdo Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių veikimo stebėsenos, taigi ir tuo pačiu neturi informacijos  kas vyksta šilumos ūkyje .........

  Tokiu būdu sumoje nieko kito nebelieka, kaip tik prašyti Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją pagalbos, nors ir labai yra rimtų abejonių ar pastaroji išdrįs paprotinti vieną iš Prezidentės favoritų ....

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą