2015 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Bailiams negalima pavesti vadovauti krašto apsaugos sistemai.2015.05.20

http://www.kam.lt/application/site/themes/default/img/s.gifLietuvos respublikos Krašto apsaugos ministerija praneša:

Gegužės 20 d. Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas kreipėsi į Generalinę prokuratūrą pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dingusio orlaivio AN-2 ir jo įgulos paieškos ir gelbėjimo operacijos vykdymo.

Pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo inicijavimo teigiama, kad Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 181 straipsnio 1 dalyje Lietuvos kariuomenė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja, koordinuoja ir vadovauja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams jūros rajone.

Pažymėtina, kad vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais vykdant bei koordinuojant paieškos ir gelbėjimo darbus dalyvauja ne tik krašto apsaugos sistemos institucijos, o taip pat Susisiekimo ministerijos, Aplinkos ministerijos kompetencijai priklausančios bei kitos institucijos ir tik visoms šioms institucijoms tinkamai atlikus savo funkcijas įmanomas efektyvus paieškos ir gelbėjimo operacijų atlikimas.

2015 m. gegužės 16 d. dingus orlaiviui AN-2 žiniasklaidos priemonėse pasirodė informacija, kad Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras galimai netinkamai atliko paieškos ir gelbėjimo operacijos vykdymą bei koordinavimą, kas galėjo lemti, jog orlaivio pilotai nebuvo išgelbėti.

Krašto apsaugos ministras prašo Generalinės prokuratūros pradėti ikiteisminį tyrimą ir įvertinti, ar už žmonių paiešką ir gelbėjimą jūroje atsakingos institucijos tinkamai organizavo darbus.
*******************************************
Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius krašto apsaugos ministrui  J. Olekui pavedė atlikti išsamų tyrimą dėl lėktuvo ir jo pilotų paieškų aplinkybių.

Pastarasis kreipėsi  į Generalinę prokuratūrą ......

Tokiu būdu krašto apsaugos ministras viešai prisipažino, kad jis visiškai  nevaldo krašto apsaugos sistemos.

Na o kreipimasis į prokuratūrą iš kitos pusės tai   yra ministro bailumo įrodymas.

O bailiams tikrai negalima pavesti valdyti krašto apsaugos sistemos.
*****************************************************************

JŪRŲ GELBĖJIMO KOORDINAVIMO CENTRAS
Ištikus nelaimei skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112

JGKC BUDĖTOJAS
Tel. 8 46 39 12 57 (ištisą parą)       8 46 39 12 58 (ištisą parą)
Fax.nr.: 8 46 39 12 59  E-paštas:  mrcc@mil.lt

Šaukinys / Calling name: Klaipeda Rescue:
VHF - kanalas / channel 16 and;
Aviacinis dažnis / airband 121,5 MHz;
MMSI: 002770330;
A1 DSC rajonas / zone: channel 70;
A2 DSC rajonas / zone: 2187.5 kHz;
INMARSAT - B: 327703310;
INMARSAT - C: 427799011.Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) – Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų padalinys, kuris savo veiklą pradėjo 2009 m. sausio 1 d.

JGKC uždaviniai:
Organizuoti, koordinuoti ir vadovauti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbams paieškos ir gelbėjimo rajone.
Organizuoti, koordinuoti ir vadovauti naftos, kenksmingų medžiagų išsiliejimų ir kitųteršimo incidentų likvidavimo darbams jūros rajone.
JGKC veiklos pamatas – 1979 metų Tarptautinė jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencija, 1992m. Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas. Šie ir kiti susiję dokumentai bei planai numato žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijų vykdymo bei teršimo incidentų jūros rajone likvidavimo veiksmus bei priemones.
Ištikus nelaimei ir prireikus, JGKC papildomai pasitelkia Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos,  jūrų uostų administracijas, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, kitas valstybės ir savivaldybių institucijų pajėgas. JGKC darbo planai ir veiksmai derinami su Baltijos regiono šalimis. Taip siekiama užtikrinti efektyvų darbą nelaimės atveju nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Paieška ir gelbėjimas

Ištikus nelaimei skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) organizuoja, koordinuoja ir vadovauja žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijoms vadovaudamasis Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų Paieškos ir gelbėjimo rajone planu, bei aktualiais šio plano pakeitimais.

Paieškos ir gelbėjimo darbų organizavimas
JGKC užtikrina  reikiamų pajėgų 24 valandų per parą budėjimą ir pasirengimą imtis žmonių paieškos ir gelbėjimo darbų, paieškos ir gelbėjimo rajone, plane numatytų veiksmų.
Priėmus nelaimės signalus ar gavus pranešimus apie paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusias avarijas ar kitus incidentus, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, JGKC palaiko ryšį su pavojuje atsidūrusiais asmenimis ir operacijoje dalyvaujančiomis pajėgomis.
Apie paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusias avarijas JGKC nedelsdamas informuoja kitas planuose nurodytas institucijas.
JGKC reikalavimu, paieškos ir gelbėjimo laivai bei orlaiviai, taip pat visi Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir uostuose esantys laivai, naudodamiesi JGKC suteikta turima visapusiška informacija apie avariją, jos vietą ir  panaudodami turimas technines priemones privalo suteikti pagalbą nelaimės jūroje ištiktiems žmonėms.
JGKC nustatyta tvarka skelbia atitinkamą paieškos ir gelbėjimo stadiją.
 Apie paskelbtą stadiją informuoja paieškos ir gelbėjimo operacijoje dalyvaujančias institucijas.
 Taip pat perduoda laivui, dėl kurio paskelbta pavojaus stadija, informaciją apie pradėtą paieškos ir gelbėjimo operaciją.
JGKC įvertina paieškos ir gelbėjimo rajone įvykusios avarijos  pobūdį ir mastą ir priima sprendimą dėl taikytinų priemonių.
Prireikus kreipiasi dėl pagalbos į užsienio valstybių gelbėjimo koordinavimo centrus, koordinuoja veiksmus su užsienio valstybių gelbėjimo pajėgomis ir vadovauja joms operacijos metu.

Planuose nustatyta tvarka operacijos metu  koordinuoja žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus vykdančių pajėgų veiksmus, vadovauja jiems operaciniu ir taktiniu lygmenimis.

Koordinuoja būtinosios medicinos pagalbos  suteikimą avarijos metu nukentėjusiems asmenims, jų nugabenimą į saugią vietą.

Priima sprendimus  nutraukti ir prireikus atnaujinti žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus.

JGKC 1979 m. Tarptautinės jūrų paieškos ir  gelbėjimo konvencijos  šalių prašymu organizuoja ir koordinuoja pagalbos teikimą šioms šalims vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą