2015 m. gegužės 17 d., sekmadienis

Prezidentė de fakto prisipažįsta, kad nesugeba tinkamai valdyti šalies ūkio

Prezidentės spaudos tarnyba pranešė:

  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, susitikusi su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininke Inga Žiliene, aptarė, kaip sustiprinti energetikos įmonių kontrolę ir rinkos priežiūrą, užtikrinti skaidrumą ir greitesnį šildymo kainų mažėjimą gyventojams.

   Pranešime žiniasklaidai pabrėžiama, kad Prezidentės nuomone ankstesnė Kainų komisija nepakankamai kontroliavo šilumos sektorių, todėl Prezidentė įpareigojo naująją Komisijos pirmininkę skirti ypatingą dėmesį šilumos ūkio priežiūrai ir užtikrinti teisingas kainas vartotojams. 

    Betgi  Šilumos ūkio įstatymas skelbia, kad šilumos kainas nustato savivaldybių tarybos.

   Tačiau  pastaruoju metu faktiškai šilumos kainas pradėjo nustatinėti Kainų komisija,  nustatydama  jas jos supratimu teisingas,  pakeisdama savivaldybių nustatytas populistines su tragiškomis šilumos ūkiui pasekmėmis.  

  O  ankstesnė Kainų komisija tiek kontroliavo aplamai visų energijos rūšių kainas, kiek jai buvo valdžios leista.

    Ir kai tik  Kainų komisija nustatė, kad Lietuvos elektrinės pirčių komplekso (  kur  lėbaudavo ir premjerai, ir Seimo nariai, ir ištisi Seimo komitetai) išlaikymo išlaidos bei lėbautojams skirti gėralai ir delikatesai  yra ( o gal ir dar dabar),  apmokami vartotojų,  kai Kainų komisija nustatė, kad valstybinės energetikos įmonės vartotojus  apšvarino 1 milijardu litų“,   kai Energetikos ministerija  ir LESTO pradėjo skųstis  dėl kainų nustatymo metodikų, tuometinės Kainų komisijos pirmininkės likimas tapo visiškai aiškus ......

O  Prezidentė  reikalauja, kad  griežtas šilumos ūkio reguliavimas ir kainų mažėjimas vartotojams yra prioritetinė užduotis  Kainų komisijai ...............  „Kainų komisija privalo griežtai kontroliuoti šilumininkų apetitą, taikyti griežtus reguliavimo mechanizmus ir užkirsti kelią nepagrįstam šilumos kainų kėlimui.
Gyventojams į sąskaitas už šildymą negali būti įtraukiamos nepagrįstos šilumininkų išlaidos ar išpūstos investicijos.
Už nesąžiningą įmonių veiklą neturi mokėti vartotojai“,   – sako Prezidentė.

Taigi su griežta kontrole viskas aiškukiek Prezidentūra leis, tiek ir bus  tų „apetitų“ tos kontrolės.......

Su šilumos kainomis taip pat viskas aiškujas de fakto nustato Kainų komisija.

Su šilumos tiekėjų pelnais irgi viskas aišku – jie priklauso tiktai nuo šilumos gamybai naudojamo  turto vertės. 

S investicijomis irgi viskas aišku - investicijas į šilumos ūkį šilumos tiekėjai derina su savivaldybėmis, o jas patvirtina Kainų komisija, ir tik tokios investicijos įtraukiamos į šilumos kainą .........................

Tai kurgi čia ta nesąžininga įmonių veikla ???!!!!!

„Nepakankamai užtikrintas šilumos įmonių sąnaudų ir investicijų skaidrumas lėmė aukštas šilumos kainas gyventojams įvairiuose Lietuvos regionuose.
  Pavyzdžiui, Kauno mieste prijungta 3 kartus daugiau biokuro katilinių, nei yra maksimalus galių poreikis žiemą“  -
rašoma Prezidentūros pranešime žiniasklaidai.

  Betgi kas gi kitas, jei ne Prezidentūra pradėjo nepriklausomų šilumos gamintojų steigimosi skatinimo vajų, kas gi kitas jei ne Prezidentė pasirašė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, kurios suteikė sveiku protu nesuvokiamas lengvatas tiems „nepriklausomiems“ šilumos gamintojams, o labiausiai Fortum, kurio viršpelnių užtikrinimui  buvo skirtos net  kai kurios Šilumos ūkio įstatymo nuostatos ......

    O kas liečia įmonių piktnaudžiavimą biokuro kainomis,  ir „todėl už šildymą žmonės permoka milijonus“ tai jeigu Prezidentūra turi patikimos informacijos apie tai, tai kodėl nesikreipia  į atitinkamas teisėsaugos institucijas ....???

Kodėl nesiima priemonių tuos milijonus gražinti vartotojams ???

   O jeigu Prezidentūra  tokią informaciją gavo iš VBS (viena boba sakė) agentūros
tai, vadovaujantis elementaraus padorumo suvokimu, turėtų pasinaudoti gera proga patylėti.

Prezidentė pabrėžia, kad būtina stiprinti viso energetikos sektoriaus kontrolę ir užtikrinti, kad energetikos įmonės paslaugas vartotojams teiktų sąžiningomis kainomis.
 Pingant visų rūšių energijos ištekliams, integruojantis į bendrą Europos energetinę sistemą, biokurui sparčiai keičiant dujas, didėjant sistemų efektyvumui, kaina vartotojui turėtų mažėti sparčiau „

 -  taip baigiamas Prezidentūros pranešimas žiniasklaidai.

Kas liečia „sąžiningas energijos kainas“, tai akivaizdu, kad jos bus tiek „sąžiningos“, kiek jos atitiks valdžios interesus.

Ir  kalbos apie nesąžiningas kainas pasibaigs,   kai  tik visas šalies energetikos ūkis atsidurs vienose valdžios rankose.......

Tarkime, kad biokurui keičiant dujas, šilumos kainos vartotojams turi mažėti.

Betgi Prezidentės  – SGD terminalo krikštytojos pasirašytas Gamtinių dujų įstatymas nustato, kad šilumos ir elektros energijos gamintojai  turi privalomai supirkti Vyriausybės paskirtą SGD terminalo dujų kiekį .....

O SGD terminalo dujos yra ir bus  brangesnės už Gazpromo gamtines dujas  ..........

 Tarkime, kad  Prezidentė tiki, kad „už šildymą žmonės permoka milijonus“.

Tarkime, kad Prezidentei tikrai rūpi vartotojų interesai, kad jie rūpi ir jos patarėjams.

Tada klausimas kodėl gi jos patarėjams nerūpi neteikiama centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslauga, už kurią, vieno Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno teigimu, vartotojai permoka irgi milijonus ....

 Nes tiek Kainų komisijos pirmininkė, tiek Prezidentės Ekonominės ir socialinės  politikos grupės vadovė, vyriausioji  patarėja Giedrę Kaminskaitė –Salters, buvo viešai paprašytos šią problemą susitikime su Prezidente iškelti.

Ar tai buvo padaryta, informacijos neturime.

Tačiau Prezidentūros pranešime apie tai nė žodžio ....
.
Ir kaip visa tai, gražiai atsiprašant, suprasti ???

 O  pabaigai klausimas - kas gi iš esmės vis tiktai yra ta „teisinga kaina“ ??

Vadovaujantis sveiko proto logika „teisinga kaina“ tai nebūtinai  žemiausia kaina.

Teisinga kaina, tai tokia kaina,
kuri yra prieinama vartotojams, 
neleidžia nustekenti šilumos gamybos ir perdavimo ūkio, užtikrina normatyvinį pelną verslui.

     Betgi egzistuoja vartotojų diferenciacija,  ir jeigu  pvz.  valstybės tarnautojams (tame tarpe tuntui Prezidentės patarėjų)   šilumos kainos yra prieinamos, tai su pensininkais yra kitaip.

Vadovaujantis sveiko proto logika  turėtų būti taip:


  1. iš vienos pusės Kainų komisija turi nustatyti teisingas šilumos kainas,
  2. iš kitos pusės Prezidentė, uzurpavusi šalies ūkio  valdymą, turi užtikrinti tokius atlyginimus ir pensijas, kad šilumos kainos būtų visiems prieinamos.


O ką gi matome, o ką gi regime ???


O gi tai, kad Prezidentė tokiu savo elgesiu de fakto prisipažįsta, kad nesugeba valdyti šalies ūkio taip, kad užtikrintų vartotojų tokią  perkamąją galią, kad visiems jiems šilumos kainos būtų prieinamos.

    Todėl ir kvietinėjasi ji pas save tai Kainų komisijos, tai Konkurencijos tarybos, tai Valstybės kontrolės, tai specialiųjų tarnybų vadovus ir teikia jiems „vertingus nurodymus“  kaip  kovoti su tuo „nesąžiningu“ verslu ..............


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą