2015 m. gegužės 6 d., trečiadienis

..... moka ir nesuvokia už ką moka ....  

     Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paprašė Kainų komisija išaiškinti ar daugiabučio namo šilumos vartotojai privalo apmokėti  UŽ VISĄ PASTATUI PATEIKTĄ ŠILUMĄ .......????!!!!!!

  Vadovaujantis sveiko proto logika, toks ir klausimas neturėtų kilti, nes yra visiškai akivaizdu, kad kas nupirkta, tas turi būti ir apmokėta, bet kaip matome toks klausimas kyla.

  Priežastis 1-  Kainų komisijos sukurpti ir patvirtinti kreivi- šleivi ne kurie šilumos paskirstymo metodai.

  Priežastis  2– Kainų komisijos įvesta neteikiama karšto vandens tiekimo paslauga.

  Priežastis 3– itin nenuosekli Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pozicija neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos  klausimu.


  Šiandien komisijos metodikos neaprėpia visų situacijų, kylančių šilumos ir karšto vandens tiekėjams, siekiantiems paskirstyti šilumą daugiabučiuose“, - teigia Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas

  O žurnalas „Šiluminė technika“ 2015 m. Nr. 1 straipsnyje „Po kiekvienos žiemos (rinkimų) šilumos ūkio reforma“  apie karšto vandens tiekimą rašo : „Kurioziniu pavyzdžiu galėtų būti niekur nežinomas subjektas – „karšto vandens tekėjas“.

   
   Tokiu būdu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos žurnalas visiškai teisingai tvirtina, kad šilumos tiekėjai daugiabučiuose namuose su šilumos punktais nėra karšto vandens tiekėjai, o asociacijos prezidentas – atvirkščiai.......

Beje Vilniuje šilumos tiekėjas savo nuosavybėje esančius šilumos punktus perdavė Vilniaus šilumos tinklams, kaip nenaudojamus  ....

Tokiu būdu   Vilniuje jau trys metai kaip Kainų komisija nustatinėja karšto vandens kainas šilumos tiekėjui, kuris fiziškai negali būti karšto vandens tiekėju,  bet   šilumos tiekėjas jas taiko ....o Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija tai abejingai stebi ......

Vienas STT pareigūnas neoficialiame pokalbyje pareiškė, kad vartotojams padaryti milijoniniai nuostoliai ..

O ką gi tuo tarpu veikia  STT, FNTT, Prokuratūra .......???

O ką gi jos veiks, jeigu ir jų darbuotojai moka už neteikiamą paslaugą ...... moka ir nesuvokia už ką moka  ............

Ir kaip tai sumų sumoje pavadinti .....????                         

O viskas yra labai ir labai paprasta:

    Kadangi šilumos tiekėjas geriamą vandenį, karšto  vandens  ruošimui su šilumos tiekėjui nepriklausančiais daugiabučių namų  šilumos punktais,   iš geriamo vandens tiekėjo  perka įvade (kaip ir šilumą),  ir jį parduoda daugiabučio namo butų savininkams  pagal butų apskaitos prietaisus, tai jis veikia ne kaip   karšto vandens tiekėjas, o  kaip  geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pardavėjas butams.

Belieka geriamo vandens perpardavimą panaikinti ir problema bus  išspręsta, išskyrus tai, kas gražins šilumos vartotojams iš jų neteisėtai išreikalautus neteikiamos paslaugos mokesčius.

Vadovaujantis teisingumo  ir proporcingumo principais  šilumos vartotojams jų patirtus nuostolius turėtų atlyginti Kainų komisija: dalį Komisijos nariai iš savo atlyginimų, kitą dalį iš šilumos tiekėjų, pagal Šilumos ūkio įstatymą nustatytų, gautų lėšų.


    Beje visiškas anachronizmas, sovietinių laikų rudimentas, valdžios impotencijos ir prostracijos įrodymas yra tai, kad sąskaitas už šilumą butams  išrašo ir pateikia šilumos tiekėjai.

Tai turi būti perkama paslauga, tam civilizuotame pasaulyje egzistuoja bilingo sistemos.


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą