2013 m. gruodžio 29 d., sekmadienis

Sakmė apie Fortum LietuvojeŠildymo sezonas - puikus metas pasipelnyti -  rašo Vakarų ekspresas.

Straipsnį iššaukė tai, kad „nepriklausomas nereguliuojamas šilumos tiekėjas“  „Fortum Klaipėda“ lapkritį parduodamos šilumos kainą padidino net du kartus ...

 Ir, kaip liaudis sako, įkask tu jam į kulną ...

O įkasti vis tik reikėtų ..... tiktai klausimas, KAM ???

 Klaipėdos savivaldybės administracijos nuomone yra akivaizdu, kad nepriklausomi šilumos gamintojai naudojasi netobula įstatymine baze.

Kas taip, tai taip, tiktai  kokie gi jie būtų verslininkai, jeigu nepakeltų pinigų, kurie jiems viliojasi po kojomis ...

O gal ne voliojasi, o gal tiesiog pinigai tikslingai yra  pamesti jiems po kojomis ...

Na ir kas gali paneigti, kad tokiu būtent tikslu Seimui jo Ekonomikos komiteto ir buvo pateiktas tvirtinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas:

Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir kitiems šilumos tiekėjams,   jei nepriklausomas šilumos gamintojas    centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

Nes  akivaizdu, kad, vadovaujantis sveiko proto logika, kad užtikrinti konkurenciją šilumos gamyboje visiems jos gamintojams sąlygos turi būti vienodos.

Todėl ir akivaizdu, kad tokia Šilumos ūkio įstatymo nuostata yra   korupcinė –  būtent korupcinė, o ne galimai korupcinė.

O skaičius 1/3 metinio šilumos kiekio yra žiauriai ir įžūliai korupcinis ...

Kaip sakoma-  teisėta, bet korupcinė Šilumos ūkio įstatymo nuostata, leidžianti gauti viršpelnius tam tikrai  šilumos gamintojų grupei ....

Pažymėtina, kad tokią Šilumos ūkio įstatymo nuostatą nedvejodama pasirašė Prezidentė ....

Pažymėtina, bet ne stebėtina, vertinant Prezidentūros išskirtinį teigiamą dėmesį suomiškam  Fortum, kurio veikla veda į Rusiją ....

Juo labiau vertinat  Prezidentūros išskirtinę neigiamą poziciją atžvilgiu prancūziško kapitalo dalyvavimą  šilumos gamyboje Vilniuje ....

Akivaizdu, kad šilumos vartotojų interesai šioje vietoje, kaip sakoma, YRA NULIO VIETOJE...
.
O kaip gi su Fortum Vilniuje ???

 Lapkričio mėnesį   Vilniaus miesto Lazdynų  ir Panerių seniūnijose „Fortum Heat Lietuva“ ir „Sweco Lietuva“ atstovai susitiko su Vilniaus gyventojais.

Susitikimų metu buvo pristatytas kogeneracinės jėgainės plėtros planas ir plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita, atsakyta į gyventojams rūpimus klausimus.

Apie šiuos susitikimus, kuriuose gyventojai prieštaravo jėgainės statybai, rašė žiniasklaida.

Tačiau žiniasklaida nepasigilino ar ta SPAV ataskaita yra teisėta.

Kaip rašo Vilniaus savivaldybė:

Plėtros plano projekte  bei SPAV ataskaitoje pateikta informacija yra melaginga.

SPAV ataskaitos 52 psl.    yra melagingai nurodoma, kad Plėtros planas parengtas pagal Savivaldybės išduotas plėtos plano sąlygas.

Konstatuotina, jog Plėtros plano projektas bei SPAV ataskaita parengti nesilaikant teisės aktų reikalavimų – negavus plėtros sąlygų iš Vilniaus savivaldybės, taikant netinkamą vertinimo metodą bei  tinkamai neįvertinant visų reikšmingų aplinkybių, todėl, siekiant išvengti teisminių ginčų, Savivaldybė rekomenduoja vykdomas procedūras nutraukti.


 Vienkart pažymėtina, kad Fortum Vilniaus savivaldybei   nepateikė oficialių dokumentų, patvirtinančių Bendrovės  nuosavybės ar kito pobūdžio daiktines (ar) turtines teises į nurodomas teritorijas jėgainei statyti.

Kadangi  UAB „Regioninė  komunalinių atliekų  deginimo gamykla“   jėgainės statyba numatyta NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2008–2012 METŲ PLANE,   Energetikos ministerija,  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms  nustatytais terminiais,  2013 12 10 buvo paprašyta informacijos:

Kodėl ministerija nepateikė UAB Fortum Heat Lietuva šios esminės, ministerijai pagal savo kompetenciją privalomos teikti,    informacijos.

   Kadangi   Vyriausybė yra    „Pavedusi  Energetikos ministerijai koordinuoti Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų plano vykdymą ir kasmetinį jo tikslinimą“, o   jau metai laiko, kaip    Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008–2012 metų planas nepatikslintas, neparengtas naujas 2013 – 2017 metų Planas, todėl ryšium su tuo, tais pačiais terminais,  Energetikos ministerija buvo paprašyta informacijos, kodėl metai laiko nepatikslintas šis Planas,   neparengtas  naujas 2013- 2017 metų Planas:

Ar ministerija yra parengusi atitinkamus projektus ir pateikusi Vyriausybei.

Jeigu taip, tada prašome jų kopijų.

Jeigu ne, tada prašome nurodyti priežastis.


  Atsakymo, kuris turėjo būti pateiktas ilgiausia  per dvi dienas,  iki šiol negauta ...

  Bet argi tai gali nustebinti, kada  Premjeras taip pasitiki Energetikos ministru diplomatu ......... o Prezidentė taip pasitiki savo patarėjais  ...... o  liaudis taip pasitiki Prezidente ...

Todėl ir yra taip, kaip yra......

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą