2014 m. sausio 2 d., ketvirtadienis

Kaišiadorių šilumos tiekėjas reikalauja mokėti už savo paties sukurptą „stebuklą“ ...Buitinių vartotojų sąjunga gavo vieno Kaišiadorių šilumos vartotojo laišką, kuriame jis rašo kad Kaišiadorių šilumos  tiekėjas reikalauja mokėti už nesuteiktą karšto vandens tiekimo paslaugą ir kaip įrodymą  pateikia 
Karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutartį Nr. 20-9-3175/1.

Šioje sutartyje šilumos tiekėjas įsipareigoja „užtikrinti šilumos tiekimą šaltam vandeniui pašildyti iki teisės aktais nustatytos temperatūros ir karšto vandens tiekimo sistemos temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) pastato vidaus sistemoje  iki šilumos tiekimo –vartojimo ribos“, „palaikyti projekte nurodytus ir teisės aktuose nustatytus karšto vandens parametrus ties tiekimo – vartojimo riba“.

Sutartyje taip pat nustatoma:

Ø  „Sutarties šalių nuosavybės riba nustatoma: siena skirianti įeinantį šildymo sistemos vamzdyną

Ø  „Sutarties šalių įrenginių priežiūros riba nustatoma: siena skirianti įeinantį šildymo sistemos vamzdyną. Prižiūrėtojas UAB „Kaišiadorių butų ūkis“.


  Kaip matome iš sutarties daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema yra  ne šilumos tiekėjo nuosavybė, jis  jos neprižiūri.

 Todėl, vadovaujantis vien  sveiko proto logika, išeina, kad apie kokią nors karšto vandens tiekimo paslaugą, dargi jo ruošimą iš šilumos tiekėjo pusės,  ir kalba neturėtų eiti....

Deja  ne tik kalba eina, bet ir vartotojas verčiamas karšto vandens tiekimo sutartį pasirašyti...

Kaip šalyje sakoma, negali taip būti...., bet taip yra .....

Šilumos tiekėjas pateikia informaciją, kad karšto vandens tiekimo paslaugos jis  ir neteikia, ir negali  teikti, bet, nepaisant to,  reikalauja už ją mokėti ...

Tikras stebuklas, ar kaip kitaip tai galima pavadinti ????


Pavadinkime tai švelniu žodeliu  -  „stebuklu“ , kadangi šilumos tiekėjas dar ir įsipareigoja „informuoti vartotoją apie neplanuotą karšto vandens tiekimo nutraukimą“, suteikia sau teisę „ apriboti, arba nutraukti karšto vandens tiekimą:

·         Kai nustatoma, kad karšto vandens sistema ar Vartotojo(-ų) įrenginiai kelia grėsmę žmonių gyvybei arba saugumui;


Na argi ne stebuklas, kad šilumos tiekėjas, nebūdamas karšto vandens sistemos prižiūrėtoju, gali nustatyti,  kada ši sistema kelia grėsmę žmonių gyvybei ar saugumui  .... ir apriboti ar nutraukti paslaugą, kurios, jo paties sutartyje pateikta informacija, jis  ir nevykdo,  ir negali vykdyti ...

Na ir kas gi  paneigs, kad tiktai stebuklingu būdu – pasakose  tą galima atlikti ......

Beje vienąkart tenka pažymėti, kad, sprendžiant pagal sutartį,  šilumos tiekėjas kažkodėl tai neabejingas   UAB „Kaišiadorių butų ūkis“.

Vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, nederėtų  sutartyje nurodyti, kas yra šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, nes jį pasirinkti yra ne šilumos tiekėjo, o daugiabučio namo savininkų teisė.

 O sumoje įvertinti šį „stebuklą“ – „Karšto vandens vartojimo pirkimo –pardavimo sutartį“ pagal savo kompetenciją bus paprašyta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kuri dažniausiai vartojimo  sutartis įvertina kvalifikuotai ir atsakingai.

Kaip jai tai padaryti seksis su šia sutartim, kaip sakoma, pagyvensime, pamatysime.

*************************************************************
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą