2014 m. sausio 29 d., trečiadienis

Energetikos ministras turėtų gerai pamąstyti ar R. Cytacka atitinka viceministrės pareigoms keliamus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus, juo labiau ENERGETIKOS ministerijos .....


 
   Energetikos ministerija   2014 m. sausio 7 d. ,  buvo paprašyta , Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,   pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai kopiją.

Tačiau Ministerija atsisakė šio rašto kopią pateikti ir viceministrė R. Cytacka tai motyvavo taip: 

„MANYTINA, kad susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija, todėl atitinkamai Rašte prašoma informacija nebus teikiama“.
  
Raštu priminus, kad Kainų komisija ne ūkio subjektas, ta pati viceministrė savo motyvus patikslino: 

Minėtas raštas yra parengtas vykdant Ministerijai administracinę procedūrą, susijusią išimtinai su privataus ūkio subjekto interesais ir jo atskleidimas GALIMAI GALI turėti įtakos komerciniams interesams“ ir rašto kopija nebus pateikta“.

MANYTA ... GALIMAI GALI  ..........

Todėl Vyriausioji  administracinių ginčų komisija buvo paprašyta   paprotinti viceministrę pateikti prašomo laiško kopiją ir kitą prašomą informaciją.

Tačiau Komisija tai padaryti atsisakė, motyvuodama, kad ji paprotinti viceministrės negali, nes tai ne jos kompetencija.

Iš esmės Ginčų Komisija teisi, pagal kompetenciją ji turi teisę  paprotinti Energetikos ministeriją – valdžios instituciją.

O viceministrę, ministro politinio ( asmeninio ) pasitikėjimo valstybės tarnautoją,  buvusią savivaldybės sekretorę, paprotinti turėtų  pats Energetikos  ministras, vienkart gerai pamąstydamas, ar ji atitinka viceministrės pareigoms keliamus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus, juo labiau ENERGETIKOS ministerijos .....

Juo labiau, kadangi    mūsų  informacijos šaltinis Energetikos ministerijoje neoficialiai informavo,  kad jokios slaptos informacijos šiame laiške nėra, kad jame tiktai  pateikiama ministerijos nuomonė, ir kad jo kopijos nepateikimas yra iššauktas tiktai viceministrės nepasitenkinimu Buitinių vartotojų sąjungos viešais, nepaneigiamai  motyvuotais,  pareiškimais Energetikos ministerijos vadovybės atžvilgiu.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą