2014 m. sausio 26 d., sekmadienis

Buvusi savivaldybės sekretorė, energetikos viceministrė įslaptino savo pačios nuomonę .


   Energetikos ministerija   2014 m. sausio 7 d.,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, buvo paprašyta  pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai Nr. (17.3-16)3 -3456 kopiją .

Tačiau ji nebuvo pateikta, kadangi, kaip rašo viceministrė R. Cytacka,  „manytina, kad susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.

  Sutinkant, kad galimai šis raštas gali būti kokia nors tai paslaptis, buvo paprašyta to įrodymų:

  1. Pagal kokius įstatymus „Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.
  2. Pagal kokius įstatymus   prašomo laiško turinys yra ministerijos pripažintas kaip „valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis“,  ir kokia konkrečiai informacija jame negali būti vieša.
  3. Ar ant šio laiško, siųsto Kainų komisijai, yra atitinkamo slaptumo ir pan. žyma, ar laiške nurodoma, kad jis negali būti viešinamas.
  4. Ministerijos patvirtintos, darbo su „valstybės, tarnybos, profesines, komercines ar banko paslaptis“,    turinčia informacija, tvarkos, kitų atitinkamų dokumentų kopijų.

 Į tai viceministrė atsakė:

 Minėtas raštas yra parengtas vykdant Ministerijai administracinę procedūrą, susijusią išimtinai su privataus ūkio subjekto interesais ir jos skleidimas GALIMAI GALI turėti įtakos komerciniams interesams.

Taigi   Energetikos ministerija   valdžios institucija,  kurios konstitucinė  priedermė yra ginti viešąjį interesą,  kažką tai vykdo išimtinai privataus ūkio subjekto interesais ..... ir tai nuo visuomenės slepiama ....

 Kad ministerija Sekmoko laikais taip ir darė, nieko naujo, kad viceministrė galimai nori patvirtinti, kad ir dabar tai vyksta – tai naujiena ...

Betgi, ar šiuo atveju taip ir yra, abejoja ir ji pati -   .............. GALIMAI GALI .....
  
 Suprantama, kada  buvusiai savivaldybės tarybos sekretorei yra neprieinami šalies šilumos ūkio klausimai.

 Tačiau vis tiktai Visuomenės informavimo, bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymus  tokio lygio valstybės asmeninio (politinio) pasitikėjimo tarnautojui reiktų žinoti , arba bent  jau susivokti pasikonsultuoti su Ministerijos teisės skyriumi ....

O Visuomenės informavimo įstatymas labai konkrečiai nustato:

18 straipsnis. Neteikiama informacija
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus YRA valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija.
3. Apie atsisakymą suteikti prašomą informaciją įstatymų nustatyta tvarka pranešama asmeniui raštu, nurodant informacijos nesuteikimo priežastis.

 Taigi  - Pagal  įstatymus nedviprasmiškai -  „YRA“....  - o ne „GALIMAI GALI“ ......

 Tokiu būdu sumoje viceministrė nepateikė ir prašomo laiško kopijos, nepateikė ir įrodymų, kad jis  „pagal įstatymus YRA valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis“.

        Todėl   Vyriausioji  administracinių ginčų komisija paprašyta  paprotinti viceministrę pateikti prašomo laiško kopiją, bei   ministerijos darbo su slapta informacija tvarkos kopiją.

    Vienkart pažymėtina, kad   informacijos šaltinis Energetikos ministerijoje neoficialiai informavo,  kad jokios slaptos informacijos šiame laiške tikrai nėra, kad jame  tiktai   pateikiama   viceministrės nuomonė – „darytina išvada“ ..., ir kad jo kopijos nepateikimas gali būti  iššauktas  viceministrės nepasitenkinimu Buitinių vartotojų sąjungos viešais, nepaneigiamai  motyvuotais,  pareiškimais Energetikos ministerijos vadovybės atžvilgiu.

Taigi išeina jau taip,  viceministrė įslaptino savo pačios nuomonę ............
********************************


P.s. Vienkart Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos  viešai prašome, gavus skundą,  tradiciškai nesiųsti Buitinių vartotojų sąjungai pasiūlymo spręsti ginčą taikiai, nes tai visiškai nesiderintų su sveiko proto logika, ir be reikalo eikvotų valstybės lėšas, nes nesuprantama kodėl, tačiau  tokie pasiūlymai siunčiami ne elektroniniu būdu, o paštu ....

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą