2014 m. sausio 21 d., antradienis

Klausymėlys - Kodėl energetikos viceministrė įslaptino savo laišką Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai .

..


Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašome pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai Nr. (17.3-16)3 -3456 kopiją“ – tokį labai trumpą, labai konkretų  prašymą Buitinių vartotojų sąjunga nusiuntė Energetikos ministerijai.

 Atsakymas buvo irgi palyginti trumpas, tiktai vieno puslapio ..., tačiau prašomo laiško kopiją buvo atsisakyta pateikti ... nes, kaip rašoma atsakyme  “ .....manytina, kad Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija,  todėl Rašte prašoma informacija nebus teikiama ...“  .

Raštą pasirašė viceministrė R. Cytacka, laišką parengė D. Kapačinskaitė.

 Visų pirma,  tai  manytina, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kol kas dar  nėra ūkio subjektas ......

 Antra, Buitinių vartotojų sąjunga ir „expressis verbis“ ir „ inter alia“ (tokie terminai panaudoti atsakyme) visiškai sutinka su atsakymo teiginiu, kad
  Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija.

Todėl ponia viceministrė   ir  paprašyta  informacijos:

Ø  Pagal kokius įstatymus „Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.  

Ø  Pagal kokius įstatymus  mūsų prašomas laiškas yra ministerijos pripažintas „valstybės, tarnybos, profesine,  komercine ar banko paslaptimi, arba yra privataus pobūdžio informacija“.

Ø  Ministerijos pavirtintos, darbo su „valstybės, tarnybos, profesines, komercines ar banko paslaptis“ turinčia informacija, tvarkos,   kitų atitinkamų dokumentų kopijas.

  Jeigu per dvi dienas prašoma informacija bus negauta, teks pagalbos, paprotinti viceministrę, prašyti   Vyriausiąją  administracinių ginčų komisiją.
****************************************************************************

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą