2013 m. gruodžio 7 d., šeštadienis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius savo pranešimą apie vartotojų teisių apsaugos politiką šalyje laiko autoriniu kūriniu ir atsisako leisti jį paviešinti
Sužinojusi, kad Valstybinės  vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius Feliksas Petrauskas  atstovavo Lietuvą viename ES institucijų renginyje ir tenai „trumpai pristatė Lietuvos vartotojų teisių apsaugos politiką“,  Buitinių vartotojų sąjunga paprašė šio  pristatymo kopijos.

Deja Tarnyba jos nepateikė, motyvuodama tuo, kad „Tarnybos direktoriaus pranešimas, skaitytas EBPO Vartotojų politikos komitete, yra autorinis darbas, skirtas tik konkrečiame renginyje nagrinėtoms problemoms ir visuomenei neplatinamas“.

Betgi, kadangi LIETUVOS RESPUBLIKOS  AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS  nustato:
1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises);
2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises);
3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);
4) autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą,

  išeitų, kad Tarnybos direktoriaus pranešimas yra ar tai literatūros, ar tai mokslo, ar tai meno ...kūrinys. 

Ir   jeigu  jis savo pranešimą parašė eilėmis ir jas padeklamavo, tai jau ko gero  ponas direktorius gali būti  laikomas .. atlikėju, o  jo pranešimas  autoriniu  kūriniu ....

Kad nustatyti,  kaip iš tikro yra, Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją.

 O iš jos yra gautas pasiūlymas „ginčą spręsti taikiai“.....

Kadangi vartotojai  turi teisę žinoti kaip  nustekenta jų  teisių  apsaugos politika pristatoma už šalies ribų, Buitinių vartotojų sąjunga sutinka spręsti ginčą taikiai“, jeigu Tarnybos vadovas viešai patvirtins, kad jo pranešimas parašytas eilėmis ir buvo padeklamuotas jam pristatant „vartotojų teisių apsaugos politiką“.

Beje Buitinių vartotojų sąjunga kategoriškai  iš esmės atmeta sampratą „spręsti ginčą taikiai“, nes ji su niekuo nekariauja, nesiginčija, nes vadovaujasi principu „ginčuose teisybė negimsta“.
  
 Buitinių vartotojų sąjunga gina viešąjį interesą vartotojų teisę  gauti teisingą informaciją, ir veikia Visuomenės informavimo ir Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymų   rėmuose.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą