2013 m. gruodžio 1 d., sekmadienis

„Paliegusį medį lapotą ir ožkos, ir kirmėlės ėda ....“


 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas   2013 m. balandžio 24 d.  Lietuvos respublikos vardu pripažino, kad Kauno savivaldybės nutarimas primesti daugiabučių namų gyventojams prižiūrėti „faktiškai naudojamą“  žemės plotą iki 20 metrų nuo namo, yra teisėtas.

Tą padarė Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė).

O LR Konstitucijoje parašyta:
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi.
Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo.
.
Mūsų nuomone, jeigu „Teisėjai, nagrinėdami bylas, būtų klausę  TIK ĮSTATYMO“ nutartis būtų kitokia.

Nes
 visa eilė Įstatymų tam prieštarauja;
 viešojoje teisėje galioja principas, galima tik tai, kas nustatyta įstatymais;
Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad poįstatyminiai teisės aktai negali pakeisti Įstatymų nuostatų.

Deja ši kolegija to   nevertino ir, kaip sakoma, įmetė raktą į gilų šulinį – NUTARTIS NESKUNDŽIAMA.

Teisėjai yra gyvi žmonės, o ne robotai, nutartį jie priėmė vadovaudamiesi, kaip sakoma, savo supratimu.

Todėl akivaizdu, kad  teisingumą  vykdo iš esmės teisėjai.

Tuo tarpu, sekdama Kauno pavyzdžiu, Vilniaus savivaldybės taryba priėmė analogišką nutarimą:

Tvarkoma teritorija – asmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma ar priskirta teritorija, ar faktiškai naudojama, jei teritorijų planavimo dokumentuose nėra apibrėžta (nurodyta).
 Faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, išskyrus teritorijas, besiribojančias su A, B, C kategorijų gatvėmis.
Prie faktiškai naudojamos teritorijos taip pat  priskiriamos pastatui priskirtų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stovėjimo aikštelės.“;

 Jeigu visa tai  lengvai praeis, tada po to tikrai seks savivaldybių  nutarimai  remontuoti kiemus, šaligatvius, o Teismas tai pateisins.

Prisiminkime kad ir atliekų tvarkymo epopėją –nors ir Atliekų tvarkymo įstatymas nustatė, kad „teršėjas moka“, totališkai  teisiškai apkiautę daugiabučių namų bendrijų pirmininkai pasirašė atliekų tvarkymo sutartis, nors akivaizdu, kad bendrija nėra ir niekaip negali būti atliekų turėtojas – jos paskirtis daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymas.

Kadangi tokia neteisybė labai lengvai praėjo, dabar teks prižiūrėti konteinerių stovėjimo aikšteles, nors į konteinerius meta atliekas kas tik nori.

Buvo įvestas atliekų tvarkymo mokestis sodų bendrijose, kaimuose.

Ir nors sode lankaisi vasarą tik kas kelintą savaitgalį, o žiemą sodas uždarytas  - vis tiek mokėk atliekų tvarkymo mokestį.

O kur dar karšto vandens kaina, geriamo vandens apskaitos prietaisų atskiras mokesti ir t.t. ir pan.
.
Ir viskas taip vyksta dėl to, kad visuomenė tyli, o kas liūdniausia, kad ne kurie konservatorių apkvailinti subjektai įsivaizduoja, kad taip jie gelbsti valstybę ....

Tuo tarpu šešėlinėje ekonomikoje klaidžioja ne vienas, ne du, o žymiai daugiau milijardų litų.

Taip kad biudžetui lėšų  niekaip negali trūkti, jeigu jis būtų sąžiningas, o ne korupcinis.

Beje  labai ir labai  jau simboliška, kad idėja apiplėšti visų pirma pensininkus, kilo valstybės griovimo profesionalų konservatorių tėvonijoje ...

 Tai ką gi daryti ??

Tikėkimės, kad atsiras pilietiškų teisininkų,  kurie gal kaip nors suras būdą paprašyti teismą kreiptis į Konstitucinį teismą išaiškinti šios nutarties atitikimą LR Konstitucijai.

Nes, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė...

  Ir, savaime suprantama, kad turime būti aktyvūs ir konstitucinėmis priemonėmis  ginti savo teises, nes, kaip sakoma, ir kaip matome,  valdžios apetitas auga bevalgant .....

Arba, kaip rašė Stalino premijos laureatė Salomėja Neris, –„Paliegusį medį lapotą ir ožkos,  ir kirmėlės ėda ....“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą