2014 m. balandžio 2 d., trečiadienis

Istorijos pamokėlė NATO garbintojams
rašoma:
Kokias iš tikro „saugumo garantijas“  gali suteikti NATO  rodo  jo  sukurtos   „Srebrenicos saugumo zonos“  likimas.
{Serbijos – Bosnijos karo metu NATO Srebrenicos miestą paskelbė saugumo zona, kur, gelbėdamiesi nuo serbų vykdomo genocido, subėgo tūkstančiai musulmonų. Tuo pasinaudojo serbai, kurie 1995 metų liepos 11 dieną,  abejingai stebint NATO kariuomenei, be jokio šūvio užėmė miestą ir išžudė ~ 6.000 musulmonų vyrų ir jaunuolių. NATO junginį sudarė Olandijos kareivos.)

 Dėl to vakar mums „Laisvosios bangos“   telefonu 8 616 43 447   14:57 val. paskambino nepasakęs savo pavardės žmogus ir giliai sujaudintu balsu ėmė priekaištauti, kad iš tikro Srebrenicos saugumo zoną sukūrė ne NATO o JTO.

Tikrai taip, su tuo visiškai sutinkame.

Tačiau tai esmės nė kiek nekeičia – šią saugumo zoną saugojo NATO šalies kareiviai.
Ir jeigu jie būtų ginklu gynę ir savo, ir JTO garbę, tada būtų buvusi padaryta gera proga natūroje įsitikinti, kaip gi NATO gina savo narius.
 Tokiu būdu   kas ir kaip paneigs, kad  NATO gali suteikti tik  „Srebrenicos saugumo zonos“ saugumo garantijas.

Ir tuo visai nereikia nei piktintis, nei stebėtis, jeigu domiesi  bent jau savo šalies istorija:

1920 metų spalio 9-10  Lenkijos įvykdytą Vilniaus krašto okupaciją aktyviai palaikė Prancūzija.
O Tautų sąjunga iš esmės pripažino Vilniaus kraštą Lenkijai.
Beje JAV Lietuvos nepriklausomybę pripažino tiktai 1922 metų liepos mėnesį .......
Nuo Lenkijos agresijos Lietuvą tuo metu gynė ne Vakarų valstybės  ar JAV, o Sovietų sąjungos palaikymas.
Kada ji nustojo tai daryti, nedelsiant,  1938 m. kovo 17 dieną, sekė Lenkijos ultimatumas pasirašyti taikos sutartį ir tuo pačiu atsisakyti Vilniaus krašto.

Kur tada buvo Vakarų valstybės ir JAV ???
Kurgi  buvo jos, kai 1940 metais Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą, kai ją aneksavo ?

Vienos sovietų sąjungai atidavė Lietuvos ambasadas, kitos  Lietuvos aukso atsargas ......

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas.
Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.

 Ir kaip gi ją sutinka „vakarų demokratijos bastionai“ ???
Skubėdami puola ją pripažinti ....

Kurgi ne .....

Tokia yra atkurtos Lietuvos nepriklausomos valstybės pripažinimo chronologija
Data
Šalis
1.       1990 m. gegužės 31 d.
Moldova  
1991 m. vasario 11 d.
1991 m. vasario 28 d.
1991 m. gegužės 16 d.
5.       1991 m. liepos 29 d.
1991 m. rugpjūčio 3 d.
1991 m. rugpjūčio 23 d.
1991 m. rugpjūčio 24 d.
1991 m. rugpjūčio 24 d.
1991 m. rugpjūčio 25 d.
11.  1991 m. rugpjūčio 25 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 26 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
24.   1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
29.   1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 27 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 28 d.
1991 m. rugpjūčio 29 d.
1991 m. rugpjūčio 29 d.
1991 m. rugpjūčio 30 d.
1991 m. rugpjūčio 31 d.
1991 m. rugsėjo 2 d.
1991 m. rugsėjo 2 d.
45.   1991 m. rugsėjo 2 d.

JAV –    45 –ta .....

Oi, kaip šiems „bastionams“  buvo nepatogus  ir nereikalingas sovietinės imperijos žlugimas ...

JIEMS REIKĖJO VIENOS NUSILPUSIOS VALSTYBĖS.

 O, kai  1991 metų liepos 31 dienos rytą Medininkų pasienio kontrolės poste buvo nužudyti septyni policijos ir muitinės pareigūnai,  buvęs JAV prezidentas R. Niksonas pakvietė abi šalis nekonfliktuoti .......
.
Vadovaujantis sveiko proto logika, tuo nereikia stebėtis.
Todėl kas paneigs:
Kiekviena valstybė rūpinasi TIKTAI savo interesais, kitų šalių interesai jai rūpi tik tiek, kiek jie liečia JOS interesus.
Trečias pasaulinis karas dėl Lietuvos tikrai nekils.
NATO mus gins tiek, kiek tai atitiks jo  interesus, o NATO tai didžiosios valstybės, jų interesai.
NATO tikrai ne amžinas, nes kai jis nebetenkins didžiųjų valstybių interesų, jo nebeliks.
Ne amžina ir Europos sąjunga, ji taipogi tol gyvuos, kol tenkins tų pačių didžiųjų valstybių interesus.

   O kol tai nepaneigta, reikia padaryti atitinkamas išvadas, ką ir siūlome visiems NATO garbintojams.
   Beje, vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip negalima užmiršti, kaip abejingai JAV, NATO, ES stebėjo Čečėnijos beviltišką kovą už savo nepriklausomybę.
    Abejingai – per švelniai pasakyta, ne tai Gruzija su JAV paruošta kariuomene likvidavo paskutinę čečėnų sukilėlių bazę Pankiso tarpeklyje, nes tai JAV užblokavo finansinę pagalbą jiems.
O   Gruzijai,  kuri 2.000 savo kareivių nusiuntė į Afganistaną padėti JAV okupacinei kariuomenei, už tai buvo „atsidėkota“, labai  turėti būti pamokančiu Lietuvą,    būdu.
 Rusijos kariuomenė tol iš lėto, pamažu  okupavo Gruzijos teritoriją, kol pastaroji buvo priversta pasirašyti tuometinio Prancūzijos prezidento Sarkozi parengtą taikos sutartį, kurios turinys iš esmės reiškė Abchazijos ir Pietų Osetijos atsisakymą ...  

O argi galima pamiršti, kaip baigėsi antras pasaulinis karas ???

 Antras pasaulinis karas baigėsi taip vadinamu "Niurnbergo procesu", kuriame teisėjų tarpe buvo Sovietų sąjungos atstovas ......
Milijonus nekaltų žmonių išžudžiusios, dešimtis valstybių užgrobusios blogio imperijos atstovas  TEISĖJAS.....
 Tai bent  „TEISMAS“ ........

Tuo pat metu Sovietų sąjunga okupavo pusę Europos, o  vakarų valstybės per savo „radijus“ vis žadėjo netrukus  mus  išvaduotiir daug kas tuo patikėjo ir liejo savo  kraują.

 Vadovaujantis sveiku protu, galima patikėti vieną kartą, tačiau, vertinant sumoje istoriją, ir karčią neseną patirtį, patikėti NATO saugumo garantijomis yra prarasti sveiko proto logiką, arba ji yra neprieinama.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą