2019 m. birželio 12 d., trečiadienis

Buvusiam Seimo pirmininkui verta atsargiai pačiupinėti tam tikrą savo vietą ir patylėti ....


   
 2019-06-06 „Lietuvos ryto“ televizijoje  buvęs Seimo pirmininkas A. Valinskas pareiškė: „Dešimt metų turėjom bobą su kiaušais, dabar penkerius turėsim vyrą be jų“
  
Tačiau, blaiviai mąstant, ir verta,  ir galima nesutikti su šio šoumeno nuomone.

Šiaip ar taip jis turi teisininko išsilavinimą ir, būdamas Seimo pirmininku, neabejotinai pasidomėjo, ką gi  Prezidentui ir jam pačiam  nustato LR Konstitucija.

O ji nustato:
Ø  Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Ø  Valdžios galias riboja Konstitucija.
Ø  Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.
Ø  Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas.
Ø  Jis atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pavesta Konstitucijos ir įstatymų.

Ø  Respublikos Prezidentas:
1) sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką;
2) pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia jas Seimui ratifikuoti;
3) Vyriausybės teikimu skiria ir atšaukia Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų; priima užsienio valstybių diplomatinių atstovų įgaliojamuosius ir atšaukiamuosius raštus; teikia aukščiausius diplomatinius rangus ir specialius vardus;
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;
5) Seimo pritarimu atleidžia Ministrą Pirmininką;
6) priima Vyriausybės grąžinamus įgaliojimus išrinkus naują Seimą ir paveda jai eiti pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė;


Tokiu būdu LR Konstitucija  - vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas.- nustato, kad respublikos Prezidento pagrindinė funkcija yra  spręsti  pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdyti  užsienio politiką;

   Tačiau kadenciją bebaigiančio Prezidento isterišką rusofobiją ir, kaip sakoma, be muilo lindimą į ES biurokratų negarbingą vietą, pavadinti užsienio politika, vadovaujantis sveiko proto logika,  niekaip neišeina.
   
O jeigu kas nors pasakytų, kad tai yra klasikinė užsienio įtakos agentų priedanga, tepabando kas nors, iš  blaiviai mąstančių,  tai paneigti.
  
Nes iš tokios, atsiprašant, užsienio politikos nauda Lietuvos valstybei tokia pat, kaip iš nukaršusios bergždžios ožkos pieno.

 Neabejotinai ponas Arūnas, būdamas Seimo pirmininku, tikrai žinojo, kad LR Konstitucija nustato:
Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas.

Betgi per visą savo kadenciją, išvykdama į užsienį, esama prezidentė  taip ne karto ir nepateikė Seimui dekreto dėl jos pavadavimo, kaip tai nustato Seimo Statutas.

Savaime suprantama, kad iš vienos pusės, jos kadencijos laikotarpio Seimo pirmininkai, kaip kokie baudžiavos laikų mužikėliai,  buvo statomi  į kampą prie Prezidentės kabineto durų ir tenai nuolankiai laukė, kol ponia teiksis jiems pasirodyti, taip ir negavę pakvietimo užeiti į jos kabinetą,   tokiu savo elgesiu de fakto pripažino, kad jie ( tame tarpe ir A. Valinskas ir L.Graužinienė)  yra, taip sakant,  „be kiaušių“.

O iš kitos pusės D.Grybauskaitės charakteris tikrai ne toks, kad tokiems subjektams „be kiaušių“ ji pavestų ją pavaduoti.

 Todėl vietoje viešų pareiškimų apie „Prezidentų kiaušius“ buvusiam Seimo pirmininkui vertėtų atsargiai pačiupinėti tam tikrą savo vietą ir nepraleisti progos
protingai patylėti ...
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą