2020 m. sausio 28 d., antradienis

Po kelių dienų prasidės moralinio blogio imperijos griuvimo pradžia ...Europos Sąjunga  yra dvidešimt aštuonių Europos valstybių ekonominė bei politinė bendrija.
 Europos Sąjunga buvo sukurta sudarius Mastrichto sutartį 1992 m. (įsigaliojo 1993 m. lapkričio 1 d.). 

Jos pirmtakė buvo 1957 m. Romos sutartimi šešių Europos valstybių sukurta Europos Ekonominė Bendrija (EEB). 

Europos Sąjunga priima įstatymus (direktyvas, įstatyminius aktus ir nutarimus) teisingumo ir vidaus reikalų srityse, taip pat formuoja bendrą politiką prekybos, žemės ūkio, žvejybos ir regioninio vystymosi srityse. 

Būdamas tarptautinės viešosios teisės subjektu Europos Sąjunga turi įgaliojimus dalyvauti tarptautiniuose santykiuose ir sudaryti tarptautines sutartis. 

Yra suformuota bendra užsienio ir saugumo politika, numatanti užsienio ir gynybos politikos derinimą. 

Visame pasaulyje veikia nuolatinės diplomatinės ES misijos, veikia atstovybės JTO, Pasaulio prekybos organizacijoje. 

Europos Sąjungos delegacijoms vadovauja Europos Sąjungos pasiuntiniai. 

Tokiu būdu pamažu ekonominė bendrija iš esmės tapo ekonomine –politine bendrija -  iš esmės migruojanti į imperiją. – moralinio blogio imperiją – nežabotų laisvių imperiją.

O istorija tuo tarpu rodo, kad visos imperijos ankščiau ar vėliau subyra.

Štai  Jungtinė Karalystė 2017 m. kovo 29 dieną aktyvavo Lisabonos sutarties 50-ąjį straipsnį ir pradėjo oficialias derybas dėl išstojimo iš Europos Sąjungos. 

Ji bus pirmoji valstybė, pasitraukianti iš Bendrijos, po to, kai referendume 52 proc. britų išreiškė norą tai padaryti.

Ir sausio 31 dieną tai įvyks.

Kodėl Jungtinė Karalystė  traukiasi iš  Bendrijos – nuo mūsų  visuomenės yra slepiama, kaip slepiama, kodėl Prancūzijoje tiek laiko streikuoja „geltonos liemenės“,  kodėl NATO yra iš esmės neveiksmingas, ir t.t.

Betgi Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Bendrijos priežasčių slėpimas rodo  ne ką kita, kaip pastarosios silpnumą.

Todėl ir sumoje nėra garantijos, kad iš šio pavyzdžio bus padarytos atitinkamos išvados.

Blaiviai mąstant visų pirma Bendrijos išlikimo tikslu turi būti nustota kištis į Bendrijos narių vidaus reikalus, kas nesusieta su bendra ekonomine politika.

Šioje vietoje geras klausimas – Kas gi vadovauja Bendrijai ??

  Štai Europos Komisijai, kuri  yra Sąjungos vykdomasis organas, įstatymų leidžiamoji valdžia, atsakinga už kasdienę jos politiką iki šiol vadovavo chroniškas alkoholikas, sugebantis susigerti iki nepastovėjimo ant kojų dargi NATO samito metu....

Ir kodėl tai buvo slepiama nuo mūsų visuomenės ??

Ogi todėl, kad tokiu būdu  viskas šioje plotmėje vyksta kaip ir blogio imperijos – Sovietų sąjungos metu   - „Kas galima Jupiteriams – negalima jaučiams.....“ kaip  sakydavo romėnai....

Savaime suprantama, kad be biurokratinio aparato Europos komisija apsieti negali.

O kas gi sudaro jos aparato pagrindą, jei ne liberastai kosmopolitai – dvasios proletarai – žmonės iš esmės be tautybės ir pilietybės .......


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą