2020 m. sausio 31 d., penktadienis

Todėl ir klausimas – kam gi tarnauja Panevėžio STT, ir kieno interesus ji gina ???


   STT Panevėžio valdybą    ir    Panevėžio apygardos prokuratūrą    2020 01 21  raštu  Nr. 1 informavus apie   Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neteisėtus  veiksmus   nustatant   neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugas kainas, kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų individualiuose šilumos punktuose, gavome STT Panevėžio   valdybos viršininko Žydrūno Kampalco pasirašytą atsakymą (rengėjas    Gediminas Vizbaras, tel. (8 45)  58 24 98, el. p. gediminas.vizbaras@stt.lt ).

STT atsakyme rašoma:

Pareiškime nurodoma, kad AB „Panevėžio energija“ viešai pripažįsta esanti karšto vandens tiekėja, tačiau karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų individualiuose šilumokaičiuose, jį ruošia ne šilumos tiekėjas, o daugiabučių namų savininkų pasirinkti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.
Pareiškėjo teigimu, Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta išimties tvarka samdomų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoju gali būti ir šilumos tiekėjas, tačiau jokiu būdu jis dėl to negali būti karšto vandens tiekėju.
Skunde nurodoma, kad tokiu būdu, šiuo atveju, niekaip negali būti nustatyta karšto vandens kaina, tačiau AB „Panevėžio energija“ parengia šios kainos projektą, savivaldybės administracija tam neprieštarauja, Valstybinės energetikos reguliavimo taryba nustato karšto vandens kainas. Pareiškėjo nuomone, tokiu būdu nustatomos karšto vandens kainos, nors ir šilumos tiekėjas karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo, o tokiu būdu į neteikiamos paslaugos kainą yra įtraukiamas ir pelnas.

 Skunde nurodoma, kad tokiu atveju šilumos tiekėjas, apskaičiuodamas karšto vandens kainas, neteisėtai taiko Centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodiką, o savivaldybės administracija tam neprieštarauja.
 Skunde prašoma savivaldybės administracijos veiklą ištirti.


   Blaiviai mąstant STT  tikrai nėra „tūpa“, kad nesuvoktų, kad   nors ir paslauga neteikiama, jai nustatoma kaina į kurią įeina ir pelnas su visomis iš to sekančiomis pasekmėmis.

Toliau STT rašo:

Dėkojame už išreikštą pasitikėjimą STT ir pateiktą informaciją.
Informuojame, kad STT atskleidžia ir tiria korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų kyšininkavimas, piktnaudžiavimas, tarnybos pareigų neatlikimas ir pan.).


   Betgi, argi tai,  kad savivaldybės administracija, gavusi jai pavaldžios šilumos tiekėjos neteikiamos paslaugos kainų projektą,  tam neprieštarauja,  nėra įrodymas, kad savivaldybės administracija  netinkamai atlieka savo pareigas.

O jeigu  tai ne savivaldybės administracijos tarnybos pareigų neatlikimas, tai kas tada??

Piktnaudžiavimas tarnyba ne už ačiū ????

Tai kas gi tai, sąžiningai, vadovaujantis sveiko proto logika, vertinant tokią veiką ??

Betgi  argi ne STT pareiga yra nustatyti, kam naudojamas  iš neteikiamos paslaugos neteisėtai gautas pelnas ir pajamos, kokios gi gali būti neteikiamos paslaugos sąnaudos, kurias apmoka šilumos vartotojai ??(Priedas 1).
  
Toliau STT rašo:
Iš skundo turinio matyti, kad pareiškėjo nuomone šilumos tiekėjas karšto vandens kainą apskaičiuoja pažeisdamas nustatytą reguliavimą.

Visų pirma tai ne pareiškėjo  nuomonė, o nepaneigiamo fakto konstatavimas  paties šilumos tiekėjo pateikta informacija: Kai karštas vanduo ruošiamas individualiuose šilumokaičiuose:

Ir koks gi gali būti karšto vandens kainos apskaičiavimas, kai šilumos tiekėjas karšto vandens nei ruošia nei tiekia ???

STT tikrai nėra tokia „tūpa“, todėl  sunku patikėti, kad iš pateiktos informacijos nesuvoktų,   kad šilumos tiekėjas karšto vandens neruošia, o jei neruošia, tai kaip jį gali parduoti ???.

Tai kame gi reikalas, nes toliau STT rašo:
 Tačiau pareiškėjo dėmesys atkreiptinas į tai, kad vien šilumos ūkio subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, savaime nereiškia nusikalstamos veikos požymių.

     Tikrai STT nėra tokia „tūpa“, kad nesuvoktų jog tai visai ne šilumos ūkio subjektų veiklą reguliuojančių taisės aktų pažeidimas – nes, kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučių namų šilumos punktuose (individualiuose šilumokaičiuose)  šilumos tiekėjas šios veiklos nevykdo, tačiau jos kainą taiko ir gauna iš to neteisėtą pelną.

O tokio teisės akto, kuris nustatytų, kad neteikdamas paslaugos gali imti  jos kainą – tikrai nėra, o jeigu yra – tai tegu STT jį nurodo.


O vis tiktai kodėl STT taip elgiasi ???


Tikrai STT nėra tokia „tūpa“ , kad nesuvoktų, kad tai yra akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėta nusikalstama veika, kurią vartotojų asociacijos vadina „Valstybiniu reketu“ – PASLAUGOS NĖRA –MOKESTIS YRA.

Toliau STT rašo:
Skunde objektyvių duomenų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat ir kitas nusikalstamas veikas nepateikta, todėl STT neturi pagrindo priimti sprendimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą).


 STT tikrai nėra „tūpa“, kad iš mūsų pateiktos informacijos  nesuvoktų, kad nepaneigiamai vyksta organizuota nusikalstama veikla:

Ø  Šilumos tiekėjas parengia neteikiamos paslaugos kainų projektą.
Ø  Savivaldybė iš esmės tam pritaria.
Ø  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba neteikiamos paslaugos kainas nustato.
Ø  Šilumos tiekėjas jas taiko.
Ø  Savivaldybė savo tylėjimu tam pritaria.

Štai kodėl vartotojų asociacijos tai  ir vadina Valstybiniu reketu.

O šiame garbingame ratelyje, kaip rezultatas, sukasi iš nieko gautas pelnas ....

Tai kodėl STT iš esmės tai dangsto ???

 Todėl, blaiviai mąstant, noromis nenoromis peršasi nuomonė, kad gal ir Panevėžio STT dalyvauja „Valstybiniame  rekete“.

O kad tie STT darbuotojai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose su šilumos punktais ir moka „Valstybinio reketo“ mokestį, jame tuo pačiu ir  dalyvauja – nepaneigiamas faktas.

STT dar rašo:

Paaiškiname, kad jei manote, jog dėl skunde nurodytų asmenų veiksmų ar sprendimų yra pažeistos Jūsų teisės, turite teisę kreiptis į teismą


Ryšium su tuo šiai valdžios institucija tenka priminti, nes   ji to ar tai nesuvokia, ar yra kitos rimtos priežastys, kad LR Konstitucija- tiesiogiai taikomas teisės aktas nustato:
Ø  Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Ø  Valstybė gina vartotojo interesus.

O sumoje STT, kaip ir kitų valdžios institucijų konstitucinė priedermė yra viešojo intereso gynimas.

Todėl ir klausimas – kam gi  tarnauja Panevėžio STT, ir kieno interesus ji gina ???

Pabaigai STT  rašo:
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pareiškime keliamų aplinkybių vertinimas priskirtinas Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) kompetencijai.
Todėl atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis LR Viešojo administravimo įstatymo 14 str. 8 d., perduodame pareiškimą VERT sprendimui jos kompetencijos ribose priimti.
STT tikrai nėra „tūpa“, tačiau kodėl ji rašo, kad įvertinti „Valstybinį reketą“  yra vieno iš jo dalyvių kompetencija .........

O sumoje yra akivaizdu, kad šios valdžios institucijos tokį neveikimą, ar kai kas žymiai, žymiai blogiau, būtina atitinkamai įvertinti.

To ir to bus prašoma atlikti Panevėžio apygardos prokuratūrą, kurios konstitucinę priedermė yra ginti viešąjį interesą.

.************************************************** 
Priedas 1


 

  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą