2019 m. vasario 13 d., trečiadienis

Ko Vidaus reikalų ministerija ieško ............už jūrų marių .... devynių salų ...

                                                        
Vykstant diskusijoms apie dvigubą pilietybę, apeliuojama  į  LR Konstitucijos 12 straipsnį:
 
Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais.
Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.
Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.

   Šia proga tenka pažymėtina, kad tais „kitais įstatymo nustatytais pagrindais“ Lietuvos pilietybė buvo suteikta KGB generolui, Alos Pugačiovos dukrai  ir t.t. ...

  Nepasisekė tiktai vienam nevykusiam prezidentui  ....   atsilyginti pilietybe ....

  Įprastai liaudis supranta pilietybę, kaip teisę dalyvauti valdžios rinkimuose  ir būti išrinktam.

Beje savivaldybių rinkimuose gali dalyvauti ir ne Lietuvos piliečiai .......................

   Tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, tikras  LR pilietis turėtų būti įgijęs  bent LR Konstitucijos pagrindus.

  O gal geriau, kad jų ir neturėtų,    nes tada suvoktų,  kad Lietuva yra  neteisinė valstybė su visomis iš to jam sekančiomis  pasekmėmis.

  Beje tikram piliečiui Konstitucija tai tas pats, kaip tikram krikščioniui Biblija.

  O juk buvo laikai, kada už Biblijos skaitymą degindavo ant laužų ...

  Todėl ir nieko stebėtina, kad  sistemingai savo priesaiką (būti ištikimai Konstitucijai) laužanti Jos Kilnybe Prezidentė kasmet teikia apdovanojimus  LR Konstitucijos egzamino nugalėtojams ...

O tuo tarpu, skaitant LR Konstituciją,  kyla ir visa aibė klausimų.

    Štai vienas iš paprasčiausių:  Kas gali išvardinti aukštesniuosius administracinius  vienetus, kurių  valdymą įstatymo nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybė (123 straipsnis).

  Atrodytų klausimas visai paprastas ir Vidaus reikalų  ministerijai jis turėtų būti visai nesunkus – tiesiog niekinis ...

 Bet yra, kaip yra, jau greit bus dvi savaitės, kaip pastaroji vis  dar tyli,  tartum tie „aukštesnieji administraciniai vienetai“ būtų,   už jūrų marių .... devynių salų ..., kaip kad dainuoja Inga Valinskienė ........

   Na,  o kol Vidaus reikalų ministerija ieškos tų „aukštesniųjų administracinių vienetų“ ,  patrukdysime Vyriausybės kanclerį, 
nes šiaip ar taip, jis turi žinoti, kur gi randasi tie „:aukštesnieji administraciniai vienetai, kurių valdymą organizuoja Vyriausybė „  .....

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą