2019 m. vasario 10 d., sekmadienis

Vienas dviejuose asmenyse: ir Vilniaus šilumos ūkio pavyzdingo sutvarkymo pradininkas, ir Valstybinio reketo dalyvis    VILNIAUS MIESTO VALDYBA
                 SPRENDIMAS
2001 01 18      Nr. 49V

[Dėl grupinių boilerinių naikinimo]

      Atsižvelgdama į tai, kad karšto vandens vamzdynai nuo grupinių boilerinių iki gyvenamųjų namų visiškai susidėvėję, ir įvertinusi Švedijos konsultacinės kompanijos AF rekomendacijas dėl šilumos mazgų įrengimo gyvenamuose namuose, Vilniaus miesto valdyba  n u s p r e n d ž i a:

1.Pritarti SP AB Vilniaus šilumos tinklų siūlymui pakeisti gyvenamųjų namų, kuriems  karštas vanduo tiekiamas iš grupinių  boilerinių, šilumos ir karšto vandens tiekimo schemą, įrengiant esamuose šilumos punktuose automatizuotus šilumos ir karšto vandens ruošimo įrenginius.
............................................
4.Nustatyti, kad:

4.1. 2001 ir vėlesniais metais likviduojamos 77 grupinės boilerinės pagal,  pagal  SP AB Vilniaus šilumos tinklų sudarytą sąrašą (pridedamas), kuris, gavus investicines lėšas, derinamas su SP AB Vilniaus vandenys;
.............................................
4.5. Pastato savininkas arba eksploatuojanti organizacija, atsisakę leisti SP AB Vilniaus šilumos tinklams rekonstruoti šilumos punktą, šilumos ir karšto vandens tiekimo įrangos montavimu pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą projektą rūpinasi savarankiškai.

Meras                                Artūras Zuokas


   Štai tokiu būdu Artūras Zuokas, 2001 metais, būdamas Vilniaus meru,  įteisino Vilniaus šilumos ūkio pertvarkos pagal europinį  lygį pradžiącentralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo panaikinimo pradžią.

O dabar, prieš Vilniaus  mero rinkimus,   ZUOKAS SIŪLO NEMOKAMĄ VISUOMENINĮ TRANSPORTĄ (Taip skelbiama jo interneto svetainėje zuokas.lt).

Savaime suprantame, kad kas gi tam  prieš ??? Taip yra pvz. Taline, to nedraudžia teisės aktai.

Tegu bent jau nemokamas transportas būna socialiniams lavonams - pensininkams (senjorams). ir tai jau labai gerai.

(Betgi reikia nepamiršti, kad tam reikia savivaldybės tarybos daugumos pritarimo ....)

Tačiau,  kaip sakoma, padėk Jam Dieve šioje vietoje ....

Betgi tokiu būdu gautųsi: PASLAUGA YRA -  MOKESČIO NĖRA.Betgi yra Vilniuje ir taip: PASLAUGOS NĖRA – MOKESTIS YRA.

  Tai VALSTYBINIS REKETAS – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens   tiekimo paslaugos mokestis - ~3 milijonai eurų iš šilumos vartotojų kišenės kasmet.

   Kad Vilniuje centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas, kaip sovietinių laikų techniškai ir  morališkai pasenęs reliktas,   nebevyktų,  pradžią kaip tik ir davė A. Zuoko 2001 01 18 pasirašytas aukščiau pateiktas Savivaldybės tarybos sprendimas.

Betgi yra, kaip yra – „PASLAUGOS NĖRA –MOKESTIS YRA“ todėl, kad Vilniaus mieto savivaldybė tam neprieštarauja.


Ir taip vyksta nuo 2010 metų.

Betgi:
  Artūras Zuokas:
Ø  Vilniaus meras   2000–2003 m., 2003–2007 m., 2011–2015 m.
Ø  Vilniaus savivaldybės taryba:  1995 m.,  1997 m.,  1997–2000 m.,  2000–2003 m., 2003–2007 m.,  2007–2011 m..  2011–2015 m. 2015 – 2019 m.
  
 Taigi šiaip ar taip, yra akivaizdu ir nepaneigiama,  ponas Artūras yra Valstybinio reketo dalyvis – ir kaip meras, ir kaip Savivaldybės tarybos narys.

   Tiktai taip, o ne kitaip, buvo taip, kad ponas Artūras, būdamas Vilniaus meru ignoravo du Buitinių vartotojų sąjungos prezidento prašymus el. paštu priėmimui Valstybinio reketo klausimu.

   Tiktai taip, o ne kitaip, yra taip, kad ponas Artūras –Vilniaus savivaldybės narys yra tikrai informuotas apie Vykdomą Valstybinį reketą, apie jo kasmet  daromą  ~ 3 milijonų eurų žalą Vilniaus šilumos vartotojams.

   Todėl sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika ir teisingumo kriterijais,  nemokamą visuomeninio transporto paslaugą reiktų įvesti kaip, nuo 2010 metų Valstybinio reketo padarytos žalos kompensaciją.

    Na, o kas liečia Valstybinį reketą, tai palikime jį pono „ mūsų kaimyno“ Artūro    POTENCIJOS, KOMPETENCIJOS IR SĄŽINĖS REIKALUI.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą