2014 m. kovo 30 d., sekmadienis

Vidaus reikalų ministerija ...viduje daugiabučių namų ....


             
                   


Vidaus   reikalų   ministerijai                                            2014.03.13    
                                                         
  

"DĖL   DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO  EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ  FINANSAVIMO  SĄLYGŲ  APRAŠO

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1V-209

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO
„VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS
BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.1-VRM-03-R
„DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS PIRMIAUSIA DIDINANT JŲ ENERGIJOS VARTOJIMO
EFEKTYVUMĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

nustato:

II. PRIEMONĖS TIKSLAS, REMIAMOS VEIKLOS

7. Priemonė padeda įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinį – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse.
8. Priemonės tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.
9. Pagal priemonę remiamos veiklos:
daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų, (išskyrus radiatorius butuose), pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų nuotekų šalintuvų (išskyrus sanitarinius prietaisus), elektros tiekimo sistemų pastatų viduje (išskyrus apšvietimo prietaisus butuose), priešgaisrinės signalizacijos sistemų, natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų, lauko durų keitimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus (lodžijas), stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasadinių  sienų šiltinimas).


 Tokiu būdu lieka neremiamas butų radiatorių modernizavimas.

Tačiau butų radiatoriai yra daugiabučio namo šildymo sistemos dalis, bendrojo naudojimo objektai.

Pastato šildymo sistema yra vientisas inžinerinis įrenginys ir turi būti modernizuojama kompleksiškai.

   Kad butų radiatoriai yra bendrojo naudojimo objektai, patvirtina  DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ  Į S T A T Y M A S:

15. Pastato bendrojo naudojimo objektai:

1) bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai);

2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus);

 

     Ryšium su tuo prašome minėtame apraše atlikti atitinkamus pakeitimus, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos – vientisi inžineriniai įrenginiai  būtų remiamos ištisai.
 Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis  
***************************************************************************************** 

Galima būtų dar paklausti, kas tos "daugiabučių gyvenamų namų bendros patalpos" ......

Kodėl tik jų renovavimo išlaidas VRM nutarė remti .....  gal tai bendrų  išgertuvių patalpos ....
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą