2014 m. kovo 11 d., antradienis

O kas gi gali būti toliau ......????Pirmadienis, kovo 3 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarti padėtį Ukrainoje bei jos keliamą grėsmę nacionaliniam ir regiono saugumui sukvietė platų visų atsakingų politinių  jėgų ir institucijų atstovų pasitarimą.

 Pasitarime dalyvavo:

 Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius,
Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas,
Seimo vicepirmininkai Gediminas Kirkilas ir Petras Auštrevičius,
Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka,
opozicijos lyderis Andrius Kubilius
 ir Lietuvos kariuomenės vadas Arvydas Pocius.

Susitikime kalbėta kokią grėsmę Lietuvai bei visai Europai kelia Rusijos agresija Ukrainoje ir aptartos priemonės nacionaliniams saugumui užtikrinti.

Šalies vadovės teigimu, sprendžiant strateginius, ypatingos svarbos klausimus, susitelkti bendram darbui ir imtis atsakomybės už šalies saugumą turi visi - ir valdantieji, ir opozicija.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tokia informacija patalpinta Prezidentės interneto svetainėje.

Tokiu būdu  Prezidentė sukvietė  „platų visų atsakingų politinių jėgų ir institucijų atstovų pasitarimą....“.

Betgi nė vieno institucijos atstovo čia nėra..... na nebent opoziciją galima pritempti iki institucijos ....

O valdžios institucijos turi savo vadovus ir atstovus žiniasklaidai .....

O kaipgi, vadovaujantis LR Konstitucija ir įstatymais, reiktų  vertinti šį   „susitikimą“ ????

Valstybės gynimo tarybos,

į kurią „ įeina Seimo Pirmininkas, Ministras  Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas, kuriai vadovauja Respublikos Prezidentas, į kurios  posėdžius paprastai kviečiamas Valstybės  saugumo departamento generalinis direktorius, užsienio ir vidaus reikalų ministrai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos  komiteto pirmininkas“,

posėdžiu šio „susitikimo“  nepavadinsi.

Tokiu būdu, vadovaujantis  Prezidentės pareiškimu,   išeina, kad:

Seimo pirmininkė,
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto  pirmininkas,
Vidaus reikalų ministras,
Valstybės saugumo departamento direktorius

nepriklauso plačiam  visų atsakingų politinių jėgų ir institucijų  atstovų“ ratui ........

Ir kokia gi reakcija į tai ???
  
Labai įdomiai šį „susitikimą“  komentuoja   Tarptautinių santykių ir politikos mokslų  instituto dėstytojas politologas T. Janeliūnas, teigdamas,  kad šalies vadovė esą turi teisę kviestis į pasitarimus tai, ką ji mano reikalinga pakviesti.
   
  Kas taip  tai  taip,  betgi egzistuoja ne  tik  elementaraus padorumo taisyklės, kuriomis reiktų vadovautis kasdienybėje, bet ir politikų, valstybės tarnautojų  elgesio taisyklės, kurios turėtų būti gerai žinomos ir prieinamos  tokių garsių mokslų dėstytojui ...

Taigi vadovaujantis jomis:

  Seimo vicepirmininkams  ir Seimo  užsienio reikalų komiteto pirmininkui derėjo  informuoti Seimo pirmininkę apie kvietimą į Prezidentūrą.
  
O sužinojus, kad ji nekviečiama, NEVYKTI, kadangi  tokios pareigos  jiems  nėra, nes  LR Konstitucija, tiesiogiai taikomas  teisės aktas, nustato:

VALSTYBĖS VALDŽIĄ  LIETUVOJE VYKDO SEIMAS, RESPUBLIKOS PREZIDENTAS IR VYRIAUSYBĖ, TEISMAS.

Taigi –  pirmas SEIMAS, jo nariai, o po to jau PREZIDENTAS.

Betgi ko gi galima  norėti iš tokių Seimo vicepirmininkų ....

Vienas liberastas,  kitas buvęs sovietinio laivo viršila ......

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ..... sovietinis profesorius .....
    
  Beje įdomu būtų  sužinoti, kokia gi forma buvo atliktas tas pakvietimas į tą „susitikimą“ – Prezidentės telefono skambučiu, raštu su Prezidentės parašu,   Prezidentės patarėjo SMS –ke ar jo telefono  skambučiu, o gal Prezidento kanceliarijos klerkės telefono  skambučiu ........

   O įdomiausia tai, kodėl į    Prezidentės  pranešimą, kad Darbo partijos vadovybė yra Kremliaus įtakojama,      tinkamai nesureagavo Seimo pirmininkė ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas,        „išmesti iš  atsakingų politinių jėgų tarpo“.....
  
Na  Seimo pirmininkei gal ir neprieinama  buvo suvokti ką tai reiškia, betgi Artūras Paulauskas, kaip sakoma, yra ir  vėtytas, ir mėtytas.

  Ir  kaip ten bebūtų, kai kam tai  labai  nepatiks, betgi yra nuomonė, kad jis, laikinai  eidamas Prezidento pareigas, buvo pats  solidžiausias  iš visų Prezidentų, be  to  jis buvęs prokuroras .....
    
  Tokiu būdu, Prezidentei  pareiškus turint žinių, kad valdančiosios  Darbo partijos vadovams įtaką gali daryti Rusijos vadovybė, ir todėl šios  partijos atstovai nebus kviečiami į pasitarimus dėl šalies gynybos klausimų, Seimo pirmininkė  Darbo partijos vadovė  Loreta Graužinienė, reaguodama į tai,  pareiškė, kad Prezidentė turi arba pateikti jos žodžius pagrindžiančius  faktus, arba paneigti ir atsiprašyti, priešingu atveju Seime bus inicijuojama komisija dėl jos įgaliojimų viršijimo.

   Inicijuoti kokią tai komisiją, kaip sakoma, niekas Seimui nedraudžia, tačiau kaip taisyklė tas komisijas sužlugdo opozicijos atstovai jose ir iš jų išeina tiktai šnipštas ....
   
Tačiau šiuo atveju kalba turi  eiti apie Prezidento priesaikos nesilaikymą, nes Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra prisiekusi Tautai:

 būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai,
 gerbti ir vykdyti įstatymus, 
sąžiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai teisinga;

 Apie ištikimybę LR Konstitucijai  atskiras klausimas.

Ir  kaip  Prezidentė ją laužo,  kaip Seimo pirmininkė du kartus raštu  buvo apie tai  informuota.

Kaip Seimo  pirmininkė  buvo informuota,   kad tai toleruodama, ji elgiasi ne ką geriau .....

Kaip Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto  pirmininkas su visu komitetu,  iš paskutiniųjų stengėsi  ...........

O  apie Prezidentės  LR Įstatymų vykdymas ir gerbimas atrodo taip:

LR Konstitucija nustato:
140 straipsnis
Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.

Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas. Jos sudarymo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas.

Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.
---------------------------------------------------------------
NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ įstatymas nustato  :
VALSTYBĖS GYNIMO TARYBA
 Svarbiausius valstybės gynimo reikalus, įskaitant valstybės institucijų veiklą svarbiausiais nacionalinio saugumo užtikrinimo klausimais, svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba.

Į ją įeina Ministras Pirmininkas, Seimo Pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas. Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas.

 Į Valstybės gynimo tarybos posėdžius paprastai kviečiamas Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, užsienio ir vidaus reikalų ministrai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Tarybos sudarymą, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas.
---------------------------------------------------------------
   VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS  Į S T A T Y M A S nustato:
 5 straipsnis. Valstybės gynimo tarybos veiklos organizavimas
1. Valstybės gynimo tarybos reguliarius posėdžius, paprastai vieną kartą per mėnesį, kviečia ir jų darbotvarkę tvirtina Respublikos Prezidentas. Teisę teikti klausimus svarstyti Valstybės gynimo taryboje turi visi jos nariai.

2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

  Tokiu būdu, jeigu reguliariai nevyksta Valstybinės gynimo tarybos posėdžiai, akivaizdu ir nepaneigiama, kad Prezidentė negerbia ir nevykdo LR įstatymo, kas yra jos priesaikos nevykdymas.

  O jeigu Prezidentė iš tikro gavo informaciją, kad Seimo pirmininkė yra Kremliaus įtakojama, jinai, šios informacijos neviešindama,  visų pirma turėjo nedelsiant  sušaukti neeilinį Valstybės gynimo posėdį ir ją   tame posėdyje apsvarstyti.

  Deja ji to nepadarė, o padarė viešą pareiškimą, kuris   yra visiškai nederantis šalies vadovei, ir kuris bet kurioje civilizuotoje šalyje tiesiog būtų neįmanomas.

Betgi  ir Seimo pirmininkė, Darbo partijos pirmininkė  pasirodė toli gražu, kaip sakoma, ne aukštumoje.

Argi ji nesuvokė, kad   iš esmės  yra kaltinama  valstybės interesų išdavimu ??

Kodėl gi  ji, būdama Valstybės gynimo tarybos nariu, toleravo ir toleruoja Valstybės gynimo tarybos įstatymo nevykdymą ??

Kodėl ji  nedelsiant nepareikalavo sušaukti Valstybės gynimo tarybos neeilinį posėdį, kuriame Valstybės saugumo departamento direktorius turėjęs būtų patvirtinti, arba  paneigti kad Darbo partija yra Kremliaus įtakojama ???

Kodėl nepareikalavo neeilinio Seimo posėdžio  šiam Prezidentės kaltinimui apsvarstyti.

O ko tyli opozicija, kodėl gi ji nereikalauja to paties ???

Seimo pirmininkė yra įtakojama užsienio valstybės  – normalioje valstybėje tai būtų, kaip sakoma, VIRŠ SKANDALO !!!!!

 O pas mus neskubėdama renkasi koalicijos taryba...., posėdžiauja...., ramiai laukia Prezidentės įrodymų .............. kurių tikriausiai nesulauks, kaip ir Prezidentės liudijimo VSD pažymų nutekinimo byloje ....

 Ir kas paneigs, kad taip gali elgtis tiktai suaugusių vaikų darželis, o ne valstybės vyrai ir moterys ...

Arba tam yra kokios tai labai rimtos priežastys, gal būt kokie tai, kaip sakoma, „skeletai jų spintose ...“,  arba  jų snukučiai smarkiai „pūkuoti“ ....

   Tokiu būdu, arba  Darbo partija   stokoja  potencijos apginti savo garbę ir orumą, arba ją kausto  kokios tai svarbios  priežastys,  gal kokie tai išskaičiavimai ... o tuo tarpu laikas eina ne jos naudai.
  
Betgi ir pati    Prezidentė, su savo toli, toli gražu ne idealia sovietine biografija, kaip ir valstybės griovimo profesionalai, kurie ją remia,     ne mažiau gali būti  įtarti esą Kremliaus įtakojami ......

   
    Tokiu būdu sumoje  Valstybės gynimo taryba iš esmės vegetuoja, ir  kai kam  už šalies sienų mažiausia tai yra tikrai  labai  naudinga .....
   
Betgi dar  ne vėlu Seimo pirmininkei pareikalauti Valstybės gynimo tarybos posėdyje apsvarstyti ir Valstybės saugumo departamento pažymų nutekinimą, ir signataro Zigmo Vaišvilos Prezidentei keliamus įtarimus.

  Juk Dalia Grybauskaitė ne šiaip sau eilinis valstybės tarnautoja, ji ir  Prezidentė,   ir Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas.

O tuo tarpu Prezidentė viešai  aimanuoja, kad ji  gauną informaciją apie politikų ryšius, bet  daugiau pasakyti negali, „nes uždėtos slaptumo žymos“.

Ir čia pat pareiškia „VSD kol kas nepateisina jokių lūkesčių – nei darbu, nei rezultatais. Būtent todėl, kad įsivaizduoja savo darbą tik kaip nereikšmingų ir nesvarbių pažymų su dideliu slaptumo lygiu rašymą...“

 Ir kaip sumoje Prezidentę,  vadovaujantis sveiko proto logika, suprasti ??

Tai kas gi tada Prezidentei teikia tas REIKŠMINGAS IR SVARBIAS PAŽYMAS SU UŽDĖTOMIS SLAPTUMO ŽYMĖMIS ....???

Tai kas gi tas ????

NATO, JAV, kitų planetų  žvalgybos ????

Gal „Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras“  ????

O gal VBS agentūra .....????

  Betgi visa tai, iš esmės neturi būti juokinga, nes, geras klausimas, o  KAS GI GALI BŪTI TOLIAU ??

O toliau, kas paneigs,  gali būti Prezidentės nuvykimas į karinę bazę ir pareiškimas kad ji turi informaciją, jog ruošiamas pasikėsinimas į ją, valstybės perversmas, kad reikia gelbėti valstybę.....

Kodėl taip gali būti ???

Todėl, kad kas dabar sumoje vyksta,  NEGALI BŪTI,  bet, kaip matome,  YRA .......
---------------------------------------------------------------------------------------------------
P.S. VBS – viena boba sakė ....Komentarų nėra:

Rašyti komentarą