2014 m. kovo 24 d., pirmadienis

Ponas Donatas turi termometrą ..

.TV LNK, 18:30 Žinios. Kriminalai. Sportas.  Orai.
Inteligentiškos išvaizdos vyriškis vardu Donatas   aimanuoja, kad jo butas peršildomas, mat jis turi termometrą ir juo matuoja kambario temperatūrą ...
Donatas norėtų, kad šilumos tiekėjas jau  baigtų šildymo sezoną.
Donatas nepatenkintas, kad už sausį  jo sąskaitą  už šilumą  60 kvm.  butui siekė 500 litų ......!!!!?????
.
Tikrai retas šilumos vartotojas matuoja kambario temperatūrą.
.
Tuo tarpu  praktiškai visoje šalyje daugiabučiuose namuose yra įrengti šilumos punktai su šilumokaičiais pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui.
.
Kadangi karštas vanduo ruošiamas ištisus metus, tai techniškai jokių problemų šildyti butus kad ir vasarą.
.
Techniškai jokių problemų ir nutraukti  daugiabučio namo šildymą bet kuriuo metų laiku.

.Tokiu būdu  daugiabučių namų šildymas, ar nešildymas nuo šilumos tiekėjo nepriklauso – jis tiekia šilumą ištisus metus iki šilumos punktų, šilumnešio  temperatūrą lauko tinkluose palaikydamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą termofikacinio vandens grafiką.
  .
Termometro savininko pono  Donato daugiabučiame name šildymą reguliuoja arba, butų savininkų, tame tarpe ir pono Donatopasirinktas,  šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas, arba namo savininkų, tame tarpe ir pono Donato,  pasirinktas šilumos punkto reguliuotojas.
.
 Vadovaujantis sveiko proto logika, daugiabučio namo šildymo tvarką turi nustatyti jo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, pas kurį su pretenzijomis ir turėtų kreiptis ponas Donatas.
.
Deja  akivaizdu, kad jis viso to nežino.
.
O  jeigu jį dar  paklausius nuo ko priklauso šilumos tiekėjų pelnas, jis tikrai nė nemirktelėjęs atsakytų – kaip parduotuvės savininko  – nuo parduotos prekės - šilumos kiekio ............!!!!!?????
.
 Be to labai jau tikėtina, kad jis moka ir už nesuteiktą paslaugą – karšto vandens tiekimą ....
.
Taigi ....taigi ....
.
.
   O sumoje šis epizodas yra akivaizdus įrodymas, kad padėti šilumos vartotojams beveik neįmanoma, kadangi suvokti savo teises jiems yra neprieinama ...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą