2014 m. kovo 9 d., sekmadienis

Kas gi atlygins šildymo sistemos atstatymo sąnaudas ??


.

Štai tokį laišką gavo Buitinių vartotojų sąjunga:
 Paskutiniu metu tokio turinio laiškų žymiai padaugėjo, kas rodo, kad šilumos vartotojų išprusimas auga.

Tačiau kas gi atlygins šildymo sistemos atstatymo sąnaudas ??

Jas turėtų atlyginti tie pastato butų savininkai, kurie balsavo už pastato šildymo projekto išdarkymą.

O taip pat šildymo sistemos tas prižiūrėtojas, kuris neprieštaravo, o gal ir pats atliko šiuos "darbus".

Sprendžiant iš laiško  turinio, pastato šildymo sistemos prižiūrėtojo iš esmės nėra ...

O  laiške  paminėtas savivaldybės  špecialistas akivaizdžiai nedraugauja su teisės aktais.

Vienu žodžiu provincija ......,  o VEI Kauno skyrius toli .... toli ......

Sumoje viešai prašome VEI Kauno skyrių iš esmės, principingai patikrinti, kaip gi Jurbarke, Vasario 16 gatvės name Nr. 1 prižiūrima šildymo ir karšto vandens sistema, ar sudarytas jos aprašas.

O šio namo butų savininkams patariame iš bendrijos pirmininko pareikalauti namo bendrojo naudojimo objektų aprašo, pagal Aplinkos ministro patvirtintą standartinę forma.

Ir tegu jis nieko nelaukdamas iš balsavusių už šildymo sistemos sudarkymą pareikalauja atlyginti pastatui ir žmonėms padarytą žalą.

Savivaldybė gi turi nenusišalinti nuo namo tvarkymo  reikalų, nes jos pareiga yra kasmet patikrinti, kaip statinys yra prižiūrimas.

Todėl namo butų savininkams patariame iš savivaldybės pareikalauti paskutinio statinio priežiūros patikrinimo akto.

Jeigu bent kartą už tai nebrendylos butų savininkai ir nevalos šildymo sistemų prižiūrėtojai, kartu su pastato bendrojo naudojimo objektų valdytojais  "gautų per kišenę"   ir tai visai šaliai būtų tinkamai paviešinta, padėtis iš esmės pasikeistų.

Vienkart, šia proga būtina "pažymėti" etatinį Seimo dvaro juokintoją Petriuką, kuris prieš kelis metus kvietė atsijungti laiptinių šildymą, teigdamas, kad taip taupoma ~ 10 procentų šilumos.

Na Petriukas ir yra petriukas, betgi kas yra tie, kurie už jį balsuoja, kas yra ta partija, kuriai tokie petriukai reikalingi .... 

Ir kas gi yra tie, kurie jo paklausė ....
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą