2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

Keli valstybinės svarbos klausimėliai krašto apsaugos ministrui ..

 

******************************************** 

   

                 

                                 Antanas Algimantas  Miškinis

                    Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106,       

Tel.8  8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,                                  

    Krašto  apsaugos  ministrui                        2024-02-26   Nr.   124

 

DĖL   NATO PAGALBOS AGRESIJO ATVEJU

 

Prieš kurį laiką gavau    Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento viešųjų  skyriaus informaciją:                                 

Norime patvirtinti, kad ginkluotos agresijos atveju ginsime kiekvieną mūsų valstybės pilietį ir kiekvieną Lietuvos teritorijos milimetrą nuo Dieveniškių iki Kuršių nerijos.

Primename, kad kultūros vertybių apsaugą reglamentuoja UNESCO konvencijos nuostatos.

 

    Taigi ačiū už nuraminimą, kad agresijos atveju Gedimino pilis ir šalia esantys muziejai  yra UNESCO apsaugoti.

O ir tam tikras   garantijas teikia tas faktas, kad,  mūsų šalies vadovo pastangomis ir pritarimu ES sankcijoms Baltarusijai,  pastaroji buvo priversta tapti paklusnia Rusijos bendrininke.

Nes Baltarusijai Vilnius yra istorinė jos sostinė ir tikėtina kad ji  jo nesugriautų.

Ryšium su tuo ir prašau Jus informacijos:

 

Ar Jūs ministre sutinkate,

-Kad ES sankcijos, privedusios Baltarusiją prie izoliacijos nuo Vakarų, pavertė ją realia grėsme Lietuvai?

Kad iš esmės nekontroliuojamas baltarusių ir ukrainiečių antplūdis kelia grėsmę šalies saugumui, nes jų tarpe neabejotinai netrūksta Rusijos ir Baltarusijos agentų?

-Kad  institucijos, kurios išdaviniai  būtų laiku atskleisti veikas, keliančias grėsmę valstybės saugumui, jos suverenitetui, teritorijos neliečiamybei ir vientisumui, konstitucinei santvarkai, valstybės interesams, gynybinei ir ekonominei galiai, užkirsti kelią šioms veikoms atsirasti, šalinti jų atsiradimo priežastis bei sąlygas ir kovoti su jomis įstatymų nustatyta tvarka,  nebėra, nes ji   2012 m. spalio 17 d. konservatorių valdomo Seimo buvo likviduota

 

O ką tik perskaičiau straipsnį  Anušauskas įvertino generolo Hodgeso įspėjimus: „Laužti iš piršto““    kas sukėlė man keletą abejonių, kurias ir paprašysiu Jūsų jas išsklaidyti..

Taigi šiame straipsnyje rašoma, kad d   buvęs JAV sausumos pajėgų vadas Europoje B. Hodgesas įspėjo, kad Rusijos puolimo atveju Lietuva turi būti pasirengusi bent dvi savaites gintis savo jėgomis.

 Pasak generolo, NATO 5-ojo straipsnio garantijos nėra automatinės – straipsnis aktyvuojamas politine valia.

Todėl, pažymėjo jis, Lietuva turi būti pasirengusi atsilaikyti tol, kol atvyks sąjungininkų pastiprinimas

„Nežinau, ar visi supranta 5-ąjį straipsnį.

 Tai nėra automatinis dalykas.

Tai politinis sprendimas.

Gali būti, kad bus laiko tarpas – galbūt net dvi savaitės – po to, kai Rusija užpuola NATO narę.

 Gali užtrukti net dvi savaites, kol pastiprinimas atvyks į Lietuvą“, –

 sakė B. Hodgesas.

 

Straipsnyje taip pat rašoma, kad į tai Jūsų reakcija buvo sekanti:

„Būtų gerai, kad kas nors Hodgesui pasakytų, kad yra regioniniai gynybos planai su pajėgumais, kurie veikia iš karto, o ne po dviejų savaičių“, – šeštadienį Eltai sakė A. Anušauskas.

„Tai neatitinka jokių dabartinių realijų. Manau, kad toks teiginys iš piršto laužtas arba labai senų duomenų išvada. Labai senų duomenų“, – pabrėžė jis.

 

Ryšium su tuo visų pirma prašau informacijos, ar šie Jums priskirti pasisakymai atitinka tikrovę.

Jeigu Taip, tada  viešojo valstybės saugumo intereso labui būtina situaciją išsiaiškinti.

Kiek žinoma, yra NATO greitojo reagavimo pajėgos.

O jeigu jos yra, tai yra ir jų panaudojimo planai.

Tiktai esmė tame, kad jie niekaip negali veikti automatiškai.

Juo labiau kad tos pajėgos yra daugiavalstybinės.

Taigi kažkas tai turi duoti toms pajėgoms įsakymą veikti pagal tą ar kitą planą.

O ir NATO sutarties

5 straipsnis

 Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Amerikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims, individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai. Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą.

 

kol kas nepakitęs.

O kadangi ir mūsų šalies kariniai daliniai yra NATO greitojo reagavimo pajėgose, tai ir prašau Jus informacijos:

-Kas turi teisę duoti NATO greitojo reagavimo pajėgoms veikti pagal tą ar kitą planą.

-Ar tokiu atveju būtinas mūsų šalies sutikimas ar įsakymas.

 

Sumoje, vertinant prašomos informacijos svarbą, tikiuosi Jūsų asmeninio atsakymo, arba atsakymo Jums pavedus.

 

    Antanas Miškinis

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą