2018 m. birželio 25 d., pirmadienis

Iš čia ir klausimas teisingumo ministerijos bosams ...


"Taip pat atskirai buvo paminėtos vartotojų problemos energetikos sektoriuje (dėl galimai netinkamo teisinio reguliavimo šilumos ūkio sektoriuje nukenčia vartotojų interesai), komunalinių paslaugų, finansinių paslaugų srityse. "


 Iš čia ir klausimas teisingumo ministerijos bosams 


 - Koks "galimai netinkamas teisinis reguliavimas" pateisina "Valstybinį reketą" .....
********************************************

SUSITIKIMO SU VARTOTOJŲ ASOCIACIJŲ ATSTOVAIS ATMINTINĖ

2018 m. birželio 15 d. Nr.
Vilnius


DALYVAVO:Elvinas Jankevičius – Teisingumo ministras;
Irma Gudžiūnaitė – Teisingumo viceministr
ė;

Algis Baležentis – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento patarėjas;
Aurelija Giedraitytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja;
Ieva Kližentytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė;
Eglė Kybartienė – Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso prezidentė;
Alvita Armanavičienė – Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė;
Rimantas Zabarauskas – Lietuvos vartotojų federacijos atstovas (energetikos ekspertas);
Juozas Antanaitis – Lietuvos ir Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų prezidentas;
Rolandas Klimavičius – Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų teisininkas, atstovaujantis Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai ir Lietuvos respublikiniams būsto valdymo ir priežiūros rūmams;
Zita Čeponytė – Lietuvos vartotojų instituto prezidentė;
Rytis Jokubauskas – Vartotojų teisių instituto atstovas;
Kęstutis Kupšys – Asociacijos "Už sąžiningą bankininkystę" vykdantysis direktorius, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso Tarybos narys;
Rūtenis Paukštė – Lietuvos bankų klientų asociacijos generalinis direktorius.

SUSITIKIMO TIKSLAI IR APTARTI KLAUSIMAI:

Teisingumo ministro ir kitų Teisingumo ministerijos atstovų susitikimo su vartotojų asociacijų nariais tikslas buvo aptarti svarbiausias problemas, su kuriomis susiduria vartotojų asociacijos savo veikloje, ir išklausyti vartotojų asociacijų atstovų lūkesčius bei siūlymus dėl bendradarbiavimo stiprinimo.

Pagrindinės vartotojų asociacijų atstovų paminėtos problemos: vartojimo produktų ir paslaugų kainų skirtumai Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir nepakankamas Lietuvos vartotojų interesų gynimas šioje srityje, būtinybė plėsti vartotojų švietimą, nepakankamas vartotojų asociacijų finansavimas (įskaitant poreikį turėti institucinį finansavimą), Vartotojų teisių apsaugos tarybos veiklos stiprinimas, bendradarbiavimo poreikis su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vartotojų apsaugos „išskaidymas“ (daug skirtingų institucijų, nagrinėjančių vartotojų skundus, vartotojai nežino kur kreiptis), nesistemingas vartotojų teisių reglamentavimas (dalis vartotojų teisių apibrėžta Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, dalis – Civiliniame kodekse ir pan.), silpnas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo viešajame sektoriuje (nevyriausybinės organizacijos neįtraukiamos arba neturi galimybės įsitraukti į valstybės finansuojamus projektus), vartotojų organizacijų susiskaidymas, poreikis perduoti vartotojų asociacijoms tam tikrų viešųjų paslaugų teikimą (pavyzdžiui, perduoti Europos vartotojų centro funkcijų vykdymą, kai kuriose šalyse vartotojų asociacijos vykdo AGS subjektų funkcijas).

 Išsiskyrė vartotojų asociacijų požiūris dėl skėtinių organizacijų poreikio: vienų nuomone, neturėtų būti dirbtinai kuriamos skėtines organizacijos, kitų nuomone – skėtinių organizacijų poreikis yra neginčytinas. Taip pat atskirai buvo paminėtos vartotojų problemos energetikos sektoriuje (dėl galimai netinkamo teisinio reguliavimo šilumos ūkio sektoriuje nukenčia vartotojų interesai), komunalinių paslaugų, finansinių paslaugų srityse.
IŠVADOS:

Teisingumo ministerija sieks stiprinti bendradarbiavimą su vartotojų asociacijomis, labiau įtraukiant asociacijas į bendrą veiklą, darbo grupes, teisėkūros procesus ir pan.;
dėmesys bus skiriamas nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui (pavyzdžiui, tuo aspektu bus peržiūrimas grupės ieškinio institutas ir ieškoma kitų įrankių, kurių pagalba nevyriausybinės organizacijos galėtų labiau įsitraukti į vartotojų teisių gynimą);
bus siekiama užtikrinti Vartotojų teisių apsaugos tarybos reguliarų ir efektyvų funkcionavimą (bus sprendžiama dėl šios tarybos sudėties keitimo, įtraukiant į tarybos sudėtį daugiau vartotojų asociacijų ir kitų suinteresuotų institucijų atstovų), artimiausiu metu bus kviečiamas šios tarybos posėdis.
-----------------------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą