2018 m. birželio 25 d., pirmadienis

Valstybinio kainų reguliavimo fronte nieko naujo ....    Kadangi  šilumos tiekėjų interneto svetainėse niekaip nepavyko  surasti šilumos tiekimo veiklos sąnaudų audito ataskaitų,  Kainų komisija buvo paprašyta   pateikti porą internetinių nuorodų šių auditų, arba atsiųsti jų elektronines kopijas.

Į tai buvo gauta:

                      „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atsižvelgdama į Buitinių vartotojų sąjungos prašymą, pateiktą 2018 m. birželio 15 d. raštu Nr. 23, teikia nuorodas į šilumos tiekėjų tinklalapius:
·       AB „Kauno energy“ –
·       AB „Klaipėdos energija“ –
·       AB „Paneežio energija“ –
·       UAB „Utenos šilumos tinklai“ –
·       UAB „Kretingos šilumos tinklai“ –


Komisijos  pirmininkė                                                                                                                                                                                              Inga Žilienė“
---------------------------------------------------

      Deja visos pateiktos internetinės nuorodos yra  bendrovių finansinių ataskaitų audito rezultatai, o ne
per 4 mėnesius nuo metų pabaigos atliktas nepriklausomas  licencijuojamos veiklos sąnaudų auditas, kurio   rezultatus būtina pranešti licenciją išdavusiai institucijai“,
 kaip tai nustato Vyriausybės patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS parengtos vykdant Šilumos ūkio įstatymo nuostatą: 
  13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas:
 4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;“

O šilumos tiekėjų įmonių finansinių ataskaitų auditas atliekamas vykdant Energetikos įstatymo nuostatą: 
8. Energetikos įmonės, veikiančios elektros energetikos, šilumos ir (ar) gamtinių dujų sektoriuose, užtikrina, kad pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per keturis mėnesius būtų atlikta energetikos įmonės licencijuojamos veiklos sąnaudų peržiūra ir įmonės finansinių ataskaitų auditas ir jo išvados pateiktos Komisijai.“

  Ryšium su tuo  Kainų komisija pakartotinai buvo paprašyta  informacijos:

Ø  įrodančios, kad šilumos tiekėjai atlieka   licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatai  yra pranešami Kainų komisijai,
Ø  arba patvirtinti kad šis auditas neatliekamas.

-----------------------------
Vyriausybės patvirtintos ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS nustato, kad   licenciją išduodanti institucija  kontroliuoja, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų“.

   Vienas iš pagrindinių įrodymų, ar šilumos tiekėjas laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, ar ne,  yra jų sąskaitos buitiniams vartotojams už šilumą.

    Tikintis, kad Kainų komisija jau patikrino, kaip naujas Vilniaus šilumos tiekėjas AB Vilniaus šilumos tinklai   laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų, buvo paprašyta realios nuasmenintos AB Vilniaus šilumos tinklai sąskaitos už šilumą daugiabučio namo šilumos vartotojui, kur šilumos punktas yra pastato bendrojo naudojimo objektas – dalinė pastato savininkų nuosavybė, kopijos.

  Į tai buvo gautas atsakymas, kad Kainų komisija nėra gavusi ir neturi objektyvių duomenų apie AB Vilniaus šilumos tinklai vykdomos licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

   Kainų komisija  taip pat pažymėjo, jog „ji neteikia vartotojams sąskaitų už patiektą karštą vandenį, todėl nerenka informacijos, reikalingos mokėjimams už karštą vandenį apskaičiuoti, įskaitant ir informaciją apie tai, kurie šilumos punktai yra pastato savininkų nuosavybė, ir šia informacija nedisponuoja:.

.
         Tačiau iš tokio  atsakymo galima  spręsti, kad Kainų komisija nekontroliuoja, kaip AB Vilniaus šilumos tinklai vykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimus,  nes   vienas iš   esminių  įrodymų,  ar  jie yra vykdomi (ar nevykdomi),   yra sąskaitos už šilumą.

  Todėl  tikslu nustatyti realią  situaciją, Kainų komisija  buvo paprašyta informacijos:

Ø  Ar Kainų komisija kontroliuoja, kaip  AB Vilniaus šilumos tinklai vykdo  licencijuojamą šilumos tiekimo veiklą, ar jie vykdo Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių reikalavimus.

Ø  Jeigu TAIP, tai kokiu konkrečiu būdu(ais) tai atlieka.

************************* 
P.s. 
Seimo Ekonomikos komitetas patvirtino 2017  metų Kainų komisijos ataskaitą ....
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą