2014 m. liepos 30 d., trečiadienis

Vadovaujantis sveiko proto logika, to negalėtų būti, bet kaip matome yra ......

 ...

Laba diena,

 Siunčiame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos parengtą Šilumos suvartojimų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ne šildymo sezono metu (2014 m. birželio mėn.) šalto geriamojo vandens pašildymui iki higienos normomis nustatytos
temperatūros (nuo +8 °C iki +52 °C) ir karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“) suvestinę.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, nepatekusių į šią suvestinę, šilumos suvartojimus galima sužinoti kiekvieno miesto šilumos tiekimo įmonėse.

 Daugiau informacijos rasite asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt skyriuje „Apie šilumos ūkį“ temoje „CŠT rodikliai“, potemėje „Šilumos suvartojimo analizė“.

  
Pagarbiai Vytautas Stasiūnas
Prezidentas
_____________________________________
 **********************************************************************
   Tokiu būdu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas teigia, kad šiluma, tiekiama daugiabučiams namams, apskaitoma įvadiniu apskaitos prietaisu, yra sunaudojama karštam  vandeniui ruošti.

   Būtent karštam  vandeniui ruošti daugiabučių namų šilumos punktuose, kurie pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatas pagal savo paskirtį yra priskirti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams, kuriuos prižiūri ir karštą vandenį ruošia pastato savininkų pasirinkti ir pasamdyti  šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems už karšto vandens ruošimą yra atlyginama per šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros mokestį.

   Taigi tokiu būdu Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas de fakto pripažįsta, kad šilumos tiekėjai nėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai, kad Kainų komisijos nustatyta karšto vandens kaina yra mokestis už nesuteiktą paslaugą – apie 3 litai už nieką už kubui karšto vandens.

   Tokiu būdu, iš Kainų komisijos „malonės“ daugiabučių namų savininkai sumoka už šilumą pagal jos įvadinį apskaitos prietaisą, ir dar plius po 3 litus kiekvienam kubui karšto vandens už gryną nieką ....


  Vadovaujantis sveiko proto logika, to negalėtų būti, bet kaip matome,  YRA ......


.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą