2014 m. liepos 3 d., ketvirtadienis

Konkurencijos tarybai priminta, kad būtina laikytis LR Įstatymų

    


 Energetikos įstatymas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustato funkciją:

16) ne rečiau kaip kartą per metus skelbia rekomendacijas, susijusias su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, ir teikia jas Konkurencijos tarybai;


   Kainų komisijos patvirtinti REIKALAVIMAI  REKOMENDACIJOMS,  SUSIJUSIOMS  SU  PASLAUGŲ ENERGETIKOS  SEKTORIUJE  KAINŲ  ATITIKTIMI  SKAIDRUMO,  NEDISKRIMINAVIMO  IR  KITIEMS REIKALAVIMAMS  nustato:

  Standartines Rekomendacijas Komisija parengia ne rečiau kaip kartą per metus iki liepos 1 d.    Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,  Konkurencijos taryba birželio 24 diena buvo paprašyta pateikti:


Ø  Kainų komisijos 2013 metais iki  liepos 1 dienos Tarybai pateiktų Rekomendacijų kopijos.

Ø  Šių Rekomendacijų Tarybos vertinimo, ir jo  pagrindu  priimtų teisės aktų ir kitų dokumentų,  kopijų. 


   Deja Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais  informacija nebuvo gauta.


  Todėl Konkurencijos tarybai   liepos 2 dieną      buvo priminta, kad LR Įstatymų būtina laikytis, o jeigu šią savaitę prašoma informacija nebus gauta, tada teks  kreiptis į Vyriausiąją   administracinių ginčų komisiją.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą