2014 m. liepos 10 d., ketvirtadienis

Laikas susivokti, kad „nemokamų pietų nebūna“ ......   Mažeikių „Santarvė“ rašo, kad kintančiu „gyvatuko“ mokesčiu pasipiktinę  mažeikiškiai žada kreiptis į vartotojų teises ginančias institucijas.    Rašoma, kad nei šilumos tiekėjas („šilumininkai“ ....???), nei daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai juos tenkinančio atsakymo nepateikė.

   Iš straipsnio turinio galima spręsti, kad butų savininkams nežinoma, kad „visa kas patiekta  turi būti apmokėta“.

Arba jie to nenori žinoti.

Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 519-oji DNSB v. UAB „Vilniaus energija“, bylos Nr. 3K-3-514/2004, nurodė, kad „name gyvenantys asmenys turi dvejopą padėtį šilumos energijos vartojimo požiūriu.
Viena vertus, jie yra vartotojai, nes šilumos tiekėjas parduoda šilumos energiją kiekvienam iš gyventojų suvartojimui buityje. Kaip vartotojas gyventojas–abonentas turi sumokėti už tiek energijos, kiek suvartojo savo poreikiams.  Kartu jis yra šilumos kiekio vartotojas ir kita prasme – kaip turto savininkas.

Tiekiama į namą šilumos energija yra naudojama patalpoms šildyti, „gyvatukui“.
Visa energija, tiekiama į namą, turi būti pagal šioje byloje esančias sutartis apskaitos prietaisais apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma.

Dalis energijos apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų.

 Kita dalis, kurią sudaro neapmokėtoji kaip vartotojų dalis, turi būti apmokėta tiekėjui kaip namo savininkų.

Ši dalis turi būti tarp jų paskirstoma pagal bendrasavininkių nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes pagal CK 4.76 straipsnį kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti.

Namo gyventojai gauna šilumą kaip vartotojai ir kaip savininkai, todėl už ją ir sumoka ir kaip vartotojai (pagal individualaus vartojimo prietaisų rodmenis), ir kaip savininkai (likusią dalį, fiksuotą tiekėjo apskaitos prietaisu, paskirstytą tarp jų kaip bendraturčių)“.

  Iš straipsnio turinio galima spręsti, kad šilumos vartotojams tinkamai, jiems prieinama forma, nepaaiškinama, kad , kaip sakoma,nemokamų pietų nebūna“, kad už tai ką sunaudojai, būk malonus apmokėti.

 Antra vertus, kaip taisyklė, dauguma vartotojų yra linkę tiktai reikalauti, o pasitvarkyti savo daugiabučiame name visiškai nenori.

 Taigi yra, kaip yra ...

 Betgi Mažeikiuose nėra jau taip blogai – čia, kaip reta išimtis, galioja Šilumos ūkio įstatymas.

  Pažymėtina, kad Mažeikių šilumos tiekėjas savo šilumos punktų neturi, visi jie yra daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai.

Tokiu būdu mieste yra de fakto realizuotas taip vadinamas „antras karšto vandens tiekimo būdas“be karšto vandens tiekėjo.

Taigi mažeikiškiai nemoka nepateiktos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainos.

O tuo tarpu kitų miestų daugiabučių namų savininkai prie tokių pat sąlygų ( šilumos punktai yra jų nuosavybė)  moka nepateiktos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainas - ~ 3 litai už kubą karšto vandens ......
..
Kaip sakoma, neįtikėtina, bet faktas.

Nors ir Jos Kilnybė Prezidentė Putiną prilygino Hitleriui, tačiau tokio  absurdo jų valdomose valstybės tikrai nei buvo ir nei yra.


Ir kas žino, gal kada nors Jos Kilnybės valdymo laikotarpis bus prisimintas tiktai siejant jį su prievartiniu  nepateiktos paslaugos apmokėjimu, juo labiau kad visa tai išplaukė iš Prezidentūros, kaip mistinė „konkurencijos karšto vandens  tiekime“  idėja, kaip masinė psichozė „Pasirink karšto vandens tiekėją“.

  
Tai   Prezidentūros valdoma Kainų komisija šilumos tiekėjus privertė taikyti netiekiamos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainą.

   O Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (direktorius Feliksas Petrauskas)   yra tos pačios nuomonės, kaip ir Kainų komisija (pirmininkė D. Korsakaitė).

Taigi jeigu mažeikiečiai į jas kreipsis, tai kas žino, ar ir jiems neteks mokėti nepateiktos paslaugos mokesčio ....
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą