2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Energetikos įstatymas tikrai nereikalauja, kad Kainų komisijos vadovybė turėtų galvas ant pečių ....

.
.


Kainų komisijai savo interneto svetainėje paviešinus:


Publikuota: 2014.07.07. 
SUSITIKIMAS SU ENERGETIKOS MINISTERIJOS, APLINKOS MINISTERIJOS, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ IR UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ATSTOVAIS
Komisijos atstovai susitinka su Energetikos ministerijos, Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, UAB „Vilniaus energija" ir UAB „Vilniaus vandenys" atstovais dėl apsirūpinimo karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo būdo pasirinkimo teisinio reglamentavimo.

 Buitinių vartotojų sąjunga  Visuomenės informavimo įstatymo nustatytais terminais, paprašė informacijos:

Ø  Susitikimo audio įrašo kopijos.

Ø  Kodėl į susitikimą nepakviestas  nepriklausomos Buitinių vartotojų sąjungos, kuri vienintelė iš visų,  vartotojų teises ginančių, organizacijų vykdo šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėseną, atstovas.

Ø  Kodėl į susitikimą nepakviesti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.


 Į tai Kainų komisija atsakė:
Taigi komisija audi įrašo nedarė ......

Į pasitarimą Kainų komisija nekvietė nei Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovų,  nes matyt jas skaito nekompetentingomis  ir nesuinteresuotomis ......

Nebuvo pakviestas ir Buitinių vartotojų sąjungos atstovas, nors jos prezidentas kaip tik ir gyvena tokiame daugiabučiame name, kur nežiūrint to, kad jau nuo 2005 metų  de fakto egzistavo apsirūpinimo  karštu vandeniu būdas be karšto vandens tiekėjo, o bendrijos pirmininkas masinės psichozės „Pasirink karšto vandens tiekėją „ metu  dar papildomai tai raštu patvirtino.

Nes aiškinti Kainų komisijai:


  •  kad Šilumos ūkio įstatymą reikia skaityti nuo pradžių ir suvokti jog   kad „ Karšto vandens tiekimas – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams“;
  • kad nuo 2011 11 01 tuose daugiabučiuose namuose, kur įrengti šilumos punktai, nepriklausomai nuo jų turtinės priklausomybės, Šilumos ūkio įstatymas imperatyviai nustatė, kad karšto vandens tiekėjo tokiu atveju nėra,

yra beviltiška, nes pastaroji   mano, jog karšto vandens tiekėjas gali tiekti karštą vandenį ir jo neruošdamas – neturėdamas kuo ruošti, nes, matote, įstatymai tai nereikalauja  turėti kuo ruošti ......

Ir su tuo, giliai atsidusus,  tenka sutikti ..... nes  Energetikos įstatymas tikrai nereikalauja, kad Kainų komisijos vadovybė turėtų galvas ant pečių ...

Taigi todėl taip ir yra .... per tris metus ~ 300 milijonai litų šilumos vartotojams nuostolių iš jiems primestos neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos ....

Ar apie tai ši garbinga kompanija bent kiek šiame sambūryje užsiminė, informacijos neturime ....


O vis tiktai neteikiama paslauga akivaizdi, šilumos vartotojams padaryti šimtamilijoniai nuostoliai akivaizdūs ir nepaneigiami.


.
.
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą