2014 m. liepos 10 d., ketvirtadienis

Kainų komisija nevykdo Energetikos įstatymo nuostatos ..............

.

Energetikos įstatymas Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nustato funkciją:
16) ne rečiau kaip kartą per metus skelbia rekomendacijas, susijusias su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams, ir teikia jas Konkurencijos tarybai;

   Kainų komisijos patvirtinti REIKALAVIMAI  REKOMENDACIJOMS,  SUSIJUSIOMS  SU  PASLAUGŲ ENERGETIKOS  SEKTORIUJE  KAINŲ  ATITIKTIMI  SKAIDRUMO,  NEDISKRIMINAVIMO  IR  KITIEMS REIKALAVIMAMS  nustato:
  Standartines Rekomendacijas Komisija parengia ne rečiau kaip kartą per metus iki liepos 1 d.

     Ryšium su tuo,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, konkurencijos taryba birželio 24 dieną buvo paprašyta  sekančios informacijos:

Ø  Kainų komisijos 2013 metais iki  liepos 1 dienos Tarybai pateiktų Rekomendacijų kopijos.

Ø  Šių Rekomendacijų Tarybos vertinimo, ir jo  pagrindu  priimtų teisės aktų ir kitų dokumentų,  kopijų. 

Deja informacija Visuomenės informavimo nustatytais terminais gauta nebuvo.

Tiktai liepos 4 dieną buvo gauta informacija, kad „išanalizavus 2013-2014 metų Konkurencijos tarybos ir Kainų komisijos susirašinėjimą, bei iš pastarosios gavus papildomą informaciją , nustatyta, kad šiai dienai Kainų komisija nėra teikusi minėtų rekomendacijų Konkurencijos tarybai“.

Tokiu būdu prie visos aibės Kainų komisijos nevykdomų Įstatymų nuostatų prisideda ir ši.

Taigi yra, kaip yra ....

Nes Seimo Ekonomikos komitetas, vadovaujamas „auksaburnio“ Žemaitaičio,   teigiamai įvertino Kainų komisijos ataskaitą už 2013 metus ....

.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą