2015 m. lapkričio 21 d., šeštadienis

Visada atviras ir neatsakytas klausimas - KODĖL ??


  

LR Konstitucija nustato:
Seimo reikalavimu Vyriausybė arba atskiri ministrai turi atsiskaityti Seime už savo veiklą.
Seimo narys turi teisę pateikti paklausimą Ministrui Pirmininkui, ministrams, kitų valstybės institucijų, kurias sudaro arba išrenka Seimas, vadovams.  

 Vyriausybės įstatymas nustato:   
Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

O tokių teisės aktų, kurie nustatytų kokias nors išskirtines Seimo pirmininko teises ministrų atžvilgiu, NĖRA.

   Todėl, vadovaujantis gero tono bendravimo taisyklėmis, sveiko proto logika ir subordinacija, Seimo pirmininkės iniciatyva organizuojami naktiniai pokalbiai su vidaus reikalų ministru suponuoja kad ir   seksualinį jos priekabiavimą ........

 Deja yra kaip yra ....

 O   šioje vietoje,   yra tas, kad  tiek Prezidentė, tiek Premjeras, tiek ne kurie politologai ir politikos ekspertai yra, kaip sakoma labai atsiprašant, pirma karta nuo žagrės, jaunesnieji plūgo broliai ....

Reikalingi įrodymai ....

Prašom.

 Štai Premjeras, sužinojęs apie vidaus reikalų ministro atsistatydinimą, ne tik kad neapgina savo tiesioginio pavaldinio nuo Seimo Pirmininkės priekabiavimų, o kažką tai lemena apie susisėdimą kartu už stalo ir atsiprašymą ....

   O Prezidentė, šalies vadovė irgi toli, toli gražu, kaip ir visada tokiais atvejais, atsiduria  ne jai priderančioje aukštumoje.

„Turiu su apgailestavimu pasakyti, kad jau ne pirmą kartą ministras demonstruoja žemą politinį lygį, kai mėgina komentuoti arba neprisiima ar nesupranta savo asmeninės atsakomybės.
Ministras privalo laiku ir pilnai informuoti apie įvykius visus valstybės vadovus“, – pareiškė  D. Grybauskaitė.

 Tikrai taip, tikrai reikia pareikšti šalies vadovei gilią, gilią užuojautą ir priminti, kad policijos generalinį komisarą tai ji pati paskyrė, kad jis yra jai pačiai ir atskaitingas – taigi ji pati ar tai nenori, ar tai nesupranta ir savo asmeninės atsakomybės. .........

 Vienkart, jeigu Prezidentė nežino, tai jai tenka priminti, kad elitiniam  policijos padaliniui  „Aras“  aštriai trūksta šiuolaikinių ginklų, dargi apsauginių liemenių .......

O jeigu ji to nežino, tai geranoriškas pasiūlymas geriau patylėti, kaip tai nuolat daro Rusijos Prezidentas ...

    Kadangi  akivaizdu, kad mūsų policija  randasi tokiose pačiose sąlygose, kaip Ukrainos kariuomenė Prezidento Janukovičiaus laikais .....,  tiktai dėl Prezidentės ir Premjero kaltės, tai reikalauti reikia ne vidaus reikalų ministro,  policijos generalinio komisaro atsistatydinimo   .......

Vienkart  prašymas Prezidentei – tikrai nenubiednėsyte, jeigu iš savo atlyginimo  nupirksite bent  tiek liemenių „Arui“, kiek buvo išleista mokesčių mokėtojų pinigų jūsų personalinio medalio „nukaldinimui“ .....

Kad vidaus reikalų ministras privalo informuoti savo tiesioginį viršininką – Premjerą, tas taip.

O toliau jau Premjero reikalas ką daryti su gauta informacija.

Jeigu tas nesuvokiama, tai  akivaizdu, kad tiek Prezidentės, tiek Seimo pirmininkės, tiek Premjero supratimas apie valstybės valdymą yra pokario kolchozo pirmininko lygio .....

Todėl ir yra, kaip yra ... iš esmės tai pati Prezidentė  demonstruoja ir žemą politinį lygį  ir žemą kompetenciją ....

Betgi svarbiausia  tai,  kad kalba eina apie visuomenės saugumą, kuris yra akivaizdžiai nepatenkinamas, ir  kad aukščiausiai valdžiai jis nerūpi ...


Todėl ir toliau lieka  visada atviras ir neatsakytas klausimas  - KODĖL ??      .

.              

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą