2015 m. lapkričio 10 d., antradienis

Apgailėtinai bejėgiška Prezidentės reakcija į Kražių žudynes.

Reaguodama į  Kražių žūdynes  Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Kalėjimų departamento direktore Živile Mikėnaite ir Policijos generaliniu komisaru Linu Pernavu šiandien aptarė, kokių priemonių reikia imtis, kad probacijos sistema veiktų efektyviai, ir kaip užtikrinti veiksmingą socialinę nuteistųjų reabilitaciją.  


  Prezidentė   inicijuoja Probacijos įstatymo pataisas, kurias artimiausiu metu teiks Seimui.

  Prezidentė mano, kad Probacijos sistema turėtų veikti kur kas patikimiau, kitaip bus sunku užtikrinti, kad panašios nelaimės, kokia įvyko Kražiuose, ateityje nepasikartotų.

  Betgi ar Prezidentė žino, kad Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje 8 633 asmenys  prižiūri 235 darbuotojai, t.y. vienam darbuotojui tenka ~37 nuteistieji, o Kelmės rajone atitinkamai – 55 nuteistieji .....

   Todėl ir klausimas   – negi tokiomis sąlygomis įmanoma užtikrinti normalią probacijos veiklą ???

   Nes labai jau  tikėtina, kad, kaip sakoma, kaltas liks kraštinis ...
 
     Prezidentė mano, kad probacijos pareigūnai, kontroliuodami laisvėje esančius nuteistuosius, turėtų aktyviai bendradarbiauti su policijos pareigūnais.

   Visiškai teisingai mano Prezidentė, probacijos pareigūnams turėtų talkinti policijos apylinkės inspektoriai.

Betgi, kaip taisyklė, apylinkių inspektoriai gyvena ir kabinetus turi rajonų centruose........

O ir jų   veiklos aprašas nustato, kad inspektorius:
  Domisi  grįžusių iš pataisos įstaigų (iki teistumo išnykimo) asmenų, teistų padarius apysunkį, sunkų ir labai sunkų nusikaltimą, elgesiu, ryšiais ir užimtumu.
Prireikus teisės aktų nustatyta tvarka apie tokius asmenis informuoja kriminalinę žvalgybą įgaliotus vykdyti padalinius.

Tuo tarpu policijos apylinkės inspektorius turėtų žinoti, kaip sakoma, kas ką geria, kas ką rūko, kas su kuo miega ir t.t.

 Tiktai tokiomis sąlygomis įmanoma valdyti kriminalinę situaciją apylinkėje.

 Be policijos yra dar policijos rėmėjai, šauliai, kurie galėtų ir turėtų policijai padėti iš esmės užtikrinti visuomenės saugumą.

 Tiktai kokia gi iš jų nauda, jeigu jie gali veikti tiktai kartu su policija ....

 Tokiu būdu, sistemiškai ir kompleksiškai vertinant visuomenes saugumo užtikrinimą, akivaizdu, kad jis yra nepatenkinamas, kaip ir nesistengiama jį gerinti.

 Štai vos tiktai  vidaus reikalų ministras užsiminė, kad reikės pinigų policijos sistemos reformai, Premjeras nedelsdamas jai užkirto kelią, pareikšdamas kad pinigų nėra ...

  Kadangi, nežiūrint to, kad pagal Konstituciją šalis yra parlamentinė respublika, faktiškai šalį valdo Prezidentė, todėl jos tokia  reakcija į Kražių žudynes, ir tuo pačiu į visuomenės saugumo užtikrinimą, yra tiesiog apgailėtinai bejėgiška ....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 P.S.
 Kad ir kaip nepadoriai ir ciniškai atrodytų, laba jau panašu, kad valdžia toleruoja pensininkų prievartines keliones Anapilin, nes tai neša akivaizdžią naudą Sodros biudžetui ........

Kražių žudikui  vienuolika  kartų teistam  ir vis dar ne recidyvistui,  11 kartą   skirtas 7 mėnesių laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant 12 mėnesių ....................  per šį laikotarpį jis turėjo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje,   nevartoti psichiką veikiančių medžiagų .....


 Komentarai, kaip sakoma, nebereikalingi ...... tiktai klausimas – kur toliau su tokia, atsiprašant, "demokratija" ...


.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą