2015 m. lapkričio 2 d., pirmadienis

Kainų komisija, „kaups papildomus duomenis, sukurs naujus dokumentus, surinks informaciją ..........“, kad įrodytų, kaip ji skatina konkurenciją karšto vandens ruošime ir tiekime, ir ją užtikrina ..................
 Vykdant šalies šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėseną (monitoringą)   buvo nustatyta, kad, šalyje yra virš 40 tūkstančių buitinių šilumos vartotojų, su kuriais šilumos tiekėjai yra nesudarę šilumos pirkimo –pardavimo sutarčių, neišrašo jiems sąskaitų už šilumą, kaip to reikalauja Šilumos ūkio įstatymas, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės,   Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės.
  
     Ryšium su tuo Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais   buvo paprašyta informacijos, kaip ji vertina tokią situaciją.
   
   Juo labiau, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsisako vykdyti tai, kas jai yra Vyriausybės nutarimu nustatyta – vertinti sąskaitų už šilumą išrašymą, o Teisingumo ministerija ją palaiko ........

 
Šilumos ūkio įstatyme taip pat yra nustatyta:

  Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybių institucijos numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.

Ryšium su tuo,   Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, Kainų komisija buvo paprašyta informacijos:

Ø  Priemonių planų konkurencijai karšto vandens ruošime ir tiekime skatinti 2014 ir 2015 metams kopijų.

Ø  2014 metų plano įvykdymo ataskaitos kopijos.

Ø  Jeigu kurios  nors 2014 metų plano pozicijos buvo neįvykdytos, ar nepilnai įvykdytos, pateikti atsakingai pagrįstus paaiškinimus.

     Sumoje į abu paklausimus Kainų komisija atsakė, kad informacija bus pateikta ne vėliau kaip per savaitę, nes reikalinga kaupti papildomus duomenis, sukurti naujus dokumentus, surinkti informaciją ..........“.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą