2015 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis

Valdžios institucijų vykdomas šilumos vartotojų „reketas“ ne kriminalas ????.

CIVILINIS KODEKSAS

XVIII1 SKYRIUS
VARTOJIMO SUTARTYS


1. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.

2. Vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.

3. Verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo gali būti laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą.
4. Šiame skyriuje preke laikomas materialus kilnojamasis daiktas, išskyrus daiktus, kurie yra realizuojami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vykdymo proceso metu, ir kitas įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energija, vanduo ir gamtinės dujos taip pat laikomi prekėmis, jeigu parduodamas jų ribotas tūris arba nustatytas kiekis. Šio kodekso 6.2284 straipsnio tikslais preke laikomas ir nekilnojamasis daiktas, taip pat šilumos ir elektros energija, vanduo, gamtinės dujos.


   Iš to, ir iš sveiko proto logikos, seka, kad  VERSLININKAS – ŠILUMOS TIEKĖJAS  ĮSIPAREIGOJA PARDUOTI ŠILUMOS VARTOTOJUI VARTOJIMO TIKSLAIS KARŠTĄ VANDENĮ, JEIGU JIS SIEKIA SUDARYTI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SUTARTĮ.

  Iš to paties seka, kad jeigu šilumos tiekėjas neruošia prekės - karšto vandens, tai ir tuo   pačiu prekės - karšto vandens  pirkimo pardavimo sutarties sudaryti negali.

O jau apie neparduotos prekės karšto vandens kainos taikymą – iš esmės „reketą“ – ir kalba neturėtų eiti..

  Tačiau yra, kaip yra .... TOTALINIS ŠILUMOS VARTOTOJŲ „REKETAS“ SĖKMINGAI VYKSTA ...

Nes nors ir Šilumos ūkio įstatymas šilumos tiekėjams uždraudė daugiabučiuose namuose ruošti karštą vandenį, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens  kainas, o šilumos tiekėjai jas taiko ....

   Pavyzdžiui, UAB ,,Vilniaus energija“  plius dar ir nuo 2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje karšto vandens ruošimo įrenginių, o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nagrinėja jos „Karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį“ pagal savo kompetenciją .....

Kaip visada tokiais atvejais, labai kvalifikuotai ją įvertina, tačiau pačios esmės, kad UAB ,,Vilniaus energija“   neturi jokių galimybių šios prekės –karšto vandens parduoti, nevertina.

Šią sutartį vertina 6 Tarnybos personos, su Tarnybos direktoriumi priešakyje.

Na tarkime, ponai tarnybos direktorius ir departamento direktorius gyvena nuosavuose bungaluose ir su UAB ,,Vilniaus energija“  reikalų neturi.

Betgi iš 4 likusių personų bent viena tikrai moka už nesuteiktą paslaugą – centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą.

O gal ir ne viena, o visos 4-ios ....................

Na ir į ką gi tokiu atveju tai panašu ???

Beje kodėl gi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainas?

 Matote todėl, kad  viena Šilumos ūkio įstatymo nuostata nustato:  „ Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas“

 Betgi yra ir sveiko proto logika, ir Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnis, ir pagaliau Civilinis kodeksas.

Visa tai yra,  bet tiek Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, tiek šilumos tiekėjams, tiek jų  asociacijai, kaip matome, galimai visa tai yra neprieinama .......

 Iš viso to, galima spręsti kad šiai garbingai kompanijai yra prieinama suvokti tik po vieną Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, o apie sveiko proto logiką ir Civilinį kodeksą ji turi tokį pat supratimą, kaip pavyzdžiui apie Koraną arabų kalboje ....

Arba yra koks tai siaubingai galingas  „force majore“, priverčiantis šią garbingą kompaniją taip beviltiškai gėdingai elgtis.

Beje nereiktų pamiršti paminėti ir savivaldybių, kurios derina karšto vandens kainų nustatymo projektus.

Ypatingai reiktų paminėti Vilniaus miesto savivaldybę, kurios taryboje yra šios neteikiamos paslaugos iniciatoriai: buvęs energetikos ministras ir viceministras ....,  savaime suprantama, kad valstybės griovimo profesionalų partijos atstovai .....

Galima būtų paminėti ir Savivaldybių asociaciją, tačiau deja jos kompetencija šioje srityje yra, kaip liaudis sako, „žemiau plintuso...“

Be abejo savo žodį šioje, kaip sakoma, tragikomedijoje galėtų tarti Prezidentė.

Tačiau galima patikėti, kad ji to ir nežino.

Betgi jos patarėjai tai žino, žinojo  ir jos buvusi patarėja Giedrė Kaminskaitė – Salters.

Be abejo tai žino ir dabartinis AB „Vilniaus šilumos tinklai“, kuriems priklauso daugiabučiuose namuose esantys šilumos punktai, direktorius M. Burokas.

Be abejo apie tai žino ir Vilniaus meras R. Šimašius.

Taigi visi žino, o TOTALINIS ŠILUMOS VARTOTOJŲ „REKETAS“ SĖKMINGAI VYKSTA ...

Betgi reketas yra kriminalas........

O argi valdžios institucijų vykdomas toks „reketas“ ne kriminalas ???

Matyt kad taip laikoma, nes prokuratūra tai žino, žino ir nieko nedaro........... 

  O gal čia vėl ta pati „force majore“, kaip sakoma, kalta ....

   Beje visai nesenai, nuolatos besišypsantis premjeras, mokantis šį „reketo“ mokestį, pareiškė, kad jis tiki, kad mūsų valstybė yra teisinė....... 


 Na ir ką prie viso to belieka pridurti ??

  Nebent pacituoti vieno rašytojo  vienos knygos pavadinimą, nes šį reketo mokestį nemurmėdami moka šilumos vartotojai, tyli vartotojų teises ginančios asociacijos, tokios kaip save skėtinėmis  prisistatančios:   Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas, Lietuvos vartotojų reikalų taryba ...............
.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą