2015 m. lapkričio 27 d., penktadienis

Tai jie turėtų pasakyti ...

Grupė Seimo narių:
  1. Audronius Ažubalis,
  2. Valentinas Stundys,
  3. Arvydas Anušauskas,
  4. Arvydas Vidžiūnas,
  5. Dalia Kuodytė
  6. Povilas Urbšys. 

pasiūlė buvusią Sovietų sąjungos Komunistų partiją (TSKP) ir jos sudėtinę dalį  Lietuvos komunistų partiją (LKP) pripažinti nusikalstamomis  organizacijomis  ir Lietuvos gyventojų genocido vykdytojais.  

LKP CK pirmieji sekretoriai buvo
:
Pranas Eidukevičius (1918–1919 m.),
Vincas Mickevičius-Kapsukas (1919–1920 m. (1919 m. Lietuvos – Baltarusijos TSR I sekretorius),
K. Požėla (1920–1926 m.),
Antanas Sniečkus (1926–1931 m.),
Motiejus Šumauskas (1931–1936 m.),
Antanas Sniečkus (1936–1938 m.),
Icikas Meskupas (Adomas) (1938–1940 m.),
Antanas Sniečkus (1940–1974 m.),
Petras Griškevičius (1974–1987 m.),
Ringaudas Bronislovas Songaila (1987–1988 m.),
Algirdas Brazauskas (1988–1990 m.),
Mykolas Burokevičius (1990–1991 m.)


Jeigu šis  pasiūlymas būtų patenkintas, nusikaltėliais taptų ~ arti 200 tūkstančių LKP  narių (1986 m. – 197 274.)

Jų tarpe Seimo nariai G. Kirkilas, K. Glaveckas, A.Paulauskas ir kt.

Savaime suprantama, kad šis pasiūlymas priimtas nebus.

Savaime turi būti suprantama, kad šis pasiūlymas susijęs su Seimo nutarimu dėl  „Laisvės premijos“ neskyrimo sovietiniam profesoriui V. Landsbergiui, nes pasiūliusių sąraše tos pačios personos, kurios dėl to labai piktinosi.

Na konservatorius, iš padorumo užsimerkus, galima būtų suprasti, jeigu ne dvi sąraše asmenybės, susijusios su darbu Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centre.

 Vertinant šios institucijos veiklą ją derėtų vadinti Lietuvos rezistencijos tyrimo centru, nes už Lietuvos gyventojų genocidą atsakingo KGB veikla liko  iš esmės netirta.

Kodėl taip padaryta, galėtų pasakyti:

A. Anušauskas   -  1997- 2008 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamentas, direktorius

D.Kuodytė - 2005–2007       Liustracijos komisija, pirmininkė
                       1997–2008     Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, generalinė direktorė

Tai jie turėtų pasakyti:

1.Kas davė nurodymą „išplauti“ KGB rezervistus.

2.Kas davė nurodymą „neliesti“:
                    KGB archyvinių agentų
                     KGB agentų ypatingam laikotarpiui.

O gal tai buvo padaryta  jų pačių iniciatyva ...........................
------------------------------------------------------------------------------------------

. .


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą