2020 m. lapkričio 28 d., šeštadienis

Kas paneigs, kad tai yra ardomoji veikla.

 

 Valstybinei  energetikos reguliavimo tarybai               

       2020-11-28  Nr. 9

                        

 DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ   ŠILUMOS PUNKTŲ PRIKLAUSANČIŲ ŠILUMOS TIEKĖJAMS PRIEŽIŪROS   PATIKSLINIMO

 

       Į mūsų 2020-07-10 raštą  Nr. 8  DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ SVETIMŲ ŠILUMOS PUNKTŲ PRIEŽIŪROS“ gavome Jūsų sekančią informaciją:

Įvertinę visą tai, kas išdėstyta aukščiau, bei atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui, paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės  (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

    Tačiau Civiliniame Kodekse mums nepavyko rasti   nuostatos,  nustatančios, kad daugiabučių namų savininkai privalo prižiūrėti svetimą, jų pastate besirandančią nuosavybę.

     O Civilinis Kodeksas yra viršesnis teisės aktas už Šilumos ūkio įstatymą.

  Ryšium su tuo prašome  atsakingo patvirtinimo, kad Jūsų informacija

Įvertinę visą tai, kas išdėstyta aukščiau, bei atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui, paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės  (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

  yra teisiškai teisinga ir privaloma  vykdyti.

 

Buitinių vartotojų sąjunga 

---------------------------------------------------- 

         Štai  LRT radijas pranešė, kad Rusija finansuoja radikalias krikščioniškas organizacijas tikslu kenkti Europos sąjungai.

 Tai bent naujiena !!!!!

 Vadovaujantis sveiko proto logika turėtų būti aišku, kad Rusija vykdo ardomąją veiklą visose ES šalyse.

 O štai nesenai Rusijos premjeras viešai Rusiją pavadino imperija ......

Taigi yra, kaip yra, kaip ir turi elgtis imperija.

Šia proga būtina pažymėti, kad ES biurokratai elgiasi ar kaip  Rusijai naudingi idiotai, ar kaip jos įtakos agentai.

Štai Jungtinės karalystės išstojimas iš ES nė kiek nepadarė įtakos ES biurokratams.

Nors ir Jungtinė karalystė pareiškė, kad ji įstojo į ekonominę sąjungą, kuri virsta politine, ir todėl iš jos traukiasi,  ES biudžetas yra siejamas su kažkokiais  tai teisės pažeidimais Vengrijoje ir Lenkijoje.

 Savaime suprantama, kad abi šios šalys jo tvirtinimą blokuoja.

O kurgi kitos šalys ????

Jos tyli ......

 Kas liečia Lietuvą, tai geras klausimas -  kodėl ji nepalaiko Lenkijos ???

Argi mūsų šalies valdžia nesupranta, kad kuo toliau, tuo labiau prarandama šalies politinė nepriklausomybė.

Ir štai  ji elgiasi kaip Rusijos imperijos įtakos agentas ??

O ką rodo tai, kad  nuo 1997 metų, kada buvo įsteigta Kainų komisija, nė karto nebuvo atliktas    jos veiklos auditas ???

Štai Valstybės kontrolė į motyvuotą pasiūlymą atlikti Kainų komisijos veiklos auditą atrėžė maždaug taip, kad nereikia kištis į jos reikalus .........

O tuo tarpu buvęs Valstybės kontrolės vadovas pretenduoja į Sveikatos apsaugos ministrus .... , kaip gerai sutvarkęs valstybės kontrolės sistemą .....

O Seimo Ekonomikos komitetas kasmet  vis dėkoja Kainų komisija už gerą darbą,  būdamas raštu informuotas apie Kainų komisijos (dabar vadinasi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) vykdomus totalinius teisės aktų pažeidimus.

Argi visa tai  sumoje yra ne kas kitas, kaip ardomoji veikla, nukreipta prieš mūsų šalies žmones.

 O aukščiau pateikta informacija  dėl šilumos punktų priežiūros, yra tik eilinis  iš aibės šios "neliečiamųjų kastos  " valdžios institucijos veiklos, kaip ji vykdo savo konstitucinę priedermę tarnauti žmonėms ir ginti vartotojo interesus, įrodymas. 


.

. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą