2016 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Seimo žiniai: Naikinti Energetikos ministeriją per anksti ....

Kainų komisija pranešė:

ŠILUMOS TIEKĖJAS TURĖS ĮSKAITYTI VARTOTOJO MOKĖJIMUS UŽ GERIAMĄJĮ VANDENĮ KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI


Komisija, išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Vilniaus energija" ginčą, įpareigojo šilumos tiekėją įskaityti vartotojo atliktus mokėjimus už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti.

UAB „Vilniaus energija" reikalavo vartotojo pakartotinai sumokėti už 2014 m. sausio–rugsėjo mėnesiais suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, nors už suteiktas paslaugas jau buvo sumokėta.

Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija" įskaityti vartotojo atliktus mokėjimus už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, nes buvo pripažinta, kad vartotojas tinkamai įvykdė savo prievolę apmokėti už suvartotą geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti, todėl UAB „Vilniaus energija" reikalavimas antrą kartą apmokėti už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti yra neteisėtas.

Primename, kad vartotojai, norintys apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo, t. y. atsiskaityti už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti ir jo pašildymą bei paruošimą, turi pasirašyti atskiras sutartis su geriamojo vandens tiekėju ir šilumos tiekėju. 

Kitu atveju karšto vandens tiekėjo funkcijas vykdo šilumos tiekėjas: tiekia karštą vandenį kaip kompleksinį produktą ir teikia sąskaitas vartotojams.
**********************************************************************************


Tokiu būdu išeina taip:

  • Daugiabučiame name įrengtas šilumos punktas, kuriame ruošiamas karštas vanduo.

  • Su šilumos vartotojais yra sudarytos    šilumos tiekimo, patalpų šildymui  ir karštam vandeniui ruošti,  sutartys.

  • Geriamo vandens karštam vandeniui ruošti tiekimo sutarčių nėra.


Taigi jeigu sutarčių su geriamo vandens tiekėju nėra, iš Kainų komisijos malonės įvyksta STEBUKLAS !!!!

O STEBUKLAS tame, kad tada  Šilumos tiekėjas pradeda tiekti karštą vandenį kaip kompleksinį produktą,  paruoštą centralizuotai, nors jo tiekimo lauko tinklų nėra ....

STEBŪKLAS dar  ir tame, kad šilumos vartotojai to nepastebi ....

Tame tarpe Seimo nariai, prokurorai, teisėjai, policininkai, spectarnybų darbuotojai ir t.t.

To nepastebi ir  Energetikos ministerijos personalas, ir "nusipelnę"  žiniasklaidos energetikos ekspertai ....

Taigi sumoje naikinti Energetikos ministeriją dar anksti, reikia palaukti, kada tas STEBUKLAS baigsis ....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą