2014 m. vasario 27 d., ketvirtadienis

Pažymėtinas pasitarimo konstruktyvumas, konkretumas ir noras vienas kitą išgirsti, suprasti ir surasti sprendimų būdą.Juozas Antanaitis,  Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas praneša:

Vakar Aplinkos ministerijoje įvyko  didžiųjų miestų merų ar jų įgaliotinių  pasitarimas dėl LR CK 4.82 – 4.85 straipsnių įgyvendinimo, tai yra dėl „ Savivaldybės prievolės organizuoti daugiabučių namų patalpų savininkų susirinkimus ar balsavimą raštu dėl administratoriaus skyrimo/keitimo“.

Pasitarimui vadovavo viceministrė Daiva Matonienė.

Vilniaus savivaldybė,  pareiškė, kad jokių problemų su administratorių skyrimu neturi, nes 2012 – 12 – 20 dieną Vilniaus miesto administratoriai buvo paskirti terminuotam 5 metų laikui iki 2017 metų, todėl nei vieno administratoriaus 2014 – 07 – 01 dienai keisti nereikia. Gali būti tik pavieniai atvejai, kai 1/5 butų ir kitų patalpų savininkų praneš savivaldybei apie tokią iniciatyvą, tai savivaldybė tame name ir organizuos susirinkimą.

Vilniui tai nesukels problemų, nes turi patirtį, kiekvienais metais būna 10 – 20 atvejų, kai butų savininkai prašo pakeisti ir kai kurie administratoriai yra keičiami.

Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos ir kitos savivaldybės taip pat pranešė, kad taip pat yra paskyrusios administratorius terminuotai, kurių terminas baigiasi 2017 metais, todėl organizuos susirinkimus tik tais atvejais, kai to raštu prašys 1/5 butų savininkų arba, jei administratorius padarys esminius, tęstinius pažeidimus.

                          Pasitarime buvo pristatyti kai kurių teisės aktų pakeitimų projektai, aptartos kitos problemos.

Pažymėtinas pasitarimo konstruktyvumas, konkretumas  ir noras vienas kitą išgirsti, suprasti ir surasti sprendimų būdą.
   ********************************************************
Buitinių vartotojų sąjungos nuomonė:
Vadovaujantis sveiko  proto logika daugiabučių namų valdymo organai (bendrijos, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys) turėtų samdyti profesionalias įmones, administratorius, su jais sudaryti sutartis ir juos kontroliuoti.

Betgi yra, kaip yra ............ ir  daug laiko praeis, kol kas nors iš esmės pasikeis.

Priežasčių tam aibės.  

Jeigu daugiabučiame name yra aktyvių butų savininkų, savivaldybės paskirti administratoriai yra geriau nei bendrijos ar jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys.

Nes administratorių veiklą reguliuoja Vyriausybės patvirtinti  nuostatai, o bendrijų pavyzdiniai nuostatai valstybės griovimo profesionalų buvo panaikinti.

Ką būtina pažymėti, tai, kad savivaldybės iš esmės nesirūpina daugiabučių namų priežiūros stoviu, jo nekontroliuoja.

Buitinių vartotojų sąjunga bando iš didžiųjų miestų savivaldybių gauti informaciją, kaip prižiūrimi tie daugiabučiai  namai, kuriuose savivaldybės turi butus.

Būtina pažymėti, kad  Vyriausybė atmetė pasiūlymą privalomai įpareigoti administratorius turėti termovizorius ir pastoviai kontroliuoti daugiabučių namų šilumos nutekėjimą.

Paradoksas dar ir tas, kad per daugiabučių namų    renovaciją valdžia iš esmės skatina neprižiūrimų daugiabučių namų savininkus .............
Taigi yra .... kaip yra .....


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą