2014 m. vasario 28 d., penktadienis

Prezidentūros "virtuvė" iš arčiau ......

   Štai taip A. Sekmoko laikais buvo valdoma Energetikos ministerija.

  Ir kas paneigs, kad ji ir  dabar yra taip valdoma ???

 O tuo tarpu 


GEDIMINAS VAITKEVIČIUS


Patarėjas vykdo tokias funkcijas:

  • Analizuoja duomenis apie valiutų kursus, palūkanų normas, pagrindinių Lietuvos ekonomikai įtaką darančių produktų kainas, svarbiausius infrastruktūros ir kitų ekonomikai reikšmingų įmonių finansinius rodiklius ir kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui.

  • Analizuoja ir apibendrina duomenis apie infrastruktūros (energetikos, transporto, komunikacijų) valstybės reguliuojamas sritis, kitus susijusius klausimus Lietuvoje ir užsienio rinkose, rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Prezidento programos vykdymo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui.

  • Analizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio, Susisiekimo, Energetikos ir kitų ministerijų, taip pat Konkurencijos tarybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, kitų ekonomiką reguliuojančių institucijų svarbiausius sprendimus, susijusius su Lietuvos įmonių bei atskirų sričių (energetika, transportas, komunikacijos) veiklos reguliavimu, ir esant reikalui informuoja apie juos Lietuvos Respublikos Prezidentą.

  • Dalyvauja ir teikia siūlymus rengiant bei vertinant svarbiausius įstatymus ir kitus teisės aktus, formuojant Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Komisijos siūlymų bei kitų ES institucijų iniciatyvų infrastruktūros reguliavimo.

  • Lietuvos Respublikos Prezidento pavedimu dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje, sprendžiant svarbiausius klausimus susijusius su infrastruktūros reguliavimo politika.

  • Nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms.

  • Vykdo pagal kompetenciją kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos Prezidento ir Respublikos Prezidento vyriausiojo patarėjo, kuruojančio Ekonominės ir socialinės politikos grupės darbą (toliau - Grupės vadovas), pavedimus.

  • Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

  • Dalyvauja mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo kursuose, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos organizuojamuose renginiuose, teikia Grupės vadovui siūlymus dėl Grupės darbo organizavimo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------


"Nustatyta tvarka nagrinėja ir rengia atsakymus į asmenų skundus, pareiškimus bei prašymus jo kompetencijai priklausančiais klausimais arba, esant reikalui, juos persiunčia kompetentingoms institucijoms" - bet ne duoda joms nurodymus.

Taigi apie Prezidentės informavimą apie gautus Jos vardu laiškus  kalba neina .........

Belieka Prezidento kanceliariją paprašyti tos "nustatytos tvarkos", kuri Prezidento patarėjui suteikia tokias teises,  kopijos.

Juo labiau, kad Prezidento kanceliarijos pati Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja informuoja: Taip atrodo mūsų "teisinės" valstybės  valdymo "virtuvė" iš arčiau .....

 Taip nagrinėjami Prezidentei skirti laiškai ...

  Bet gi  nėra ko ir norėti, jeigu gavę Prezidento kanceliarijos skyriaus vedėjo padėką  už Prezidentei parašytą laišką, daug  kas iš džiaugsmo, kaip sakoma, net apsi......a.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą